• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ įregistruota 2000 lapkričio 20 d. Bendrovės pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto, priklausančio bendrovei nuosavybės teise ar kita teise, nuoma, šilumos bei karšto vandens tiekimas (energetikos veiklos licencija išduota 2018-04-26), nuo 2019 m. lapkričio 1d.pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatacija) bendro naudojimo objektuose, kuriuose nėra veikiančios patalpų savininkų bendrijos arba jų jungtinės veiklos sutarties.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 126 473 999 1 056
Pardavimo savikaina 118 508 781 995
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 -35 218 61
Bendrojo pelno marža 7% -7% 22% 6%
Veiklos sąnaudos 58 114 126 209
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -50 -148 93 -148
Tipinės veiklos pelno marža -39% -31% 9% -14%
EBITDA 92 4 268 45
EBITDA marža 73% 1% 27% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -50 -361 86 -144
Grynojo pelno marža -39% -76% 9% -14%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 789 3 716 3 460 10 497
Nematerialus turtas 0 9 4 11
Materialus turtas 3 532 3 701 3 450 10 479
Finansinis turtas 6 6 6 6
Kitas ilgalaikis turtas 251 0 0 0
Trumpalaikis turtas 23 359 341 650
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 48 47 132
Per vienerius metus gautinos sumos 6 276 164 339
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13 35 129 180
TURTO IŠ VISO 3 813 4 076 3 802 11 150
Nuosavas kapitalas 2 407 2 046 2 132 2 214
Dotacijos, subsidijos 1 400 1 419 1 321 7 863
Įsipareigojimai 7 610 349 1 074
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 332 226 524
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 225 102 354
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 385 247 720
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 813 4 076 3 802 11 150

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -9% 2% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -16% 4% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -9% 5% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,16 0,11 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,93 1,38 0,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,81 1,19 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,12 0,25 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,13 0,28 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,21 0,48 0,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 1% 27% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -31% 9% -14%
Grynojo pelno marža 0% -76% 9% -14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166092559
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKazlų Rūdos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.krenergija.lt/
ROE

-6,6%

Darbuotojų skaičius

76

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys