• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kauno butų ūkis įregistruotas 1991 m. vasario 21 d. Bendrovės pavadinimas iš UAB „Panemunės butų ūkis“ 2011 m. pakeistas į UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis, o 2015 į UAB Kauno butų ūkis. Pagrindinė bendrovės veikla – daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, tinkamo ir saugaus gyvenamojo namo naudojimo bei priežiūros įgyvendinimas, namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas), namų bendrojo naudojimo objektų remonto darbai, namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas), avarijų likvidavimas ir lokalizavimas pastatų inžineriniuose tinkluose, daugiabučiams namams priskirtų žemės sklypų priežiūra, daugiabučių namų renovacijos projektų administravimas, socialinio būsto nuomos administravimas ir kita papildoma ūkinė veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 3 206 3 153 3 843 4 741
Pardavimo savikaina 2 728 2 596 3 426 4 292
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 478 557 417 449
Bendrojo pelno marža 15% 18% 11% 9%
Veiklos sąnaudos 280 300 243 294
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 181 236 154 130
Tipinės veiklos pelno marža 6% 7% 4% 3%
EBITDA 251 311 232 359
EBITDA marža 8% 10% 6% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 157 205 139 244
Grynojo pelno marža 5% 6% 4% 5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 970 964 924 847
Nematerialus turtas 14 15 12 9
Materialus turtas 927 879 837 760
Finansinis turtas 41 41 41
Kitas ilgalaikis turtas 28 29 34 36
Trumpalaikis turtas 1 903 1 840 2 088 2 507
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 78 60 131 112
Per vienerius metus gautinos sumos 766 821 751 998
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 059 960 1 205 1 398
TURTO IŠ VISO 2 897 2 820 3 024 3 376
Nuosavas kapitalas 1 446 1 451 1 440 1 534
Dotacijos, subsidijos 17
Įsipareigojimai 1 446 1 365 1 565 1 815
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 446 1 365 1 565 1 815
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 897 2 820 3 024 3 376

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 7% 5% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 14% 10% 16%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 16% 11% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,32 1,35 1,33 1,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,26 1,30 1,25 1,32
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,11 1,12 1,27 1,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,31 3,27 4,16 5,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,22 2,17 2,67 3,09
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 10% 6% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 7% 4% 3%
Grynojo pelno marža 5% 6% 4% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 200,00 150,00 150,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 1,28 0,73 1,08 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kauno butų ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132532496
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://kbu.lt/
ROE

16,4%

Darbuotojų skaičius

91

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Marijus ZaborskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023