• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kauno butų ūkis įregistruotas 1991 m. vasario 21 d. Bendrovės pavadinimas iš UAB „Panemunės butų ūkis“ 2011 m. pakeistas į UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis, o 2015 į UAB Kauno butų ūkis. Pagrindinė bendrovės veikla – daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, tinkamo ir saugaus gyvenamojo namo naudojimo bei priežiūros įgyvendinimas, namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas), namų bendrojo naudojimo objektų remonto darbai, namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas), avarijų likvidavimas ir lokalizavimas pastatų inžineriniuose tinkluose, daugiabučiams namams priskirtų žemės sklypų priežiūra, daugiabučių namų renovacijos projektų administravimas, socialinio būsto nuomos administravimas ir kita papildoma ūkinė veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 831 3 206 3 153 3 843
Pardavimo savikaina 3 082 2 728 2 596 3 426
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 749 478 557 417
Bendrojo pelno marža 20% 15% 18% 11%
Veiklos sąnaudos 362 298 321 264
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 387 181 236 154
Tipinės veiklos pelno marža 10% 6% 7% 4%
EBITDA 456 251 311 232
EBITDA marža 12% 8% 10% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 341 157 205 139
Grynojo pelno marža 9% 5% 6% 4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 970 970 964 924
Nematerialus turtas 18 14 15 12
Materialus turtas 921 927 879 837
Finansinis turtas 41 41
Kitas ilgalaikis turtas 32 28 29 34
Trumpalaikis turtas 2 031 1 903 1 840 2 088
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 103 78 60 131
Per vienerius metus gautinos sumos 1 007 766 821 751
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 921 1 059 960 1 205
TURTO IŠ VISO 3 031 2 897 2 820 3 024
Nuosavas kapitalas 1 619 1 446 1 451 1 440
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 345 1 446 1 365 1 566
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 9
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 345 1 446 1 365 1 566
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 031 2 897 2 820 3 024

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 12% 5% 7% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 22% 10% 14% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 48% 26% 33% 23%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,51 1,32 1,35 1,33
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,43 1,26 1,30 1,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,29 1,08 1,10 1,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,03 3,31 3,26 4,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,49 2,09 2,18 2,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 8% 10% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 6% 7% 4%
Grynojo pelno marža 9% 5% 6% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 330,00 200,00 150,00 150,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,97 1,28 0,73 1,08

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kauno butų ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132532496
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kbu.lt/
ROE

9,6%

Darbuotojų skaičius

96

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys