• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kauno butų ūkis įregistruotas 1991 m. vasario 21 d. Bendrovės pavadinimas iš UAB „Panemunės butų ūkis“ 2011 m. pakeistas į UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis, o 2015 į UAB Kauno butų ūkis. Pagrindinė bendrovės veikla – daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, tinkamo ir saugaus gyvenamojo namo naudojimo bei priežiūros įgyvendinimas, namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas), namų bendrojo naudojimo objektų remonto darbai, namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas), avarijų likvidavimas ir lokalizavimas pastatų inžineriniuose tinkluose, daugiabučiams namams priskirtų žemės sklypų priežiūra, daugiabučių namų renovacijos projektų administravimas, socialinio būsto nuomos administravimas ir kita papildoma ūkinė veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 3 153 3 843 4 741 6 861
Pardavimo savikaina 2 596 3 426 4 292 6 355
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 557 417 449 506
Bendrojo pelno marža 18% 11% 9% 7%
Veiklos sąnaudos 300 243 294 312
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 236 154 130 181
Tipinės veiklos pelno marža 7% 4% 3% 3%
EBITDA 311 232 359 256
EBITDA marža 10% 6% 8% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 205 139 244 156
Grynojo pelno marža 6% 4% 5% 2%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 964 924 847 826
Nematerialus turtas 15 12 9 12
Materialus turtas 879 837 760 721
Finansinis turtas 41 41 41 41
Kitas ilgalaikis turtas 29 34 36 51
Trumpalaikis turtas 1 840 2 088 2 507 2 508
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 60 131 112 152
Per vienerius metus gautinos sumos 821 751 998 963
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 960 1 205 1 398 1 393
TURTO IŠ VISO 2 820 3 024 3 376 3 347
Nuosavas kapitalas 1 451 1 440 1 534 1 565
Dotacijos, subsidijos 17 16
Įsipareigojimai 1 365 1 565 1 815 1 704
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 365 1 565 1 815 1 704
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 820 3 024 3 376 3 347

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 5% 8% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 14% 10% 16% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% 11% 8% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,35 1,33 1,38 1,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,30 1,25 1,32 1,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,12 1,27 1,40 2,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,27 4,16 5,60 8,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,17 2,67 3,09 4,38
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 6% 8% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 4% 3% 3%
Grynojo pelno marža 6% 4% 5% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 150,00 150,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,73 1,08 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kauno butų ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132532496
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://kbu.lt/
ROE

10,1%

Darbuotojų skaičius

84

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Marijus ZaborskasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30