• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 1991 m. kovo 28 d. pertvarkyta iš Kauno savivaldybės įmonės „Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklai“. Pagrindinė bendrovės veikla – miesto gatvių, kitų objektų apšvietimo paslaugų (jas sudaro elektros tinklų priežiūra, remontas) teikimas, šviesoforų priežiūra, naujų apšvietimo įrenginių ir šviesoforų įrengimo darbai, kelio ženklų įrengimo ir priežiūros paslauga, greičio matavimo sistemų priežiūros paslauga, želdinių priežiūros paslauga.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 6 633 7 321 6 209 6 697
Pardavimo savikaina 5 155 5 475 4 882 4 939
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 477 1 846 1 327 1 759
Bendrojo pelno marža 22% 25% 21% 26%
Veiklos sąnaudos 350 427 444 468
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 128 1 419 883 1 291
Tipinės veiklos pelno marža 17% 19% 14% 19%
EBITDA 1 281 1 613 1 136 1 613
EBITDA marža 19% 22% 18% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 975 1 224 778 1 099
Grynojo pelno marža 15% 17% 13% 16%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 907 1 030 1 322 1 470
Nematerialus turtas
Materialus turtas 907 1 030 1 322 1 470
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 907 2 254 1 810 1 922
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 673 491 253 281
Per vienerius metus gautinos sumos 13 43 95 38
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 220 1 720 1 463 1 603
TURTO IŠ VISO 2 864 3 325 3 161 3 422
Nuosavas kapitalas 2 500 3 074 3 002 3 116
Dotacijos, subsidijos 66
Įsipareigojimai 361 249 157 239
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 361 249 157 239
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 864 3 325 3 161 3 422

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 40% 24% 33%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 44% 26% 36%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 95% 61% 83%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,05 11,55 8,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 7,08 9,94 6,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,37 1,91 2,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 7,56 5,28 4,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,63 2,04 2,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 18% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 14% 19%
Grynojo pelno marža 17% 13% 16%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 985,00 800,00
Dividendai/grynasis pelnas 1,27 0,73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kauno gatvių apšvietimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132684155
  • SektoriusKita
  • VeiklaApšvietimo priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.kaunogatviuapsvietimas.lt/
Grąža savivaldybei

800 tūkst. eurų

ROE

35,9%

Darbuotojų skaičius

130

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Petras ŠvažasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/06/01