• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kauno autobusai“ įsteigta 1991 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais ir troleibusais. Kita veikla: autobusų, mažų autobusų, troleibusų nuoma, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, reklama ant autobusų ir troleibusų bei jų viduje, patalpų, stovėjimo aikštelių nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 27 126 29 106 30 077 20 762
Pardavimo savikaina 23 676 25 722 26 392 17 828
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 450 3 384 3 685 2 933
Bendrojo pelno marža 13% 12% 12% 14%
Veiklos sąnaudos 2 859 3 174 3 810 3 149
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 590 210 -125 -216
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% -0% -1%
EBITDA 4 140 3 364 2 797 5 019
EBITDA marža 15% 12% 9% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 630 373 63 114
Grynojo pelno marža 2% 1% 0% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 12 638 13 691 42 543 55 046
Nematerialus turtas 315 285 154 102
Materialus turtas 12 090 13 174 42 098 54 465
Finansinis turtas 0 0 0 212
Kitas ilgalaikis turtas 233 233 291 268
Trumpalaikis turtas 8 921 7 579 22 220 20 640
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 948 895 1 001 1 225
Per vienerius metus gautinos sumos 976 1 025 1 491 1 638
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 998 5 658 19 728 17 778
TURTO IŠ VISO 21 779 21 510 65 305 76 202
Nuosavas kapitalas 11 694 14 067 14 131 14 244
Dotacijos, subsidijos 1 440 621 36 33
Įsipareigojimai 8 204 6 375 50 667 61 655
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 789 23 229 36 563
Ilgalaikiai įsipareigojimai 150 359 28 991 46 755
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 292 5 313 20 801 14 002
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 779 21 510 65 305 76 202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 6% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,06 1,64 2,57
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,43 1,07 1,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,26 1,02 1,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,34 0,69 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,21 1,07 0,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,26 2,13 1,46
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 12% 9% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% -0% -1%
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kauno autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas133154754
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaunoautobusai.lt/
ROE

0,8%

Darbuotojų skaičius

1 172

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys