• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Kauno energija“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 22 d. Pagrindinė įmonės veikla – šilumos tiekimas vartotojams, šilumos ir elektros energijos gamyba. AB „Kauno energija“ nuo 1998 gruodžio 28 d. listinguojama vertybinių popierių biržos Nasdaq Vilnius papildomame sąraše. Bendrovė yra UAB „GO Energy LT“ patronuojančioji bendrovė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 54 649 42 030 50 963 87 992
Pardavimo savikaina 51 321 40 117 52 201 79 087
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 328 1 913 -1 238 8 905
Bendrojo pelno marža 6% 5% -2% 10%
Veiklos sąnaudos 1 555 2 877 1 945 2 033
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 638 -2 159 -4 245 5 774
Tipinės veiklos pelno marža 1% -5% -8% 7%
EBITDA 8 536 6 567 7 197 12 915
EBITDA marža 16% 16% 14% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 933 -152 72 6 356
Grynojo pelno marža 2% -0% 0% 7%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 139 789 152 174 156 713 168 155
Nematerialus turtas 72 117 77 98
Materialus turtas 138 434 150 382 155 243 166 802
Finansinis turtas 1 409 186 114
Kitas ilgalaikis turtas 1 283 1 266 1 207 1 141
Trumpalaikis turtas 14 215 10 729 23 221 35 731
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 582 1 934 6 163 4 856
Per vienerius metus gautinos sumos 9 294 6 970 13 362 25 325
Kitas trumpalaikis turtas 1 063
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 219 1 800 3 696 5 550
TURTO IŠ VISO 154 097 162 903 179 934 203 886
Nuosavas kapitalas 89 825 89 673 89 745 96 101
Dotacijos, subsidijos 25 519 29 966 32 715 32 211
Įsipareigojimai 32 512 42 105 56 222 74 785
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 23 690 26 545 36 988 47 991
Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 917 30 411 39 607 50 919
Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 595 11 694 16 615 23 866
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 154 097 162 903 179 934 203 886

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -0% 0% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -0% 0% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -2% -3% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,16 0,21 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,05 0,92 1,40 1,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,93 0,75 1,03 1,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,26 0,28 0,43
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,39 0,28 0,33 0,52
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,61 0,47 0,57 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 16% 14% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -5% -8% 7%
Grynojo pelno marža 2% -0% 0% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 2 784,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,44

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Kauno energija“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas235014830
 • SektoriusŠilumos tinklai
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
 • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Kauno rajono savivaldybė
  Jurbarko rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis92,8%
https://kaunoenergija.lt/
Grąža savivaldybei

2,8 mln. eurų

ROE

6,8%

Darbuotojų skaičius

383

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Tomas GarasimavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023