• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kretingos turgus“ įregistruota 2006 m. vasario 1 d. Pagrindinė veikla – turgavietės eksploatavimas, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 73 55 60 71
Pardavimo savikaina 28 21 25 29
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 45 34 35 42
Bendrojo pelno marža 61% 62% 58% 59%
Veiklos sąnaudos 39 30 41 51
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 4 -6 -9
Tipinės veiklos pelno marža 7% 7% -10% -13%
EBITDA 7 6 -4 -8
EBITDA marža 10% 11% -7% -11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 4 -6 -9
Grynojo pelno marža 6% 7% -10% -13%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 13 11 10 9
Nematerialus turtas
Materialus turtas 13 11 10 9
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 7 2 1
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 0 2 1 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 5 1 1
TURTO IŠ VISO 13 18 12 10
Nuosavas kapitalas 5 9 3 -7
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 9 9 9 17
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 9 9 17
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 18 12 10

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 31% 24% -41% -85%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 192% 56% -109% 438%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 102% 47% -240% 137%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,08 0,76 0,17 0,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,08 0,76 0,17 0,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 5,41 3,12 5,16 7,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,72 5,20 6,04 8,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 15,12 6,48 24,16 -10,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 11% -7% -11%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 7% -10% -13%
Grynojo pelno marža 6% 7% -10% -13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kretingos turgus“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas300531865
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kretingosturgus.lt/
ROE

438,1%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Nerijus TertelisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023