• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kaišiadorių vandenys“ įsteigta 1991 m. rugsėjo 4 d. Pagrindinė įmonės veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų valymas, Kaišiadorių miesto bei rajono vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 900 2 056 2 264 2 538
Pardavimo savikaina 1 785 1 849 2 349 1 976
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 115 207 -85 561
Bendrojo pelno marža 6% 10% -4% 22%
Veiklos sąnaudos 470 469 522 523
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -355 -263 -607 38
Tipinės veiklos pelno marža -19% -13% -27% 1%
EBITDA -139 -15 -354 282
EBITDA marža -7% -1% -16% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -367 -268 -619 9
Grynojo pelno marža -19% -13% -27% 0%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 28 180 27 437 28 402 31 675
Nematerialus turtas 22 17 12 7
Materialus turtas 28 157 27 419 28 390 31 667
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 627 261 1 883 1 542
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 33 36 1 476 508
Per vienerius metus gautinos sumos 101 145 167 115
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 493 81 241 920
TURTO IŠ VISO 28 806 27 698 30 285 33 217
Nuosavas kapitalas 3 346 3 078 2 459 2 468
Dotacijos, subsidijos 22 720 21 868 21 189 20 201
Įsipareigojimai 2 741 2 752 6 637 10 548
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 810 786 1 921 3 143
Ilgalaikiai įsipareigojimai 810 786 1 921 3 143
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 931 1 967 4 716 7 405
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 28 806 27 698 30 285 33 217

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -1% -2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -10% -8% -22% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -9% -7% -14% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,03 0,06 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,32 0,13 0,40 0,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,31 0,11 0,09 0,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,07 0,07 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,07 0,08 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,57 0,67 0,92 1,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -7% -1% -16% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -19% -13% -27% 1%
Grynojo pelno marža -19% -13% -27% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kaišiadorių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158834726
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKaišiadorių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaisiadoriuvandenys.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

73

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rolandas ZazerskisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30