• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kretingos vandenys“ įregistruota 1991 m. lapkričio 21 d. kaip VĮ, 1995 m. gruodžio 12d. pertvarkyta į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė veikla – vandens ėmimas, valymas ir paskirstymas bei nuotekų išvežimas ir valymas, šalto ir karšto vandens skaitiklių įrengimas, pakeitimas, plombavimas, nutekamojo vandens laboratoriniai tyrimai, vandens ir nuotekų tinklų projektavimo darbai, daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo vandentiekio tinklų remontas, bei naujų vandens ir nuotekų tinklų statybos. Kita veikla – statinių nuoma ryšių įmonėms, ilgalaikio materialaus turto perleidimo ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 213 2 446 2 494 2 629
Pardavimo savikaina 1 440 1 648 1 630 1 777
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 773 798 864 852
Bendrojo pelno marža 35% 33% 35% 32%
Veiklos sąnaudos 671 773 795 965
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 101 25 69 -114
Tipinės veiklos pelno marža 5% 1% 3% -4%
EBITDA 453 327 398 246
EBITDA marža 20% 13% 16% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 196 63 73 -119
Grynojo pelno marža 9% 3% 3% -5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 31 562 31 542 32 623 32 315
Nematerialus turtas 24 15 22 14
Materialus turtas 31 510 31 500 32 588 32 287
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 29 27 14 14
Trumpalaikis turtas 1 045 952 748 688
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 15 20 16 34
Per vienerius metus gautinos sumos 440 424 666 527
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 590 508 66 127
TURTO IŠ VISO 32 614 32 501 33 381 33 057
Nuosavas kapitalas 5 888 5 951 6 024 5 939
Dotacijos, subsidijos 25 734 25 327 25 562 25 027
Įsipareigojimai 988 1 221 1 776 2 069
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 451 566 1 114 1 410
Ilgalaikiai įsipareigojimai 397 514 1 035 1 201
Trumpalaikiai įsipareigojimai 484 617 741 868
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 32 614 32 501 33 381 33 057

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 1% 1% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 0% 1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,10 0,18 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,16 1,54 1,01 0,79
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,13 1,51 0,99 0,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,08 0,08 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,08 0,08 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,41 0,41 0,42 0,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 13% 16% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 1% 3% -4%
Grynojo pelno marža 9% 3% 3% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kretingos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas163994426
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kretingosvandenys.lt/
ROE

-2,0%

Darbuotojų skaičius

63

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys