• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kauno planas“ įregistruota 1993 m. spalio 11 d. Įmonės pagrindinė veikla – projektavimo paslaugos. Įmonė teikia bendrųjų, specialiųjų, detaliųjų planų, žemės sklypų formavimo projektų rengimo, topografinių planų atlikimo, pastatų ir statinių (parkų, gatvių ir kitų infrastruktūros objektų) techninių projektų rengimo, geografinių informacinių sistemų duomenų įvedimo, priežiūros, pateikimo ir taikomųjų programų kūrimo paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 004 881 844 672
Pardavimo savikaina 837 689 479 605
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 167 192 365 67
Bendrojo pelno marža 17% 22% 43% 10%
Veiklos sąnaudos 131 187 186 138
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 35 5 179 -71
Tipinės veiklos pelno marža 4% 1% 21% -11%
EBITDA 55 31 207 -40
EBITDA marža 5% 4% 25% -6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 34 5 168 -71
Grynojo pelno marža 3% 1% 20% -11%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 156 155 147 145
Nematerialus turtas 37 39 29 30
Materialus turtas 120 117 118 115
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 435 448 593 455
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 41 53 205 138
Per vienerius metus gautinos sumos 115 104 28 45
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 280 291 360 272
TURTO IŠ VISO 599 609 754 612
Nuosavas kapitalas 271 252 380 208
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 329 357 374 404
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 329 357 374 404
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 599 609 754 612

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 1% 25% -10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% 2% 53% -24%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 26% 5% 94% -69%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,32 1,26 1,59 1,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,20 1,11 1,04 0,78
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,36 1,46 1,24 0,98
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,19 5,66 5,58 4,61
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,56 3,37 2,67 2,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 4% 25% -6%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 1% 21% -11%
Grynojo pelno marža 3% 1% 20% -11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 23,60 40,00 101,10
Dividendai/grynasis pelnas 0,70 8,16 0,60

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kauno planas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas133810450
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, projektavimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaunoplanas.lt/
ROE

-24,2%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys