• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 1991 m. kovo 28 d. pertvarkyta iš Kauno savivaldybės įmonės „Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklai“. Pagrindinė bendrovės veikla – miesto gatvių, kitų objektų apšvietimo paslaugų (jas sudaro elektros tinklų priežiūra, remontas) teikimas, šviesoforų priežiūra, naujų apšvietimo įrenginių ir šviesoforų įrengimo darbai, kelio ženklų įrengimo ir priežiūros paslauga, greičio matavimo sistemų priežiūros paslauga, želdinių priežiūros paslauga.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 7 321 6 209 6 697 6 183
Pardavimo savikaina 5 475 4 882 4 939 4 855
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 846 1 327 1 759 1 329
Bendrojo pelno marža 25% 21% 26% 21%
Veiklos sąnaudos 427 444 468 428
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 419 883 1 291 901
Tipinės veiklos pelno marža 19% 14% 19% 15%
EBITDA 1 613 1 136 1 604 1 286
EBITDA marža 22% 18% 24% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 224 778 1 099 822
Grynojo pelno marža 17% 13% 16% 13%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 030 1 322 1 470 1 274
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 030 1 322 1 470 1 274
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 254 1 810 1 922 2 142
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 491 253 281 524
Per vienerius metus gautinos sumos 43 95 38 63
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 720 1 463 1 603 1 555
TURTO IŠ VISO 3 325 3 161 3 422 3 449
Nuosavas kapitalas 3 074 3 002 3 116 3 138
Dotacijos, subsidijos 66 58
Įsipareigojimai 249 157 239 250
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 249 157 239 250
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 325 3 161 3 422 3 449

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 40% 24% 33% 24%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 44% 26% 36% 26%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 95% 61% 83% 59%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,05 11,55 8,05 8,56
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 7,08 9,94 6,87 6,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,37 1,91 2,03 1,80
Ilgalaikio turto apyvartumas 7,56 5,28 4,80 4,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,63 2,04 2,19 1,98
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 18% 24% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 14% 19% 15%
Grynojo pelno marža 17% 13% 16% 13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 985,00 800,00 1 000,00
Dividendai/grynasis pelnas 1,27 0,73 1,22

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kauno gatvių apšvietimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132684155
  • SektoriusKita
  • VeiklaApšvietimo priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaunogatviuapsvietimas.lt/
ROE

26,3%

Darbuotojų skaičius

126

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys