• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kretingos turgus“ įregistruota 2006 m. vasario 1 d. Pagrindinė veikla – turgavietės eksploatavimas, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 62 72 73 55
Pardavimo savikaina 30 29 28 21
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 32 43 45 34
Bendrojo pelno marža 51% 60% 61% 62%
Veiklos sąnaudos 40 40 40 30
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -8 3 5 4
Tipinės veiklos pelno marža -13% 4% 7% 7%
EBITDA -5 6 7 6
EBITDA marža -8% 8% 10% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -8 3 5 4
Grynojo pelno marža -13% 4% 6% 7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 18 15 13 11
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 18 15 13 11
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 2 1 7
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0 0 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 1 0 5
TURTO IŠ VISO 19 17 13 18
Nuosavas kapitalas -3 0 5 9
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 21 17 9 9
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 21 17 9 9
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 17 13 18

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 15% 31% 24%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -212% 192% 56%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 6393% 203% 95%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,09 0,08 0,76
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,09 0,08 0,76
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 4,08 4,81 3,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 4,36 5,21 4,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 -59,71 29,69 8,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% 10% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 4% 7% 7%
Grynojo pelno marža 0% 4% 6% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kretingos turgus“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas300531865
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.kretingosturgus.lt/
ROE

55,8%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys