• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ įregistruota 2000 lapkričio 20 d. Bendrovės pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto, priklausančio bendrovei nuosavybės teise ar kita teise, nuoma, šilumos bei karšto vandens tiekimas (energetikos veiklos licencija išduota 2018-04-26), nuo 2019 m. lapkričio 1d.pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatacija) bendro naudojimo objektuose, kuriuose nėra veikiančios patalpų savininkų bendrijos arba jų jungtinės veiklos sutarties.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 999 1 056 2 199 2 613
Pardavimo savikaina 781 995 1 791 2 440
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 218 61 408 173
Bendrojo pelno marža 22% 6% 19% 7%
Veiklos sąnaudos 105 180 429 429
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 93 -148 -88 -319
Tipinės veiklos pelno marža 9% -14% -4% -12%
EBITDA 268 44 164 -29
EBITDA marža 27% 4% 7% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 86 -144 -95 -332
Grynojo pelno marža 9% -14% -4% -13%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 3 460 10 496 10 256 9 484
Nematerialus turtas 4 11 9 9
Materialus turtas 3 450 10 479 10 242 9 468
Finansinis turtas 6 6 6 6
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 341 650 838 1 038
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 47 132 190 154
Per vienerius metus gautinos sumos 164 339 463 593
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 129 179 184 290
TURTO IŠ VISO 3 802 11 150 11 098 10 527
Nuosavas kapitalas 2 132 2 214 2 118 1 787
Dotacijos, subsidijos 1 321 7 863 7 470 6 931
Įsipareigojimai 349 1 074 1 510 1 809
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 226 524 880 996
Ilgalaikiai įsipareigojimai 102 354 453 851
Trumpalaikiai įsipareigojimai 247 720 1 057 958
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 802 11 150 11 098 10 527

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -2% -1% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -7% -4% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -6% -3% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,05 0,08 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,38 0,90 0,79 1,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,19 0,72 0,61 0,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,26 0,09 0,20 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,10 0,21 0,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,47 0,48 1,04 1,46
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 4% 7% -1%
Tipinės veiklos pelno marža 9% -14% -4% -12%
Grynojo pelno marža 9% -14% -4% -13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166092559
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKazlų Rūdos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://krenergija.lt/
ROE

-17,0%

Darbuotojų skaičius

69

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Direktorius Raimondas RagauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023