• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kauno planas“ įregistruota 1993 m. spalio 11 d. Įmonės pagrindinė veikla – projektavimo paslaugos. Įmonė teikia bendrųjų, specialiųjų, detaliųjų planų, žemės sklypų formavimo projektų rengimo, topografinių planų atlikimo, pastatų ir statinių (parkų, gatvių ir kitų infrastruktūros objektų) techninių projektų rengimo, geografinių informacinių sistemų duomenų įvedimo, priežiūros, pateikimo ir taikomųjų programų kūrimo paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 114 1 004 881 844
Pardavimo savikaina 924 837 689 479
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 190 167 192 365
Bendrojo pelno marža 17% 17% 22% 43%
Veiklos sąnaudos 120 131 187 186
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 70 35 5 179
Tipinės veiklos pelno marža 6% 4% 1% 21%
EBITDA 74 55 31 207
EBITDA marža 7% 5% 4% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 66 34 5 168
Grynojo pelno marža 6% 3% 1% 20%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 168 156 155 147
Nematerialus turtas 44 37 39 29
Materialus turtas 125 120 117 118
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 701 435 448 593
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 41 53 205
Per vienerius metus gautinos sumos 59 115 104 28
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 621 280 291 360
TURTO IŠ VISO 876 599 609 754
Nuosavas kapitalas 294 271 252 380
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 582 329 357 374
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 582 329 357 374
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 876 599 609 754

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 5% 1% 25%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 12% 2% 53%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 26% 5% 94%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,32 1,26 1,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,20 1,11 1,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,36 1,46 1,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 6,19 5,66 5,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 3,56 3,37 2,67
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 5% 4% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 4% 1% 21%
Grynojo pelno marža 0% 3% 1% 20%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 23,60 40,00 101,10
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,70 8,16 0,60

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kauno planas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas133810450
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, projektavimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.kaunoplanas.lt/
ROE

53,3%

Darbuotojų skaičius

28

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys