• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Klaipėdos transportas“ įregistruota 2018 m. rugsėjo 25 d. Bendrovės įstatais numatyta veikla yra atliekų surinkimas, išvežimas, tvarkymas. Bendrovė dalyvavo Neringos savivaldybės organizuotame atliekų išvežimo konkurse ir buvo pripažinta laimėtoja, tačiau, dėl kitų konkurse dalyvavusių subjektų inicijuoto dar nepasibaigusio teisminio ginčo, sutartis nebuvo sudaryta ir bendrovė veiklos vykdyti 2020 metais nepradėjo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 0 0 0
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 -0
Bendrojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Veiklos sąnaudos 0 0 0 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 -0
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
EBITDA 0 0 0 -0
EBITDA marža 0% 0% 0% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 -0
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 0 0 0 0
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 0 0 2 2
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0 0 0
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 0 2 2
TURTO IŠ VISO 0 0 2 2
Nuosavas kapitalas 0 0 3 2
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 0 0 0 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 0 3 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% -17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,00 0,00 0,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,00 0,00 0,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 0% 0% 0%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Klaipėdos transportas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304923194
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaAtliekų surinkimas, išvežimas, tvarkymas
  • Atstovaujanti institucija„Klaipėdos autobusų parkas“
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

-8,0%

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys