• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kaišiadorių vandenys“ įsteigta 1991 m. rugsėjo 4 d. Pagrindinė įmonės veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų valymas, Kaišiadorių miesto bei rajono vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 360 1 900 2 056 2 264
Pardavimo savikaina 1 698 1 785 1 849 2 349
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 662 115 207 -85
Bendrojo pelno marža 28% 6% 10% -4%
Veiklos sąnaudos 508 470 469 522
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 154 -355 -263 -607
Tipinės veiklos pelno marža 7% -19% -13% -27%
EBITDA 346 -139 -15 -354
EBITDA marža 15% -7% -1% -16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 151 -367 -268 -619
Grynojo pelno marža 6% -19% -13% -27%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 27 488 28 180 27 437 28 402
Nematerialus turtas 22 17 12
Materialus turtas 27 488 28 157 27 419 28 390
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 067 627 261 1 883
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 27 33 36 1 476
Per vienerius metus gautinos sumos 185 101 145 167
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 856 493 81 241
TURTO IŠ VISO 28 555 28 806 27 698 30 285
Nuosavas kapitalas 3 714 3 346 3 078 2 460
Dotacijos, subsidijos 23 160 22 720 21 868 21 189
Įsipareigojimai 1 681 2 741 2 752 6 637
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 820 810 786 1 921
Ilgalaikiai įsipareigojimai 820 810 786 1 921
Trumpalaikiai įsipareigojimai 861 1 931 1 967 4 716
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 28 555 28 806 27 698 30 285

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -1% -1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -10% -8% -22%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% -9% -7% -14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,03 0,03 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,24 0,32 0,13 0,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,21 0,31 0,11 0,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,07 0,07 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,07 0,07 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,64 0,57 0,67 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% -7% -1% -16%
Tipinės veiklos pelno marža 7% -19% -13% -27%
Grynojo pelno marža 6% -19% -13% -27%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kaišiadorių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158834726
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKaišiadorių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaisiadoriuvandenys.lt/
ROE

-22,3%

Darbuotojų skaičius

78

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rolandas ZazerskisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023