• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Kauno savivaldybės įmonė „Švara“ įregistruota 1991 m. kovo 4 d., o 2000 m. vasario 24 d. reorganizuota į UAB „Kauno švara“. Pagrindinė bendrovės veikla – komunalinių, statybinių, žaliųjų, gamybinių, stambiagabaričių, pavojingų atliekų surinkimas, presavimas, vežimas. Antrinių žaliavų surinkimas ir rūšiavimas, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas, pažymų išdavimas. Taip pat aplinkos priežiūra – miesto gatvių ir teritorijų valymas bei priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 23 448 24 557 28 477 33 373
Pardavimo savikaina 18 794 19 266 22 601 27 850
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 654 5 291 5 876 5 523
Bendrojo pelno marža 20% 22% 21% 17%
Veiklos sąnaudos 1 990 2 243 2 160 2 808
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 665 3 047 3 716 2 715
Tipinės veiklos pelno marža 11% 12% 13% 8%
EBITDA 4 894 5 246 7 558 6 816
EBITDA marža 21% 21% 27% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 315 2 550 3 132 2 268
Grynojo pelno marža 10% 10% 11% 7%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 16 496 20 376 20 499 21 802
Nematerialus turtas 34 28 16 17
Materialus turtas 14 300 18 105 18 235 19 308
Finansinis turtas 2 102 2 178 2 178 2 385
Kitas ilgalaikis turtas 60 65 70 92
Trumpalaikis turtas 7 747 8 058 8 899 9 632
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 482 1 057 1 041 1 106
Per vienerius metus gautinos sumos 2 448 3 300 3 698 4 450
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 818 3 702 4 160 4 077
TURTO IŠ VISO 24 320 28 527 29 531 31 594
Nuosavas kapitalas 14 025 15 138 16 545 19 294
Dotacijos, subsidijos 4 680 3 899 3 146 2 329
Įsipareigojimai 5 390 9 261 9 624 9 693
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 056 5 831 5 529 4 764
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 394 4 069 3 978 2 976
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 996 5 192 5 646 6 717
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 24 320 28 527 29 531 31 594

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 11% 10% 11% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 17% 17% 20% 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 17% 16% 18% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,20 0,19 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,94 1,55 1,58 1,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,82 1,35 1,39 1,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,96 0,86 0,96 1,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,42 1,21 1,39 1,53
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,67 1,62 1,72 1,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 21% 27% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 12% 13% 8%
Grynojo pelno marža 10% 10% 11% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 1 400,00 2 000,00 2 000,00 2 500,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,60 0,78 0,64 1,10

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kauno švara“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132616649
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://svara.lt/
Grąža savivaldybei

2,5 mln. eurų

ROE

12,7%

Darbuotojų skaičius

560

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Saulius LazauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023