• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kauno autobusai“ įsteigta 1991 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais ir troleibusais. Kita veikla: autobusų, mažų autobusų, troleibusų nuoma, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, reklama ant autobusų ir troleibusų bei jų viduje, patalpų, stovėjimo aikštelių nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 29 106 30 077 20 762 19 037
Pardavimo savikaina 25 722 26 392 17 828 17 537
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 384 3 685 2 933 1 500
Bendrojo pelno marža 12% 12% 14% 8%
Veiklos sąnaudos 3 174 3 810 3 149 1 630
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 210 -125 -216 -130
Tipinės veiklos pelno marža 1% -0% -1% -1%
EBITDA 3 364 2 797 5 019 6 480
EBITDA marža 12% 9% 24% 34%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 373 63 114 122
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 13 691 42 543 55 046 60 431
Nematerialus turtas 285 154 102 188
Materialus turtas 13 174 42 098 54 465 59 840
Finansinis turtas 212 76
Kitas ilgalaikis turtas 233 291 268 327
Trumpalaikis turtas 7 579 22 220 20 640 8 218
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 895 1 001 1 225 1 294
Per vienerius metus gautinos sumos 1 025 1 491 1 638 3 240
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 658 19 728 17 778 3 684
TURTO IŠ VISO 21 510 65 305 76 202 69 124
Nuosavas kapitalas 14 067 14 131 14 244 14 366
Dotacijos, subsidijos 621 36 33 30
Įsipareigojimai 6 375 50 667 61 655 54 603
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 789 23 229 36 563 32 992
Ilgalaikiai įsipareigojimai 359 28 991 46 755 42 070
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 313 20 801 14 002 11 445
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 510 65 305 76 202 69 124

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 0% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 1% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 1,64 2,57 2,30
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,43 1,07 1,47 0,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,26 1,02 1,39 0,60
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,34 0,69 0,29 0,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,21 1,07 0,43 0,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,26 2,13 1,46 1,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 9% 24% 34%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -0% -1% -1%
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kauno autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas133154754
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaunoautobusai.lt/
ROE

0,9%

Darbuotojų skaičius

1 111

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys