• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įregistruota 1990 m. lapkričio 20 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, autobusų su vairuotoju nuoma, autobusų stoties teikiamos paslaugos. Kita įmonės veikla: reklama ant autobusų, jų viduje, stovėjimo aikštelių, patalpų nuoma, automobilių plovimo ir remonto paslaugos. 2023 m. gegužę Klaipėdos miesto savivaldybei priklausantis UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ pranešė, jog bendrovės pavadinimas pakeistas į UAB „Klaipėdos paslaugos“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 9 210 8 203 8 266 15 116
Pardavimo savikaina 8 003 7 093 7 546 12 058
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 207 1 110 720 3 058
Bendrojo pelno marža 13% 14% 9% 20%
Veiklos sąnaudos 1 087 1 075 1 214 1 734
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 121 35 -495 1 325
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% -6% 9%
EBITDA 1 178 1 367 950 2 723
EBITDA marža 13% 17% 11% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 265 305 -99 1 267
Grynojo pelno marža 3% 4% -1% 8%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 11 945 11 299 9 273 18 244
Nematerialus turtas 7 6 9 8
Materialus turtas 11 936 11 291 9 102 18 074
Finansinis turtas 3 3 163 163
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 015 1 628 2 047 6 717
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 258 223 194 666
Per vienerius metus gautinos sumos 847 658 1 005 1 704
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 910 747 848 4 347
TURTO IŠ VISO 14 056 13 001 11 396 25 052
Nuosavas kapitalas 4 226 4 531 4 432 12 917
Dotacijos, subsidijos 6 497 5 151 3 805 7 419
Įsipareigojimai 3 202 3 196 3 046 4 611
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 806 2 279 1 647 1 457
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 181 1 623 1 064 835
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 021 1 573 1 982 3 776
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 14 056 13 001 11 396 25 052

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% -1% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 7% -2% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 1% -9% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,18 0,14 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,00 1,04 1,03 1,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,87 0,89 0,93 1,60
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,66 0,63 0,73 0,60
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,77 0,73 0,89 0,83
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,18 1,81 1,87 1,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 17% 11% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% -6% 9%
Grynojo pelno marža 3% 4% -1% 8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 100,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,08

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Klaipėdos paslaugos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140033557
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://klap.lt/
Grąža savivaldybei

100 tūkst. eurų

ROE

14,6%

Darbuotojų skaičius

320

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vaidas RamanauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023