• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kelmės vanduo“ įsteigta 1995 m. birželio 19 d. Pagrindinė veikla yra vandens tiekimas, nuotekų nuvedimas ir jų valymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 293 1 366 1 535 2 189
Pardavimo savikaina 991 1 114 1 471 1 555
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 303 252 63 634
Bendrojo pelno marža 23% 18% 4% 29%
Veiklos sąnaudos 362
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -59 -92 -341 142
Tipinės veiklos pelno marža -5% -7% -22% 6%
EBITDA 193 147 -82 527
EBITDA marža 15% 11% -5% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 -65 -317 165
Grynojo pelno marža 1% -5% -21% 8%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 14 809 16 015 17 779 25 077
Nematerialus turtas 1 0 10 17
Materialus turtas 14 808 16 015 17 769 25 060
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 681 599 453 1 138
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 13 28 13
Per vienerius metus gautinos sumos 188 215 257 371
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 476 371 167 754
TURTO IŠ VISO 15 496 16 617 18 234 26 218
Nuosavas kapitalas 6 660 7 101 6 955 9 053
Dotacijos, subsidijos 7 608 8 138 8 102 12 094
Įsipareigojimai 1 227 1 378 3 177 5 071
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 624 953 990 1 228
Ilgalaikiai įsipareigojimai 580 895 909 1 154
Trumpalaikiai įsipareigojimai 647 483 2 267 3 917
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 496 16 617 18 234 26 218

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -1% -5% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% -4% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,06 0,05 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,05 1,24 0,20 0,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,03 1,21 0,19 0,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,08 0,08 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,09 0,09 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,19 0,19 0,22 0,24
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 11% -5% 24%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -7% -22% 6%
Grynojo pelno marža 1% -5% -21% 8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kelmės vanduo“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas162559136
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKelmės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kelmesvanduo.lt/
ROE

2,1%

Darbuotojų skaičius

45

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Mindaugas UžmiškisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30