• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Kauno savivaldybės įmonė „Švara“ įregistruota 1991 m. kovo 4 d., o 2000 m. vasario 24 d. reorganizuota į UAB „Kauno švara“. Pagrindinė bendrovės veikla – komunalinių, statybinių, žaliųjų, gamybinių, stambiagabaričių, pavojingų atliekų surinkimas, presavimas, vežimas. Antrinių žaliavų surinkimas ir rūšiavimas, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas, pažymų išdavimas. Taip pat aplinkos priežiūra – miesto gatvių ir teritorijų valymas bei priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 24 557 28 477 33 373 36 213
Pardavimo savikaina 19 266 22 601 27 850 31 143
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 291 5 876 5 523 5 070
Bendrojo pelno marža 22% 21% 17% 14%
Veiklos sąnaudos 2 243 2 160 2 808 2 355
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 047 3 716 2 715 2 715
Tipinės veiklos pelno marža 12% 13% 8% 7%
EBITDA 5 246 7 558 6 816 7 066
EBITDA marža 21% 27% 20% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 550 3 132 2 268 2 281
Grynojo pelno marža 10% 11% 7% 6%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 20 376 20 499 21 802 24 541
Nematerialus turtas 28 16 17 14
Materialus turtas 18 105 18 235 19 308 22 028
Finansinis turtas 2 178 2 178 2 385 2 379
Kitas ilgalaikis turtas 65 70 92 120
Trumpalaikis turtas 8 058 8 899 9 632 8 441
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 057 1 041 1 106 980
Per vienerius metus gautinos sumos 3 300 3 698 4 450 4 058
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 702 4 160 4 077 3 404
TURTO IŠ VISO 28 527 29 531 31 594 33 190
Nuosavas kapitalas 15 138 16 545 19 294 19 076
Dotacijos, subsidijos 3 899 3 146 2 329 1 645
Įsipareigojimai 9 261 9 624 9 693 12 154
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 831 5 529 4 764 7 000
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 069 3 978 2 976 4 122
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 192 5 646 6 717 8 032
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 28 527 29 531 31 594 33 190

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 10% 11% 7% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 17% 20% 13% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% 18% 12% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,19 0,15 0,21
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,55 1,58 1,43 1,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,35 1,39 1,27 0,93
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,86 0,96 1,06 1,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,21 1,39 1,53 1,48
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,62 1,72 1,73 1,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 27% 20% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 13% 8% 7%
Grynojo pelno marža 10% 11% 7% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 2 000,00 2 000,00 2 500,00 2 000,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,78 0,64 1,10 0,88

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kauno švara“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132616649
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://svara.lt/
Grąža savivaldybei

2,0 mln. eurų

ROE

11,9%

Darbuotojų skaičius

591

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Saulius LazauskasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30