• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 1991 m. kovo 28 d. pertvarkyta iš Kauno savivaldybės įmonės „Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklai“. Pagrindinė bendrovės veikla – miesto gatvių, kitų objektų apšvietimo paslaugų (jas sudaro elektros tinklų priežiūra, remontas) teikimas, šviesoforų priežiūra, naujų apšvietimo įrenginių ir šviesoforų įrengimo darbai, kelio ženklų įrengimo ir priežiūros paslauga, greičio matavimo sistemų priežiūros paslauga, želdinių priežiūros paslauga.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 6 209 6 697 6 183 7 648
Pardavimo savikaina 4 882 4 939 4 855 6 126
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 327 1 759 1 329 1 522
Bendrojo pelno marža 21% 26% 21% 20%
Veiklos sąnaudos 444 468 428 578
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 883 1 291 901 945
Tipinės veiklos pelno marža 14% 19% 15% 12%
EBITDA 1 136 1 604 1 286 1 351
EBITDA marža 18% 24% 21% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 778 1 099 822 859
Grynojo pelno marža 13% 16% 13% 11%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 322 1 470 1 274 1 165
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 322 1 470 1 274 1 165
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 810 1 922 2 142 2 146
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 253 281 524 508
Per vienerius metus gautinos sumos 95 38 63 153
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 463 1 603 1 555 1 486
TURTO IŠ VISO 3 161 3 422 3 449 3 350
Nuosavas kapitalas 3 002 3 116 3 138 2 997
Dotacijos, subsidijos 66 58 47
Įsipareigojimai 157 239 250 303
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 157 239 250 303
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 161 3 422 3 449 3 350

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 24% 33% 24% 25%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 26% 36% 26% 28%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 29% 41% 29% 32%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,55 8,05 8,56 7,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,94 6,87 6,46 5,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,96 1,96 1,79 2,28
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,70 4,56 4,85 6,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,07 2,15 1,97 2,55
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 24% 21% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 19% 15% 12%
Grynojo pelno marža 13% 16% 13% 11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 985,00 800,00 1 000,00 950,00
Dividendai/grynasis pelnas 1,27 0,73 1,22 1,11

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kauno gatvių apšvietimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132684155
  • SektoriusKita
  • VeiklaApšvietimo priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaunogatviuapsvietimas.lt/
Grąža savivaldybei

950 tūkst. eurų

ROE

28,0%

Darbuotojų skaičius

129

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Petras ŠvažasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023