• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Kauno energija“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 22 d. Pagrindinė įmonės veikla – šilumos tiekimas vartotojams, šilumos ir elektros energijos gamyba. AB „Kauno energija“ nuo 1998 gruodžio 28 d. listinguojama vertybinių popierių biržos Nasdaq Vilnius papildomame sąraše. Bendrovė yra UAB „GO Energy LT“ patronuojančioji bendrovė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 61 316 54 649 42 030 50 963
Pardavimo savikaina 54 562 51 321 40 117 52 201
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 6 755 3 328 1 913 -1 238
Bendrojo pelno marža 11% 6% 5% -2%
Veiklos sąnaudos 2 830 2 690 4 072 3 007
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 925 638 -2 159 -4 245
Tipinės veiklos pelno marža 6% 1% -5% -8%
EBITDA 12 147 8 536 6 567 7 197
EBITDA marža 20% 16% 16% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 963 933 -152 72
Grynojo pelno marža 6% 2% -0% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 125 300 139 789 152 174 156 713
Nematerialus turtas 22 72 117 77
Materialus turtas 125 277 138 434 150 382 155 243
Finansinis turtas 0 1 409 186
Kitas ilgalaikis turtas 1 283 1 266 1 207
Trumpalaikis turtas 22 836 14 215 10 729 23 221
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 712 1 582 1 934 6 163
Per vienerius metus gautinos sumos 11 157 9 294 6 970 13 362
Kitas trumpalaikis turtas 1 063
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 761 2 219 1 800 3 696
TURTO IŠ VISO 148 266 154 097 162 903 179 934
Nuosavas kapitalas 89 968 89 825 89 673 89 745
Dotacijos, subsidijos 18 235 25 519 29 966 32 715
Įsipareigojimai 39 926 38 600 43 127 57 264
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 23 821 23 690 26 545 35 672
Ilgalaikiai įsipareigojimai 19 340 18 917 30 411 39 607
Trumpalaikiai įsipareigojimai 14 269 13 595 11 694 16 615
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 148 266 154 097 162 903 179 934

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 1% -0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 1% -0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 2% -1% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,26 0,26 0,30 0,40
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,60 1,05 0,92 1,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,41 0,93 0,75 1,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,41 0,36 0,27 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,48 0,41 0,29 0,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,68 0,61 0,47 0,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 16% 16% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 1% -5% -8%
Grynojo pelno marža 6% 2% -0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 1 051,91
Dividendai/grynasis pelnas 0,27

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Kauno energija“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas235014830
 • SektoriusŠilumos tinklai
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
 • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Kauno rajono savivaldybė
  Jurbarko rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis98,3%
https://kaunoenergija.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

377

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys