• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kaišiadorių vandenys“ įsteigta 1991 m. rugsėjo 4 d. Pagrindinė įmonės veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų valymas, Kaišiadorių miesto bei rajono vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 668 2 710 2 360 1 901
Pardavimo savikaina 1 271 1 822 1 698 1 785
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 397 888 662 115
Bendrojo pelno marža 24% 33% 28% 6%
Veiklos sąnaudos 335 485 508 470
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 62 403 154 -355
Tipinės veiklos pelno marža 4% 15% 7% -19%
EBITDA 261 595 346 -139
EBITDA marža 16% 22% 15% -7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 28 357 151 -367
Grynojo pelno marža 2% 13% 6% -19%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 29 663 28 618 27 488 28 180
Nematerialus turtas 0 0 0 22
Materialus turtas 29 663 28 618 27 488 28 157
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 567 1 213 1 067 627
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 29 25 27 33
Per vienerius metus gautinos sumos 108 482 185 101
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 430 705 856 493
TURTO IŠ VISO 30 231 29 831 28 555 28 806
Nuosavas kapitalas 3 206 3 563 3 714 3 346
Dotacijos, subsidijos 25 097 23 963 23 160 22 720
Įsipareigojimai 1 928 2 305 1 681 2 741
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 752 1 147 820 810
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 752 1 147 820 810
Trumpalaikiai įsipareigojimai 176 1 157 861 1 931
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 30 231 29 831 28 555 28 806

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 1% 1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 11% 4% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 3% 1% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,32 0,22 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,45 1,05 1,24 0,32
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 1,03 1,21 0,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,74 0,09 0,08 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 0,09 0,08 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,90 0,80 0,65 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 22% 15% -7%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 15% 7% -19%
Grynojo pelno marža 3% 13% 6% -19%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 138,20 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 1,19 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kaišiadorių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158834726
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKaišiadorių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaisiadoriuvandenys.lt/
ROE

-10,4%

Darbuotojų skaičius

82

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys