• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ įsteigta 1992 m. rugsėjo 9 d. Pagrindinė įmonės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, bei kita su tuo susijusi veikla, daugiabučių namų administravimo paslaugos, šilumos tiekimas, visų rūšių komunalinių paslaugų teikimas, statybos remonto darbai, nekilnojamojo turto valdymas ir kita aptarnavimo veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 777 777 864 928
Pardavimo savikaina 577 599 613 670
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 200 179 250 258
Bendrojo pelno marža 26% 23% 29% 28%
Veiklos sąnaudos 179 230 321 261
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 21 -51 -71 -3
Tipinės veiklos pelno marža 3% -7% -8% -0%
EBITDA 70 -1 -35 58
EBITDA marža 9% -0% -4% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 -76 -99 -7
Grynojo pelno marža 2% -10% -11% -1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 11 077 10 854 10 606 10 259
Nematerialus turtas
Materialus turtas 9 870 9 647 9 400 9 053
Finansinis turtas 1 206 1 206 1 206 1 206
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 514 514 483 682
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 25 23 23
Per vienerius metus gautinos sumos 356 323 323 322
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 134 166 137 338
TURTO IŠ VISO 11 591 11 368 11 089 10 941
Nuosavas kapitalas 2 270 2 194 2 114 2 257
Dotacijos, subsidijos 8 636 8 401 8 276 7 979
Įsipareigojimai 685 773 698 706
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 410 468 365 384
Ilgalaikiai įsipareigojimai 338 351 364 364
Trumpalaikiai įsipareigojimai 323 396 305 302
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 591 11 368 11 089 10 941

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -3% -5% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% -2% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,18 0,21 0,17 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,59 1,30 1,58 2,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,51 1,23 1,51 2,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,07 0,08 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,07 0,08 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,35 0,40 0,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% -0% -4% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -7% -8% -0%
Grynojo pelno marža 2% -10% -11% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kalvarijos komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas165717011
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo ir priemiestyje, komunalinių atliekų surinkimas, tvarkymas
  • Atstovaujanti institucijaKalvarijos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kalvkomunal.lt/
ROE

-0,3%

Darbuotojų skaičius

45

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys