• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ įsteigta 1992 m. rugsėjo 9 d. Pagrindinė įmonės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, bei kita su tuo susijusi veikla, daugiabučių namų administravimo paslaugos, šilumos tiekimas, visų rūšių komunalinių paslaugų teikimas, statybos remonto darbai, nekilnojamojo turto valdymas ir kita aptarnavimo veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 676 777 777 864
Pardavimo savikaina 547 577 599 613
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 129 200 179 250
Bendrojo pelno marža 19% 26% 23% 29%
Veiklos sąnaudos 170 179 230 321
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -41 21 -51 -71
Tipinės veiklos pelno marža -6% 3% -7% -8%
EBITDA 13 70 -1 -35
EBITDA marža 2% 9% -0% -4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -38 16 -76 -99
Grynojo pelno marža -6% 2% -10% -11%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 11 143 11 077 10 854 10 606
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 9 936 9 870 9 647 9 400
Finansinis turtas 1 206 1 206 1 206 1 206
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 424 514 514 483
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 28 25 25 23
Per vienerius metus gautinos sumos 334 356 323 323
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 62 133 166 137
TURTO IŠ VISO 11 566 11 591 11 368 11 089
Nuosavas kapitalas 2 233 2 270 2 194 2 114
Dotacijos, subsidijos 8 737 8 636 8 401 8 276
Įsipareigojimai 596 685 773 698
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 155 410 468 365
Ilgalaikiai įsipareigojimai 157 338 351 364
Trumpalaikiai įsipareigojimai 420 323 396 305
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 566 11 591 11 368 11 088

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% -3% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,18 0,21 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,59 1,30 1,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,51 1,23 1,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,07 0,07 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,07 0,07 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,35 0,35 0,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 9% -0% -4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% -7% -8%
Grynojo pelno marža 0% 2% -10% -11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kalvarijos komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas165717011
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo ir priemiestyje, komunalinių atliekų surinkimas, tvarkymas
  • Atstovaujanti institucijaKalvarijos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://kalvkomunal.lt/
ROE

-4,6%

Darbuotojų skaičius

41

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys