• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kretingos komunalininkas“ įsteigta 2006 balandžio 27 d. pertvarkius UAB „Kretingos komunalininkas“. Pagrindinė veikla – vietines rinkliavos administravimas, atliekų tvarkymas, technikos nuoma, aplinkos priežiūra, miesto gatvių ir šaligatvių priežiūra ir remontas, bendro naudojimo teritorijų valymas ir tvarkymas, tiltų ir vandens telkinių priežiūra, Kretingos rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo programos administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 001 2 102 2 106 2 517
Pardavimo savikaina 1 768 1 873 1 907 2 246
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 233 229 199 271
Bendrojo pelno marža 12% 11% 9% 11%
Veiklos sąnaudos 205 187 192 203
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 28 42 7 68
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% 0% 3%
EBITDA 141 87 176 187
EBITDA marža 7% 4% 8% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -11 16 2 0
Grynojo pelno marža -1% 1% 0% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 543 704 668 658
Nematerialus turtas 7 3 0 5
Materialus turtas 536 702 668 653
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 694 729 661 785
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 11 14 29
Per vienerius metus gautinos sumos 581 638 572 634
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 104 81 76 121
TURTO IŠ VISO 1 242 1 440 1 334 1 442
Nuosavas kapitalas 667 754 802 761
Dotacijos, subsidijos 30 11 6 8
Įsipareigojimai 376 514 526 674
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 149 279 191 216
Ilgalaikiai įsipareigojimai 149 191 131 152
Trumpalaikiai įsipareigojimai 220 316 389 515
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 242 1 440 1 334 1 442

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% 2% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 7% 3% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,22 0,37 0,24 0,28
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,16 2,30 1,70 1,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,12 2,27 1,67 1,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,62 1,57 1,52 1,81
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,52 3,37 3,07 3,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,06 2,96 2,71 3,22
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 4% 8% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% 0% 3%
Grynojo pelno marža -1% 1% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 12,60 1,60 0,10
Dividendai/grynasis pelnas 0,80 0,89 1,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kretingos komunalininkas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas163934977
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kretkom.lt/
ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

75

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys