• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Klaipėdos transportas“ įregistruota 2018 m. rugsėjo 25 d. Bendrovės įstatais numatyta veikla yra atliekų surinkimas, išvežimas, tvarkymas. Bendrovė dalyvavo Neringos savivaldybės organizuotame atliekų išvežimo konkurse ir buvo pripažinta laimėtoja, tačiau, dėl kitų konkurse dalyvavusių subjektų inicijuoto dar nepasibaigusio teisminio ginčo, sutartis nebuvo sudaryta ir bendrovė veiklos vykdyti 2020 metais nepradėjo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 0 0 0 0
EBITDA marža % % % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Grynojo pelno marža % % % %

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 2 2 2
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 2 2 2
TURTO IŠ VISO 2 2 2 2
Nuosavas kapitalas 3 2 2 0
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 0 0 0 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 2 2 0

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -9% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -9% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -9% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % % % %
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
Grynojo pelno marža % % % %
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Klaipėdos transportas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304923194
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaAtliekų surinkimas, išvežimas, tvarkymas
  • Atstovaujanti institucija„Klaipėdos autobusų parkas“
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
ROE

0,0%

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Tomas DatenisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023