• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kelmės vanduo“ įsteigta 1995 m. birželio 19 d. Pagrindinė veikla yra vandens tiekimas, nuotekų nuvedimas ir jų valymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 309 1 293 1 366 1 535
Pardavimo savikaina 1 022 991 1 114 1 471
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 287 303 252 63
Bendrojo pelno marža 22% 23% 18% 4%
Veiklos sąnaudos 313 362
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -27 -59 -92 -341
Tipinės veiklos pelno marža -2% -5% -7% -22%
EBITDA 190 193 147 -87
EBITDA marža 14% 15% 11% -6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 8 -65 -317
Grynojo pelno marža 0% 1% -5% -21%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 14 726 14 809 16 015 17 779
Nematerialus turtas 1 1 0 10
Materialus turtas 14 725 14 808 16 015 17 769
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 466 681 599 453
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 17 13 28
Per vienerius metus gautinos sumos 162 188 215 257
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 296 476 371 167
TURTO IŠ VISO 15 197 15 496 16 617 18 234
Nuosavas kapitalas 6 544 6 660 7 101 6 955
Dotacijos, subsidijos 7 539 7 608 8 138 8 102
Įsipareigojimai 1 115 1 227 1 378 3 177
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 531 624 953 990
Ilgalaikiai įsipareigojimai 489 580 895 909
Trumpalaikiai įsipareigojimai 626 647 483 2 267
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 197 15 496 16 617 18 234

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -1% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -1% -1% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,04 0,06 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,75 1,05 1,24 0,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,73 1,03 1,21 0,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,08 0,08 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,09 0,09 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,20 0,19 0,19 0,22
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 15% 11% -6%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -5% -7% -22%
Grynojo pelno marža 0% 1% -5% -21%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kelmės vanduo“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas162559136
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKelmės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kelmesvanduo.lt/
ROE

-4,5%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Mindaugas UžmiškisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023