• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kupiškio autobusų parkas” įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Pagrindinė veikla – keleivių pervežimas vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, užsakomaisiais reisais, smulkių siuntų gabenimas autobusais, reklama ant autobusų bei jų viduje, patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 325 338 387 269
Pardavimo savikaina 293 325 330 220
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 32 13 57 49
Bendrojo pelno marža 10% 4% 15% 18%
Veiklos sąnaudos 47 38 50 66
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -15 -25 8 -17
Tipinės veiklos pelno marža -4% -7% 2% -6%
EBITDA 8 -5 27 5
EBITDA marža 2% -2% 7% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -11 -24 8 -18
Grynojo pelno marža -3% -7% 2% -7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 87 103 104 885
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 87 103 104 885
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 47 42 69 56
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 11 11 11
Per vienerius metus gautinos sumos 26 23 31 13
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 9 28 33
TURTO IŠ VISO 133 145 173 941
Nuosavas kapitalas 82 81 128 137
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 767
Įsipareigojimai 52 64 45 37
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 8 8
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 52 64 45 37
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 133 145 173 941

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -18% 5% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -30% 7% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -59% 13% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,06 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,66 1,53 1,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,49 1,29 1,22
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 2,43 2,44 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,58 3,75 0,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 4,16 3,72 2,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -2% 7% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -7% 2% -6%
Grynojo pelno marža 0% -7% 2% -7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kupiškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas164742773
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKupiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.kupiskioautobusuparkas.lt/
ROE

-13,2%

Darbuotojų skaičius

20

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys