• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kretingos komunalininkas“ įsteigta 2006 balandžio 27 d. pertvarkius UAB „Kretingos komunalininkas“. Pagrindinė veikla – vietines rinkliavos administravimas, atliekų tvarkymas, technikos nuoma, aplinkos priežiūra, miesto gatvių ir šaligatvių priežiūra ir remontas, bendro naudojimo teritorijų valymas ir tvarkymas, tiltų ir vandens telkinių priežiūra, Kretingos rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo programos administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 982 2 001 2 102 2 106
Pardavimo savikaina 1 802 1 768 1 873 1 907
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 179 233 229 199
Bendrojo pelno marža 9% 12% 11% 9%
Veiklos sąnaudos 171 205 187 192
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 9 28 42 7
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 2% 0%
EBITDA 139 141 87 54
EBITDA marža 7% 7% 4% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 -11 16 2
Grynojo pelno marža 0% -1% 1% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 593 543 704 668
Nematerialus turtas 14 7 3 0
Materialus turtas 578 536 702 668
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 639 694 729 661
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 9 11 14
Per vienerius metus gautinos sumos 405 581 638 572
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 210 104 81 76
TURTO IŠ VISO 1 235 1 242 1 440 1 334
Nuosavas kapitalas 639 667 754 802
Dotacijos, subsidijos 23 30 11 6
Įsipareigojimai 388 376 514 526
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 161 149 279 191
Ilgalaikiai įsipareigojimai 161 149 191 131
Trumpalaikiai įsipareigojimai 220 220 316 389
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 235 1 242 1 440 1 334

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -2% 2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 7% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,22 0,37 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,16 2,30 1,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 3,12 2,27 1,67
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,62 1,57 1,52
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,52 3,37 3,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 3,06 2,96 2,71
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 7% 4% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 2% 0%
Grynojo pelno marža 0% -1% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 12,60 1,60
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,80 0,89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kretingos komunalininkas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas163934977
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaKretingos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kretkom.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

75

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys