• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Kauno energija“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 22 d. Pagrindinė įmonės veikla – šilumos tiekimas vartotojams, šilumos ir elektros energijos gamyba. AB „Kauno energija“ nuo 1998 gruodžio 28 d. listinguojama vertybinių popierių biržos Nasdaq Vilnius papildomame sąraše. Bendrovė yra Grupės kurią sudaro UAB „Petrašiūnų katilinė“ ir UAB „Kauno energija NT“ patronuojančioji bendrovė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 59 680 61 316 54 649 42 030
Pardavimo savikaina 49 618 54 562 51 321 39 398
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 10 062 6 755 3 328 2 632
Bendrojo pelno marža 17% 11% 6% 6%
Veiklos sąnaudos 3 058 2 830 2 690 4 061
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 7 004 3 925 638 -1 429
Tipinės veiklos pelno marža 12% 6% 1% -3%
EBITDA 15 538 12 147 8 536 7 574
EBITDA marža 26% 20% 16% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 860 3 963 933 -152
Grynojo pelno marža 11% 6% 2% -0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 130 005 125 300 139 789 152 174
Nematerialus turtas 56 22 72 117
Materialus turtas 129 949 125 277 138 434 150 382
Finansinis turtas 1 0 1 408
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 1 283 1 266
Trumpalaikis turtas 18 971 22 836 14 215 10 669
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 698 2 712 1 582 1 361
Per vienerius metus gautinos sumos 10 663 11 157 9 294 6 971
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 1 063 513
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 610 8 761 2 219 1 801
TURTO IŠ VISO 149 158 148 266 154 097 162 903
Nuosavas kapitalas 89 343 89 968 89 825 89 673
Dotacijos, subsidijos 19 509 18 235 25 519 29 966
Įsipareigojimai 40 188 39 926 38 600 43 127
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 25 005 23 821 23 690 27 881
Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 872 19 340 18 917 24 871
Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 178 14 269 13 595 11 559
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 149 158 148 266 154 097 162 903

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 3% 1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 4% 1% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 7% 2% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,26 0,26 0,31
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,60 1,05 0,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,41 0,93 0,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,41 0,36 0,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,48 0,41 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,68 0,61 0,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 20% 16% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 6% 1% -3%
Grynojo pelno marža 0% 6% 2% -0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 1 051,91 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,27 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Kauno energija“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas235014830
 • SektoriusŠilumos tinklai
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
 • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Kauno rajono savivaldybė
  Jurbarko rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis98,3%
https://www.kaunoenergija.lt/
ROE

-0,2%

Darbuotojų skaičius

365

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys