• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ įregistruota 1992 m. sausio 20 d. kaip Kaišiadorių Valstybinis autobusų parkas, 1995 m. rugpjūčio 31 d. perregistruota į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę, o 2003 m. gegužės 21 d. perregistruota į UAB Kaišiadorių autobusų parką. 2009 m. gruodžio 31 d. pertvarkyta į Savivaldybės įmonę „Kaišiadorių paslaugos“. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas vietiniais (priemiestiniais) ir miesto maršrutais. Taip pat teikiamos bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymo ir priežiūros, bei gatvių ir kitų viešųjų vietų paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 103 1 146 1 256 1 410
Pardavimo savikaina 59 22 38 84
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 044 1 124 1 218 1 326
Bendrojo pelno marža 95% 98% 97% 94%
Veiklos sąnaudos 182 126 94 146
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 109 74 48 5
Tipinės veiklos pelno marža 10% 6% 4% 0%
EBITDA 202 214 196 182
EBITDA marža 18% 19% 16% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 93 60 34 -2
Grynojo pelno marža 8% 5% 3% -0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 626 794 616 661
Nematerialus turtas 0 9 19 11
Materialus turtas 626 785 597 650
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 527 611 676 602
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 7 16 35
Per vienerius metus gautinos sumos 307 406 416 422
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 213 199 243 146
TURTO IŠ VISO 1 156 1 408 1 293 1 271
Nuosavas kapitalas 574 927 919 876
Dotacijos, subsidijos 246 196 140 84
Įsipareigojimai 336 285 235 311
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 209 152 103 133
Ilgalaikiai įsipareigojimai 209 103 53 74
Trumpalaikiai įsipareigojimai 127 182 182 237
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 156 1 408 1 293 1 271

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 5% 3% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 8% 4% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 7% 5% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,18 0,11 0,08 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,15 3,36 3,71 2,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,09 3,32 3,62 2,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,95 0,81 0,97 1,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,76 1,44 2,04 2,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,92 1,24 1,37 1,61
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 19% 16% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 6% 4% 0%
Grynojo pelno marža 8% 5% 3% -0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 65,20 57,90 39,50 5,60
Dividendai/grynasis pelnas 0,70 0,97 1,15 -2,80

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Kaišiadorių paslaugos“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas258847030
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos, viešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKaišiadorių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaisiadoriupaslaugos.lt/
Grąža savivaldybei

6 tūkst. eurų

ROE

-0,2%

Darbuotojų skaičius

43

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Remigijus LiaudisnkasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023