• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ įregistruota 2000 lapkričio 20 d. Bendrovės pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto, priklausančio bendrovei nuosavybės teise ar kita teise, nuoma, šilumos bei karšto vandens tiekimas (energetikos veiklos licencija išduota 2018-04-26), nuo 2019 m. lapkričio 1d.pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatacija) bendro naudojimo objektuose, kuriuose nėra veikiančios patalpų savininkų bendrijos arba jų jungtinės veiklos sutarties.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 473 999 1 056 2 199
Pardavimo savikaina 508 781 995 1 791
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -35 218 61 408
Bendrojo pelno marža -7% 22% 6% 19%
Veiklos sąnaudos 114 126 209 496
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -148 93 -148 -88
Tipinės veiklos pelno marža -31% 9% -14% -4%
EBITDA 4 268 44 164
EBITDA marža 1% 27% 4% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -361 86 -144 -95
Grynojo pelno marža -76% 9% -14% -4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 716 3 460 10 496 10 256
Nematerialus turtas 9 4 11 9
Materialus turtas 3 701 3 450 10 479 10 242
Finansinis turtas 6 6 6 6
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 359 341 650 838
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 48 47 132 190
Per vienerius metus gautinos sumos 276 164 339 463
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 35 129 179 184
TURTO IŠ VISO 4 076 3 802 11 150 11 098
Nuosavas kapitalas 2 046 2 132 2 214 2 118
Dotacijos, subsidijos 1 419 1 321 7 863 7 470
Įsipareigojimai 610 349 1 074 1 510
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 332 226 524 880
Ilgalaikiai įsipareigojimai 225 102 354 453
Trumpalaikiai įsipareigojimai 385 247 720 1 057
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 076 3 802 11 150 11 098

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -9% 2% -2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -16% 4% -7% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -9% 5% -3% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,11 0,24 0,42
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,93 1,38 0,90 0,79
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,81 1,19 0,72 0,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,25 0,14 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,28 0,15 0,21
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,48 0,49 1,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 27% 4% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -31% 9% -14% -4%
Grynojo pelno marža -76% 9% -14% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166092559
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKazlų Rūdos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://krenergija.lt/
ROE

-4,4%

Darbuotojų skaičius

70

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys