• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kuršėnų vandenys“ įregistruota 2008 m. sausio 8 d. Pagrindinė veikla – geriamo vandens gavyba, tiekimas gyventojams, įmonėms, nuotekų surinkimas, valymas, dumblo tvarkymas, nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis. Bendrovės veikla yra licencijuojama. Bendrovė paskirta viešuoju geriamo vandens tiekėju, nuotekų tvarkytoju Šiaulių rajono savivaldybės geriamo vandens tiekimo teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 342 1 417 1 752 1 825
Pardavimo savikaina 1 487 1 439 1 571 1 883
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -145 -22 181 -58
Bendrojo pelno marža -11% -2% 10% -3%
Veiklos sąnaudos 313 379 433 456
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -457 -401 -251 -514
Tipinės veiklos pelno marža -34% -28% -14% -28%
EBITDA 7 35 188 -37
EBITDA marža 1% 2% 11% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -411 -375 -254 -460
Grynojo pelno marža -31% -26% -14% -25%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 25 112 26 276 27 679 29 031
Nematerialus turtas 1 1 3 10
Materialus turtas 25 111 26 275 27 676 29 021
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 404 357 501 777
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 5 14 8
Per vienerius metus gautinos sumos 187 185 174 209
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 208 168 312 560
TURTO IŠ VISO 25 519 26 637 28 185 29 814
Nuosavas kapitalas 15 654 15 300 15 090 15 735
Dotacijos, subsidijos 8 839 9 510 10 872 11 545
Įsipareigojimai 1 026 1 827 2 224 2 533
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 729 1 005 1 757 2 141
Ilgalaikiai įsipareigojimai 704 959 1 629 2 003
Trumpalaikiai įsipareigojimai 322 867 595 531
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 519 26 637 28 185 29 814

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -1% -1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -2% -2% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -2% -2% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,04 0,06 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,25 0,41 0,84 1,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,22 0,41 0,82 1,45
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,05 0,06 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,05 0,06 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,09 0,09 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 2% 11% -2%
Tipinės veiklos pelno marža -34% -28% -14% -28%
Grynojo pelno marža -31% -26% -14% -25%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kuršėnų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas301507301
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://kursenuvandenys.lt/
ROE

-3,0%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Silvas GedaminskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023