• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kauno butų ūkis įregistruotas 1991 m. vasario 21 d. Bendrovės pavadinimas iš UAB „Panemunės butų ūkis“ 2011 m. pakeistas į UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis, o 2015 į UAB Kauno butų ūkis. Pagrindinė bendrovės veikla – daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, tinkamo ir saugaus gyvenamojo namo naudojimo bei priežiūros įgyvendinimas, namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas), namų bendrojo naudojimo objektų remonto darbai, namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas), avarijų likvidavimas ir lokalizavimas pastatų inžineriniuose tinkluose, daugiabučiams namams priskirtų žemės sklypų priežiūra, daugiabučių namų renovacijos projektų administravimas, socialinio būsto nuomos administravimas ir kita papildoma ūkinė veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 361 3 831 3 206 3 153
Pardavimo savikaina 2 667 3 082 2 728 2 596
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 694 749 478 557
Bendrojo pelno marža 21% 20% 15% 18%
Veiklos sąnaudos 367 362 298 321
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 327 387 181 236
Tipinės veiklos pelno marža 10% 10% 6% 7%
EBITDA 384 456 251 311
EBITDA marža 11% 12% 8% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 289 341 157 205
Grynojo pelno marža 9% 9% 5% 6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 931 970 970 963
Nematerialus turtas 12 18 14 15
Materialus turtas 892 921 927 879
Finansinis turtas 0 0 0 41
Kitas ilgalaikis turtas 27 32 28 29
Trumpalaikis turtas 1 946 2 031 1 903 1 840
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 91 103 78 60
Per vienerius metus gautinos sumos 704 1 007 766 821
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 151 921 1 059 960
TURTO IŠ VISO 2 901 3 031 2 897 2 820
Nuosavas kapitalas 1 458 1 619 1 446 1 451
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 1 432 1 345 1 446 1 365
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 22 9 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 423 1 345 1 446 1 365
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 901 3 031 2 897 2 820

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 48% 26% 33%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,01 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,51 1,32 1,35
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,43 1,26 1,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,29 1,08 1,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 4,03 3,31 3,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,49 2,09 2,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 12% 8% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 10% 6% 7%
Grynojo pelno marža 0% 9% 5% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 330,00 200,00 150,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,97 1,28 0,73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kauno butų ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132532496
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kbu.lt/
ROE

14,1%

Darbuotojų skaičius

97

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys