• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kaišiadorių vandenys“ įsteigta 1991 m. rugsėjo 4 d. Pagrindinė įmonės veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų valymas, Kaišiadorių miesto bei rajono vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 710 2 360 1 900 2 056
Pardavimo savikaina 1 822 1 698 1 785 1 849
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 888 662 115 207
Bendrojo pelno marža 33% 28% 6% 10%
Veiklos sąnaudos 485 508 470 469
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 403 154 -355 -263
Tipinės veiklos pelno marža 15% 7% -19% -13%
EBITDA 595 346 -139 -15
EBITDA marža 22% 15% -7% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 357 151 -367 -268
Grynojo pelno marža 13% 6% -19% -13%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 28 618 27 488 28 180 27 437
Nematerialus turtas 22 17
Materialus turtas 28 618 27 488 28 157 27 419
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 213 1 067 627 261
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 27 33 36
Per vienerius metus gautinos sumos 482 185 101 145
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 705 856 493 81
TURTO IŠ VISO 29 831 28 555 28 806 27 698
Nuosavas kapitalas 3 563 3 714 3 346 3 078
Dotacijos, subsidijos 23 963 23 160 22 720 21 868
Įsipareigojimai 2 305 1 681 2 741 2 752
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 147 820 810 786
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 147 820 810 786
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 157 861 1 931 1 967
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 831 28 555 28 806 27 698

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 4% -10% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 1% -3% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,32 0,22 0,24 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,05 1,24 0,32 0,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,03 1,21 0,31 0,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,08 0,07 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,08 0,07 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,80 0,65 0,54 0,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 15% -7% -1%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 7% -19% -13%
Grynojo pelno marža 13% 6% -19% -13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kaišiadorių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158834726
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKaišiadorių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaisiadoriuvandenys.lt/
ROE

-8,3%

Darbuotojų skaičius

82

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys