• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Kauno savivaldybės įmonė „Švara“ įregistruota 1991 m. kovo 4 d., o 2000 m. vasario 24 d. reorganizuota į UAB „Kauno švara“. Pagrindinė bendrovės veikla – komunalinių, statybinių, žaliųjų, gamybinių, stambiagabaričių, pavojingų atliekų surinkimas, presavimas, vežimas. Antrinių žaliavų surinkimas ir rūšiavimas, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas, pažymų išdavimas. Taip pat aplinkos priežiūra – miesto gatvių ir teritorijų valymas bei priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 17 164 21 406 23 448 24 557
Pardavimo savikaina 13 409 16 307 18 794 19 266
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 754 5 099 4 654 5 291
Bendrojo pelno marža 22% 24% 20% 22%
Veiklos sąnaudos 2 262 2 159 1 990 2 243
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 493 2 940 2 665 3 047
Tipinės veiklos pelno marža 9% 14% 11% 12%
EBITDA 2 746 4 629 4 894 6 139
EBITDA marža 16% 22% 21% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 320 2 539 2 315 2 550
Grynojo pelno marža 8% 12% 10% 10%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 11 386 11 397 16 496 20 376
Nematerialus turtas 51 31 34 28
Materialus turtas 8 950 8 955 14 300 18 105
Finansinis turtas 2 108 2 108 2 102 2 178
Kitas ilgalaikis turtas 277 303 60 65
Trumpalaikis turtas 6 694 8 201 7 747 8 058
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 167 965 482 1 057
Per vienerius metus gautinos sumos 2 441 3 618 2 448 3 300
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 087 3 617 4 818 3 702
TURTO IŠ VISO 18 730 19 644 24 320 28 527
Nuosavas kapitalas 11 452 12 578 14 025 15 138
Dotacijos, subsidijos 2 374 2 078 4 680 3 899
Įsipareigojimai 4 904 4 988 5 615 9 490
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 929 1 578 2 056 5 831
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 333 1 110 1 394 4 069
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 365 3 647 3 996 5 192
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 18 730 19 645 24 320 28 527

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 13% 11% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 21% 17% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 37% 27% 26%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,13 0,15 0,39
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,25 1,94 1,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,98 1,82 1,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,12 1,07 0,93
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,88 1,68 1,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,78 1,76 1,68
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 22% 21% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 14% 11% 12%
Grynojo pelno marža 0% 12% 10% 10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 1 000,00 1 400,00 2 000,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,39 0,60 0,78

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kauno švara“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132616649
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.svara.lt/
ROE

17,5%

Darbuotojų skaičius

513

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys