• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kapinių priežiūra“ įregistruota 1991 m. kovo 7 d. Pagrindinė įmonės veikla – laidojimo paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims, laidojimų registravimas, miesto kapinių tvarkymas, jų apsauga, švaros kapinėse užtikrinimas, žemės sklypų paruošimas laidojimui, kapinių plėtros organizavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 360 1 419 1 600 1 666
Pardavimo savikaina 760 790 920 962
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 599 629 680 704
Bendrojo pelno marža 44% 44% 43% 42%
Veiklos sąnaudos 434 423 401 505
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 158 205 276 197
Tipinės veiklos pelno marža 12% 14% 17% 12%
EBITDA 282 273 354 281
EBITDA marža 21% 19% 22% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 179 187 254 186
Grynojo pelno marža 13% 13% 16% 11%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 678 629 647 689
Nematerialus turtas 12 10 8 7
Materialus turtas 666 619 639 682
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 355 417 467 431
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 6 8 9
Per vienerius metus gautinos sumos 2 2 3 46
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 348 409 456 376
TURTO IŠ VISO 1 034 1 047 1 123 1 133
Nuosavas kapitalas 888 868 916 915
Dotacijos, subsidijos 14 13 12 11
Įsipareigojimai 132 166 196 207
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 132 166 196 207
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 034 1 047 1 123 1 133

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 17% 18% 23% 16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 20% 21% 28% 20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 24% 30% 22%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,70 2,52 2,38 2,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,66 2,48 2,34 2,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,32 1,36 1,42 1,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,01 2,26 2,47 2,42
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,53 1,63 1,75 1,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 19% 22% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 14% 17% 12%
Grynojo pelno marža 13% 13% 16% 11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 200,00 200,00 182,80 182,60
Dividendai/grynasis pelnas 1,12 1,07 0,72 0,98

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kapinių priežiūra“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas132626180
  • SektoriusKita
  • VeiklaLaidojimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaunokapiniuprieziura.lt/
Grąža savivaldybei

183 tūkst. eurų

ROE

20,3%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Ričardas ČėsnaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023