• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kupiškio autobusų parkas” įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Pagrindinė veikla – keleivių pervežimas vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, užsakomaisiais reisais, smulkių siuntų gabenimas autobusais, reklama ant autobusų bei jų viduje, patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 387 269 391 529
Pardavimo savikaina 330 220 304 402
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 57 49 87 126
Bendrojo pelno marža 15% 18% 22% 24%
Veiklos sąnaudos 50 66 75 85
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 8 -17 13 41
Tipinės veiklos pelno marža 2% -6% 3% 8%
EBITDA 27 5 35 71
EBITDA marža 7% 2% 9% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 -18 14 47
Grynojo pelno marža 2% -7% 4% 9%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 104 885 834 775
Nematerialus turtas
Materialus turtas 104 885 834 775
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 69 56 82 144
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 11 7 7
Per vienerius metus gautinos sumos 31 13 10 40
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28 33 65 97
TURTO IŠ VISO 173 941 915 918
Nuosavas kapitalas 128 137 151 228
Dotacijos, subsidijos 767 706 645
Įsipareigojimai 45 37 58 45
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 8 8 0 22
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17
Trumpalaikiai įsipareigojimai 45 37 58 28
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 173 941 916 918

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% -3% 2% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% -13% 10% 25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -13% 8% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,01 0,00 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,53 1,51 1,41 5,10
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,29 1,22 1,29 4,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,24 0,29 0,43 0,58
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,73 0,30 0,47 0,68
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,03 1,96 2,59 2,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 2% 9% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -6% 3% 8%
Grynojo pelno marža 2% -7% 4% 9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kupiškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas164742773
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKupiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kupiskioautobusuparkas.lt/
ROE

24,8%

Darbuotojų skaičius

20

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Virgilijus BraknysDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023