• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kretingos turgus“ įregistruota 2006 m. vasario 1 d. Pagrindinė veikla – turgavietės eksploatavimas, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 72 73 55 60
Pardavimo savikaina 29 28 21 25
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 43 45 34 35
Bendrojo pelno marža 60% 61% 62% 58%
Veiklos sąnaudos 40 40 30 41
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 5 4 -6
Tipinės veiklos pelno marža 4% 7% 7% -10%
EBITDA 6 7 6 -4
EBITDA marža 8% 10% 11% -7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 5 4 -6
Grynojo pelno marža 4% 6% 7% -10%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 15 13 11 10
Nematerialus turtas
Materialus turtas 15 13 11 10
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 1 7 2
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0 2 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 0 5 1
TURTO IŠ VISO 17 13 18 12
Nuosavas kapitalas 0 5 9 2
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 17 9 9 9
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 17 9 9 9
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 17 13 18 12

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 15% 31% 24% -40%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -212% 192% 56% -108%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6393% 203% 94% -492%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,09 0,08 0,76 0,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,09 0,08 0,76 0,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 4,08 4,81 3,54 4,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,36 5,21 4,73 5,88
Nuosavo kapitalo apyvartumas -59,71 29,69 8,29 11,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 10% 11% -7%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 7% 7% -10%
Grynojo pelno marža 4% 6% 7% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kretingos turgus“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas300531865
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kretingosturgus.lt/
ROE

-108,3%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys