• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kretingos vandenys“ įregistruota 1991 m. lapkričio 21 d. kaip VĮ, 1995 m. gruodžio 12d. pertvarkyta į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė veikla – vandens ėmimas, valymas ir paskirstymas bei nuotekų išvežimas ir valymas, šalto ir karšto vandens skaitiklių įrengimas, pakeitimas, plombavimas, nutekamojo vandens laboratoriniai tyrimai, vandens ir nuotekų tinklų projektavimo darbai, daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo vandentiekio tinklų remontas, bei naujų vandens ir nuotekų tinklų statybos. Kita veikla – statinių nuoma ryšių įmonėms, ilgalaikio materialaus turto perleidimo ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 446 2 494 2 629 2 629
Pardavimo savikaina 1 648 1 630 1 777 2 134
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 798 864 852 495
Bendrojo pelno marža 33% 35% 32% 19%
Veiklos sąnaudos 554 569 711 764
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 25 69 -114 -509
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% -4% -19%
EBITDA 327 398 245 -120
EBITDA marža 13% 16% 9% -5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 63 73 -119 -512
Grynojo pelno marža 3% 3% -5% -19%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 31 542 32 623 32 315 33 226
Nematerialus turtas 15 22 14 9
Materialus turtas 31 500 32 588 32 287 33 204
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 27 14 14 14
Trumpalaikis turtas 952 748 688 534
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 16 34 20
Per vienerius metus gautinos sumos 424 666 527 326
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 508 66 127 189
TURTO IŠ VISO 32 501 33 381 33 057 33 813
Nuosavas kapitalas 5 951 6 024 5 939 5 627
Dotacijos, subsidijos 25 327 25 562 25 027 24 543
Įsipareigojimai 1 131 1 776 2 069 3 621
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 566 1 114 1 410 2 554
Ilgalaikiai įsipareigojimai 514 1 035 1 201 2 247
Trumpalaikiai įsipareigojimai 617 741 868 1 375
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 32 501 33 381 33 057 33 813

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% -2% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% -2% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,03 0,04 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,54 1,01 0,79 0,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,51 0,99 0,75 0,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,07 0,08 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,08 0,08 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,41 0,41 0,44 0,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 16% 9% -5%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% -4% -19%
Grynojo pelno marža 3% 3% -5% -19%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kretingos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas163994426
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kretingosvandenys.lt/
ROE

-8,9%

Darbuotojų skaičius

63

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Eglė AlonderienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023