• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kelmės vanduo“ įsteigta 1995 m. birželio 19 d. Pagrindinė veikla yra vandens tiekimas, nuotekų nuvedimas ir jų valymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 144 1 309 1 293 1 366
Pardavimo savikaina 957 1 022 991 1 114
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 187 287 303 252
Bendrojo pelno marža 16% 22% 23% 18%
Veiklos sąnaudos 301 313 362 343
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -114 -27 -59 -92
Tipinės veiklos pelno marža -10% -2% -5% -7%
EBITDA 94 190 193 151
EBITDA marža 8% 14% 15% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -80 6 8 -65
Grynojo pelno marža -7% 0% 1% -5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 13 841 14 726 14 809 16 015
Nematerialus turtas 1 1 1 0
Materialus turtas 13 840 14 725 14 808 16 015
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 434 466 681 599
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 8 17 13
Per vienerius metus gautinos sumos 195 162 188 215
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 230 296 476 371
TURTO IŠ VISO 14 278 15 197 15 496 16 617
Nuosavas kapitalas 6 390 6 544 6 660 7 101
Dotacijos, subsidijos 7 324 7 539 7 608 8 138
Įsipareigojimai 565 1 115 1 227 1 378
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 198 531 624 953
Ilgalaikiai įsipareigojimai 166 489 580 895
Trumpalaikiai įsipareigojimai 399 626 647 483
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 14 278 15 197 15 496 16 617

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 0% 0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% 0% 0% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 0% 0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,08 0,09 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,09 0,75 1,05 1,24
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,06 0,73 1,03 1,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,09 0,08 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,09 0,09 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,18 0,20 0,20 0,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 14% 15% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -10% -2% -5% -7%
Grynojo pelno marža -7% 0% 1% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kelmės vanduo“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas162559136
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKelmės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kelmesvanduo.lt/
ROE

-0,9%

Darbuotojų skaičius

47

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys