• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kuršėnų vandenys“ įregistruota 2008 m. sausio 8 d. Pagrindinė veikla – geriamo vandens gavyba, tiekimas gyventojams, įmonėms, nuotekų surinkimas, valymas, dumblo tvarkymas, nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis. Bendrovės veikla yra licencijuojama. Bendrovė paskirta viešuoju geriamo vandens tiekėju, nuotekų tvarkytoju Šiaulių rajono savivaldybės geriamo vandens tiekimo teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 265 1 323 1 342 1 417
Pardavimo savikaina 1 298 1 535 1 487 1 439
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -32 -212 -145 -22
Bendrojo pelno marža -3% -16% -11% -2%
Veiklos sąnaudos 272 287 313 379
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -304 -499 -457 -401
Tipinės veiklos pelno marža -24% -38% -34% -28%
EBITDA 295 45 7 57
EBITDA marža 23% 3% 1% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -274 -458 -411 -354
Grynojo pelno marža -22% -35% -31% -25%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 24 175 24 915 25 112 26 276
Nematerialus turtas 2 1 1 1
Materialus turtas 24 173 24 914 25 111 26 275
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 388 558 404 357
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 6 10 5
Per vienerius metus gautinos sumos 176 0 0 0
Kitas trumpalaikis turtas 0 179 187 185
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 209 374 208 168
TURTO IŠ VISO 24 566 25 477 25 519 26 637
Nuosavas kapitalas 16 089 16 009 15 654 15 300
Dotacijos, subsidijos 8 284 8 764 8 839 9 510
Įsipareigojimai 193 704 1 026 1 827
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 45 379 729 1 005
Ilgalaikiai įsipareigojimai 45 378 704 959
Trumpalaikiai įsipareigojimai 148 325 322 867
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 24 566 25 477 25 519 26 637

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% -2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -3% -3% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -4% -3% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,05 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,72 1,25 0,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,70 1,22 0,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,05 0,05 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,05 0,05 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,08 0,08 0,09
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 3% 1% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -38% -34% -28%
Grynojo pelno marža 0% -35% -31% -25%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kuršėnų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas301507301
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.kursenuvandenys.lt/
ROE

-2,3%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys