• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kauno autobusai“ įsteigta 1991 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais ir troleibusais. Kita veikla: autobusų, mažų autobusų, troleibusų nuoma, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, reklama ant autobusų ir troleibusų bei jų viduje, patalpų, stovėjimo aikštelių nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 30 077 20 762 19 037 25 211
Pardavimo savikaina 26 392 17 828 17 537 25 177
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 685 2 933 1 500 34
Bendrojo pelno marža 12% 14% 8% 0%
Veiklos sąnaudos 3 810 3 149 1 630 1 968
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -125 -216 -130 -1 934
Tipinės veiklos pelno marža -0% -1% -1% -8%
EBITDA 2 797 5 019 6 480 5 139
EBITDA marža 9% 24% 34% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 63 114 122 -1 607
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% -6%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 42 543 55 046 60 431 58 484
Nematerialus turtas 154 102 188 227
Materialus turtas 42 098 54 465 59 840 57 656
Finansinis turtas 0 212 76 76
Kitas ilgalaikis turtas 291 268 327 525
Trumpalaikis turtas 22 220 20 640 8 218 6 797
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 001 1 225 1 294 1 283
Per vienerius metus gautinos sumos 1 491 1 638 3 240 2 847
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19 728 17 778 3 684 2 667
TURTO IŠ VISO 65 305 76 202 69 124 65 768
Nuosavas kapitalas 14 131 14 244 14 366 15 176
Dotacijos, subsidijos 36 33 30 26
Įsipareigojimai 49 792 60 757 53 516 49 084
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 23 229 36 563 32 992 28 761
Ilgalaikiai įsipareigojimai 28 991 46 755 42 070 36 725
Trumpalaikiai įsipareigojimai 20 801 14 002 11 445 12 360
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 65 305 76 202 69 124 65 768

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 1% -11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -0% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,36 0,48 0,48 0,44
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,07 1,47 0,72 0,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,02 1,39 0,60 0,45
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,27 0,28 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,71 0,38 0,32 0,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,13 1,46 1,33 1,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 24% 34% 20%
Tipinės veiklos pelno marža -0% -1% -1% -8%
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kauno autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas133154754
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://kaunoautobusai.lt/
ROE

-10,9%

Darbuotojų skaičius

1 107

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Mindaugas GrigelisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023