• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kapinių priežiūra“ įregistruota 1991 m. kovo 7 d. Pagrindinė įmonės veikla – laidojimo paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims, laidojimų registravimas, miesto kapinių tvarkymas, jų apsauga, švaros kapinėse užtikrinimas, žemės sklypų paruošimas laidojimui, kapinių plėtros organizavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 380 1 360 1 419 1 600
Pardavimo savikaina 751 760 790 920
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 629 599 629 680
Bendrojo pelno marža 46% 44% 44% 43%
Veiklos sąnaudos 404 441 424 404
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 225 158 205 276
Tipinės veiklos pelno marža 16% 12% 14% 17%
EBITDA 300 282 273 355
EBITDA marža 22% 21% 19% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 197 179 187 254
Grynojo pelno marža 14% 13% 13% 16%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 755 678 629 647
Nematerialus turtas 14 12 10 8
Materialus turtas 742 666 619 639
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 337 355 417 467
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 5 6 8
Per vienerius metus gautinos sumos 1 2 2 3
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 322 348 409 456
TURTO IŠ VISO 1 093 1 034 1 047 1 123
Nuosavas kapitalas 869 888 868 916
Dotacijos, subsidijos 15 14 13 12
Įsipareigojimai 158 132 166 196
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 158 132 166 196
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 093 1 034 1 047 1 123

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 19% 17% 18% 23%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 24% 20% 21% 28%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 50% 47% 50% 65%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,13 2,70 2,52 2,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,04 2,66 2,48 2,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,30 1,28 1,36 1,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,00 1,90 2,17 2,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,66 1,55 1,62 1,79
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 21% 19% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 12% 14% 17%
Grynojo pelno marža 14% 13% 13% 16%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 155,10 200,00 200,00 182,80
Dividendai/grynasis pelnas 0,79 1,12 1,07 0,72

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kapinių priežiūra“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas132626180
  • SektoriusKita
  • VeiklaLaidojimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaunokapiniuprieziura.lt/
ROE

28,5%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys