• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ įregistruota 1992 m. sausio 20 d. kaip Kaišiadorių Valstybinis autobusų parkas, 1995 m. rugpjūčio 31 d. perregistruota į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę, o 2003 m. gegužės 21 d. perregistruota į UAB Kaišiadorių autobusų parką. 2009 m. gruodžio 31 d. pertvarkyta į Savivaldybės įmonę „Kaišiadorių paslaugos“. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas vietiniais (priemiestiniais) ir miesto maršrutais. Taip pat teikiamos bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymo ir priežiūros, bei gatvių ir kitų viešųjų vietų paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 880 1 036 1 103 1 146
Pardavimo savikaina 155 70 59 22
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 725 966 1 044 1 124
Bendrojo pelno marža 82% 93% 95% 98%
Veiklos sąnaudos 712 884 935 1 050
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 13 82 109 74
Tipinės veiklos pelno marža 1% 8% 10% 6%
EBITDA 124 253 202 214
EBITDA marža 14% 24% 18% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 162 93 60
Grynojo pelno marža 2% 16% 8% 5%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 564 713 626 794
Nematerialus turtas 6 3 0 9
Materialus turtas 559 710 626 785
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 248 711 527 611
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 32 307 7 7
Per vienerius metus gautinos sumos 199 328 307 406
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 77 213 199
TURTO IŠ VISO 813 1 426 1 156 1 408
Nuosavas kapitalas 619 835 574 927
Dotacijos, subsidijos 26 301 246 196
Įsipareigojimai 169 290 336 285
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 43 190 209 152
Ilgalaikiai įsipareigojimai 43 190 209 103
Trumpalaikiai įsipareigojimai 126 100 127 182
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 813 1 426 1 156 1 408

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 26% 21% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,23 0,36 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 7,13 4,15 3,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 4,06 4,09 3,32
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,93 0,85 0,89
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,62 1,65 1,61
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,43 1,57 1,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 24% 18% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 8% 10% 6%
Grynojo pelno marža 0% 16% 8% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 40,89 65,20 57,90
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,25 0,70 0,97

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kaišiadorių paslaugos“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas258847030
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos, viešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKaišiadorių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.kaisiadoriupaslaugos.lt/
ROE

7,9%

Darbuotojų skaičius

41

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys