• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kretingos vandenys“ įregistruota 1991 m. lapkričio 21 d. kaip VĮ, 1995 m. gruodžio 12d. pertvarkyta į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė veikla – vandens ėmimas, valymas ir paskirstymas bei nuotekų išvežimas ir valymas, šalto ir karšto vandens skaitiklių įrengimas, pakeitimas, plombavimas, nutekamojo vandens laboratoriniai tyrimai, vandens ir nuotekų tinklų projektavimo darbai, daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo vandentiekio tinklų remontas, bei naujų vandens ir nuotekų tinklų statybos. Kita veikla – statinių nuoma ryšių įmonėms, ilgalaikio materialaus turto perleidimo ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 011 2 213 2 446 2 494
Pardavimo savikaina 1 393 1 440 1 648 1 630
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 618 773 798 864
Bendrojo pelno marža 31% 35% 33% 35%
Veiklos sąnaudos 576 671 773 795
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 42 101 25 69
Tipinės veiklos pelno marža 2% 5% 1% 3%
EBITDA 268 453 327 398
EBITDA marža 13% 20% 13% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 51 196 63 73
Grynojo pelno marža 3% 9% 3% 3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 30 807 31 562 31 542 32 607
Nematerialus turtas 33 24 15 22
Materialus turtas 30 764 31 510 31 500 32 572
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 10 29 27 14
Trumpalaikis turtas 626 1 045 952 748
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 15 20 16
Per vienerius metus gautinos sumos 351 440 424 666
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 257 590 508 66
TURTO IŠ VISO 31 443 32 614 32 501 33 365
Nuosavas kapitalas 4 811 5 888 5 951 6 024
Dotacijos, subsidijos 26 012 25 734 25 327 25 562
Įsipareigojimai 618 988 1 221 1 776
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 286 451 566 1 114
Ilgalaikiai įsipareigojimai 226 397 514 1 035
Trumpalaikiai įsipareigojimai 393 484 617 741
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 31 443 32 614 32 501 33 365

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 4% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,08 0,10 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,16 1,54 1,01
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,13 1,51 0,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,07 0,08 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,07 0,08 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,41 0,41 0,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 20% 13% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 5% 1% 3%
Grynojo pelno marža 0% 9% 3% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kretingos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas163994426
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.kretingosvandenys.lt/
ROE

1,2%

Darbuotojų skaičius

66

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys