• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Kauno savivaldybės įmonė „Švara“ įregistruota 1991 m. kovo 4 d., o 2000 m. vasario 24 d. reorganizuota į UAB „Kauno švara“. Pagrindinė bendrovės veikla – komunalinių, statybinių, žaliųjų, gamybinių, stambiagabaričių, pavojingų atliekų surinkimas, presavimas, vežimas. Antrinių žaliavų surinkimas ir rūšiavimas, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas, pažymų išdavimas. Taip pat aplinkos priežiūra – miesto gatvių ir teritorijų valymas bei priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 21 406 23 448 24 557 28 477
Pardavimo savikaina 16 307 18 794 19 266 22 620
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 099 4 654 5 291 5 857
Bendrojo pelno marža 24% 20% 22% 21%
Veiklos sąnaudos 2 159 1 990 2 243 2 264
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 940 2 665 3 047 3 593
Tipinės veiklos pelno marža 14% 11% 12% 13%
EBITDA 4 629 4 894 5 246 6 691
EBITDA marža 22% 21% 21% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 539 2 315 2 550 2 989
Grynojo pelno marža 12% 10% 10% 10%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 11 397 16 496 20 376 20 036
Nematerialus turtas 31 34 28 16
Materialus turtas 8 955 14 300 18 105 17 793
Finansinis turtas 2 108 2 102 2 178 2 178
Kitas ilgalaikis turtas 303 60 65 50
Trumpalaikis turtas 8 201 7 747 8 058 8 899
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 965 482 1 057 1 041
Per vienerius metus gautinos sumos 3 618 2 448 3 300 3 699
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 617 4 818 3 702 4 160
TURTO IŠ VISO 19 644 24 320 28 527 29 069
Nuosavas kapitalas 12 578 14 025 15 138 16 127
Dotacijos, subsidijos 2 078 4 680 3 899 3 102
Įsipareigojimai 4 988 5 615 9 490 9 840
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 578 2 056 5 831 5 529
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 110 1 394 4 069 3 978
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 647 3 996 5 192 5 646
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 645 24 320 28 527 29 069

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13% 11% 10% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 21% 17% 17% 19%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 37% 27% 26% 31%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,15 0,39 0,34
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,25 1,94 1,55 1,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,98 1,82 1,35 1,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,12 1,07 0,93 0,99
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,88 1,68 1,33 1,41
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,78 1,76 1,68 1,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 21% 21% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 11% 12% 13%
Grynojo pelno marža 12% 10% 10% 10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 1 000,00 1 400,00 2 000,00 2 000,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,39 0,60 0,78 0,67

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kauno švara“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132616649
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.svara.lt/
ROE

19,1%

Darbuotojų skaičius

538

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys