• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ įregistruota 1992 m. sausio 20 d. kaip Kaišiadorių Valstybinis autobusų parkas, 1995 m. rugpjūčio 31 d. perregistruota į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę, o 2003 m. gegužės 21 d. perregistruota į UAB Kaišiadorių autobusų parką. 2009 m. gruodžio 31 d. pertvarkyta į Savivaldybės įmonę „Kaišiadorių paslaugos“. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas vietiniais (priemiestiniais) ir miesto maršrutais. Taip pat teikiamos bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymo ir priežiūros, bei gatvių ir kitų viešųjų vietų paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 036 1 103 1 146 1 256
Pardavimo savikaina 70 59 22 38
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 966 1 044 1 124 1 218
Bendrojo pelno marža 93% 95% 98% 97%
Veiklos sąnaudos 884 935 1 050 1 170
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 82 109 74 48
Tipinės veiklos pelno marža 8% 10% 6% 4%
EBITDA 253 202 214 196
EBITDA marža 24% 18% 19% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 162 93 60 34
Grynojo pelno marža 16% 8% 5% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 713 626 794 616
Nematerialus turtas 3 9 19
Materialus turtas 710 626 785 597
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 711 527 611 676
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 307 7 7 16
Per vienerius metus gautinos sumos 328 307 406 416
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 77 213 199 243
TURTO IŠ VISO 1 426 1 156 1 408 1 293
Nuosavas kapitalas 835 574 927 919
Dotacijos, subsidijos 301 246 196 140
Įsipareigojimai 290 336 285 235
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 190 209 152 103
Ilgalaikiai įsipareigojimai 190 209 103 53
Trumpalaikiai įsipareigojimai 100 127 182 182
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 426 1 156 1 408 1 293

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% 7% 5% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 22% 13% 8% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 26% 21% 12% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,23 0,36 0,16 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,13 4,15 3,36 3,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,06 4,09 3,32 3,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,93 0,85 0,89 0,93
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,62 1,65 1,61 1,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,43 1,57 1,53 1,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 18% 19% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 10% 6% 4%
Grynojo pelno marža 16% 8% 5% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 40,89 65,20 57,90 39,50
Dividendai/grynasis pelnas 0,25 0,70 0,97 1,15

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kaišiadorių paslaugos“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas258847030
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos, viešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKaišiadorių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaisiadoriupaslaugos.lt/
ROE

3,7%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys