• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ įsteigta 1992 m. rugsėjo 9 d. Pagrindinė įmonės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, bei kita su tuo susijusi veikla, daugiabučių namų administravimo paslaugos, šilumos tiekimas, visų rūšių komunalinių paslaugų teikimas, statybos remonto darbai, nekilnojamojo turto valdymas ir kita aptarnavimo veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 777 864 928 1 043
Pardavimo savikaina 599 613 670 866
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 179 250 258 176
Bendrojo pelno marža 23% 29% 28% 17%
Veiklos sąnaudos 230 321 261 323
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -51 -71 -3 -147
Tipinės veiklos pelno marža -7% -8% -0% -14%
EBITDA -1 -35 58 -90
EBITDA marža -0% -4% 6% -9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -76 -99 -7 -153
Grynojo pelno marža -10% -11% -1% -15%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 10 854 10 606 10 259 10 206
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 9 647 9 400 9 053 9 000
Finansinis turtas 1 206 1 206 1 206 1 206
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 514 483 682 707
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 23 23 47
Per vienerius metus gautinos sumos 323 323 322 339
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 166 137 338 322
TURTO IŠ VISO 11 368 11 089 10 941 10 913
Nuosavas kapitalas 2 194 2 114 2 257 2 104
Dotacijos, subsidijos 8 401 8 276 7 979 7 973
Įsipareigojimai 747 669 666 793
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 468 365 384 401
Ilgalaikiai įsipareigojimai 351 364 364 345
Trumpalaikiai įsipareigojimai 396 305 302 448
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 368 11 089 10 941 10 913

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -1% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -5% -0% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -3% -0% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,03 0,04 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,30 1,58 2,26 1,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,23 1,51 2,18 1,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,08 0,08 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,08 0,09 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,41 0,41 0,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -0% -4% 6% -9%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -8% -0% -14%
Grynojo pelno marža -10% -11% -1% -15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kalvarijos komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas165717011
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo ir priemiestyje, komunalinių atliekų surinkimas, tvarkymas
  • Atstovaujanti institucijaKalvarijos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kalvkomunal.lt/
ROE

-7,0%

Darbuotojų skaičius

43

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimas ŠvėgždaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023