• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kauno planas“ įregistruota 1993 m. spalio 11 d. Įmonės pagrindinė veikla – projektavimo paslaugos. Įmonė teikia bendrųjų, specialiųjų, detaliųjų planų, žemės sklypų formavimo projektų rengimo, topografinių planų atlikimo, pastatų ir statinių (parkų, gatvių ir kitų infrastruktūros objektų) techninių projektų rengimo, geografinių informacinių sistemų duomenų įvedimo, priežiūros, pateikimo ir taikomųjų programų kūrimo paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 881 844 672 942
Pardavimo savikaina 689 479 605 789
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 192 365 67 153
Bendrojo pelno marža 22% 43% 10% 16%
Veiklos sąnaudos 186 186 138 149
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 179 -71 3
Tipinės veiklos pelno marža 1% 21% -11% 0%
EBITDA 31 207 -40 26
EBITDA marža 4% 25% -6% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 168 -71 3
Grynojo pelno marža 1% 20% -11% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 155 147 145 142
Nematerialus turtas 39 29 30 25
Materialus turtas 117 118 115 117
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 448 593 455 275
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 53 205 138 44
Per vienerius metus gautinos sumos 104 28 45 44
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 291 360 272 187
TURTO IŠ VISO 609 754 612 428
Nuosavas kapitalas 252 380 208 211
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 357 374 404 217
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 357 374 404 217
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 609 754 612 428

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 25% -10% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 53% -24% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 47% -34% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,26 1,59 1,13 1,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,11 1,04 0,78 1,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,45 1,12 1,10 2,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,67 5,73 4,65 6,65
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,50 2,22 3,23 4,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 25% -6% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 21% -11% 0%
Grynojo pelno marža 1% 20% -11% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 40,00 101,10 0,00 2,30
Dividendai/grynasis pelnas 8,16 0,60 0,00 0,82

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kauno planas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas133810450
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, projektavimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaunoplanas.lt/
Grąža savivaldybei

2 tūkst. eurų

ROE

1,3%

Darbuotojų skaičius

24

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • l.e.p Giedrius SarapinasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023