• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kelmės vanduo“ įsteigta 1995 m. birželio 19 d. Pagrindinė veikla yra vandens tiekimas, nuotekų nuvedimas ir jų valymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 083 1 144 1 309 1 293
Pardavimo savikaina 912 957 1 022 991
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 171 187 287 303
Bendrojo pelno marža 16% 16% 22% 23%
Veiklos sąnaudos 317 301 313 362
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -146 -114 -27 -59
Tipinės veiklos pelno marža -13% -10% -2% -5%
EBITDA 61 94 190 193
EBITDA marža 6% 8% 14% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -112 -80 6 8
Grynojo pelno marža -10% -7% 0% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 13 599 13 841 14 726 14 809
Nematerialus turtas 2 1 1 1
Materialus turtas 13 597 13 840 14 725 14 808
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 342 434 466 681
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 9 8 17
Per vienerius metus gautinos sumos 133 195 162 188
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 201 230 296 476
TURTO IŠ VISO 13 944 14 278 15 197 15 496
Nuosavas kapitalas 6 434 6 390 6 544 6 660
Dotacijos, subsidijos 7 335 7 324 7 539 7 608
Įsipareigojimai 176 565 1 115 1 227
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 198 531 624
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 166 489 580
Trumpalaikiai įsipareigojimai 176 399 626 647
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 944 14 278 15 197 15 496

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,03 0,08 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,09 0,75 1,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,06 0,73 1,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,08 0,09 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,08 0,09 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,18 0,20 0,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% 14% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -10% -2% -5%
Grynojo pelno marža 0% -7% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kelmės vanduo“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas162559136
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKelmės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.kelmesvanduo.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

47

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys