• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kapinių priežiūra“ įregistruota 1991 m. kovo 7 d. Pagrindinė įmonės veikla – laidojimo paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims, laidojimų registravimas, miesto kapinių tvarkymas, jų apsauga, švaros kapinėse užtikrinimas, žemės sklypų paruošimas laidojimui, kapinių plėtros organizavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 459 1 380 1 360 1 419
Pardavimo savikaina 907 751 760 790
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 551 629 599 629
Bendrojo pelno marža 38% 46% 44% 44%
Veiklos sąnaudos 368 404 441 424
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 184 225 158 205
Tipinės veiklos pelno marža 13% 16% 12% 14%
EBITDA 271 300 282 274
EBITDA marža 19% 22% 21% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 162 197 179 187
Grynojo pelno marža 11% 14% 13% 13%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 622 755 678 629
Nematerialus turtas 16 14 12 10
Materialus turtas 606 742 666 619
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 411 337 355 417
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 14 5 6
Per vienerius metus gautinos sumos 74 1 2 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 330 322 348 409
TURTO IŠ VISO 1 034 1 093 1 034 1 047
Nuosavas kapitalas 790 869 888 868
Dotacijos, subsidijos 16 15 14 13
Įsipareigojimai 178 158 132 166
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 178 158 132 166
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 034 1 093 1 034 1 047

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 50% 47% 50%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,13 2,70 2,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,04 2,66 2,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,30 1,28 1,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,00 1,90 2,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,66 1,55 1,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 22% 21% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 16% 12% 14%
Grynojo pelno marža 0% 14% 13% 13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 155,10 200,00 200,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,79 1,12 1,07

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kapinių priežiūra“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas132626180
  • SektoriusKita
  • VeiklaLaidojimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaunokapiniuprieziura.lt/
ROE

21,2%

Darbuotojų skaičius

60

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys