• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kuršėnų vandenys“ įregistruota 2008 m. sausio 8 d. Pagrindinė veikla – geriamo vandens gavyba, tiekimas gyventojams, įmonėms, nuotekų surinkimas, valymas, dumblo tvarkymas, nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis. Bendrovės veikla yra licencijuojama. Bendrovė paskirta viešuoju geriamo vandens tiekėju, nuotekų tvarkytoju Šiaulių rajono savivaldybės geriamo vandens tiekimo teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 323 1 342 1 417 1 752
Pardavimo savikaina 1 535 1 487 1 439 1 571
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -212 -145 -22 181
Bendrojo pelno marža -16% -11% -2% 10%
Veiklos sąnaudos 287 313 379 433
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -499 -457 -401 -251
Tipinės veiklos pelno marža -38% -34% -28% -14%
EBITDA 45 7 57 231
EBITDA marža 3% 1% 4% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -458 -411 -354 -211
Grynojo pelno marža -35% -31% -25% -12%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 24 915 25 112 26 276 27 679
Nematerialus turtas 1 1 1 3
Materialus turtas 24 914 25 111 26 275 27 676
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 558 404 357 501
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 10 5 14
Per vienerius metus gautinos sumos 179 187 185 174
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 374 208 168 312
TURTO IŠ VISO 25 477 25 519 26 637 28 185
Nuosavas kapitalas 16 009 15 654 15 300 15 090
Dotacijos, subsidijos 8 764 8 839 9 510 10 872
Įsipareigojimai 704 1 026 1 827 2 224
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 379 729 1 005 1 757
Ilgalaikiai įsipareigojimai 378 704 959 1 629
Trumpalaikiai įsipareigojimai 325 322 867 595
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 477 25 519 26 637 28 185

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -2% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -3% -2% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -3% -3% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,05 0,07 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,72 1,25 0,41 0,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,70 1,22 0,41 0,82
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,05 0,05 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,05 0,06 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,08 0,08 0,09 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 1% 4% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -38% -34% -28% -14%
Grynojo pelno marža -35% -31% -25% -12%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kuršėnų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas301507301
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kursenuvandenys.lt/
ROE

-1,4%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys