• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kupiškio autobusų parkas” įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Pagrindinė veikla – keleivių pervežimas vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, užsakomaisiais reisais, smulkių siuntų gabenimas autobusais, reklama ant autobusų bei jų viduje, patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 338 387 269 391
Pardavimo savikaina 325 330 220 304
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 13 57 49 87
Bendrojo pelno marža 4% 15% 18% 22%
Veiklos sąnaudos 38 50 66 74
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -25 8 -17 13
Tipinės veiklos pelno marža -7% 2% -6% 3%
EBITDA -5 27 5 35
EBITDA marža -2% 7% 2% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -24 8 -18 14
Grynojo pelno marža -7% 2% -7% 4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 103 104 885 834
Nematerialus turtas
Materialus turtas 103 104 885 834
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 42 69 56 82
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 11 11 7
Per vienerius metus gautinos sumos 23 31 13 10
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 28 33 65
TURTO IŠ VISO 145 173 941 915
Nuosavas kapitalas 81 128 137 151
Dotacijos, subsidijos 767 706
Įsipareigojimai 64 45 37 58
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 8 8 8
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 45 37 58
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 145 173 941 915

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -18% 5% -3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -30% 7% -13% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -59% 13% -4% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,05 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,66 1,53 1,51 1,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,49 1,29 1,22 1,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,43 2,44 0,48 0,42
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,58 3,75 0,54 0,46
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,16 3,72 2,03 2,72
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -2% 7% 2% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -7% 2% -6% 3%
Grynojo pelno marža -7% 2% -7% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kupiškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas164742773
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKupiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kupiskioautobusuparkas.lt/
ROE

10,0%

Darbuotojų skaičius

20

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys