• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ įsteigta 1992 m. rugsėjo 9 d. Pagrindinė įmonės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, bei kita su tuo susijusi veikla, daugiabučių namų administravimo paslaugos, šilumos tiekimas, visų rūšių komunalinių paslaugų teikimas, statybos remonto darbai, nekilnojamojo turto valdymas ir kita aptarnavimo veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 864 928 1 043 1 106
Pardavimo savikaina 613 670 866 878
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 250 258 176 228
Bendrojo pelno marža 29% 28% 17% 21%
Veiklos sąnaudos 321 261 323 330
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -71 -3 -147 -102
Tipinės veiklos pelno marža -8% -0% -14% -9%
EBITDA -35 58 -90 -53
EBITDA marža -4% 6% -9% -5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -99 -7 -153 -119
Grynojo pelno marža -11% -1% -15% -11%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 10 606 10 259 10 206 9 951
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 9 400 9 053 9 000 8 745
Finansinis turtas 1 206 1 206 1 206 1 206
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 483 682 707 773
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 23 47 60
Per vienerius metus gautinos sumos 323 322 339 336
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 137 338 322 377
TURTO IŠ VISO 11 089 10 941 10 913 10 724
Nuosavas kapitalas 2 114 2 257 2 104 2 256
Dotacijos, subsidijos 8 276 7 979 7 973 7 669
Įsipareigojimai 669 666 793 751
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 365 384 345 326
Ilgalaikiai įsipareigojimai 364 364 345 326
Trumpalaikiai įsipareigojimai 305 302 448 425
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 089 10 941 10 913 10 724

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -0% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% -0% -7% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -0% -6% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,04 0,03 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,58 2,26 1,58 1,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,51 2,18 1,47 1,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,08 0,10 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,09 0,10 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,41 0,41 0,50 0,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -4% 6% -9% -5%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -0% -14% -9%
Grynojo pelno marža -11% -1% -15% -11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kalvarijos komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas165717011
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo ir priemiestyje, komunalinių atliekų surinkimas, tvarkymas
  • Atstovaujanti institucijaKalvarijos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kalvkomunal.lt/
ROE

-5,4%

Darbuotojų skaičius

43

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Egidijus GuzavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30