• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ įsteigta 1997 m. rugpjūčio 19 d. Pagrindinė veikla – garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu. Taip pat įmonė vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų priežiūrą, atlieka ūkio subjektų pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 6 351 6 418 6 270 5 743
Pardavimo savikaina 6 210 6 276 6 078 5 041
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 141 142 192 702
Bendrojo pelno marža 2% 2% 3% 12%
Veiklos sąnaudos 477 419 385 467
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -336 -277 -193 235
Tipinės veiklos pelno marža -5% -4% -3% 4%
EBITDA 655 705 700 759
EBITDA marža 10% 11% 11% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -156 -73 -385 -180
Grynojo pelno marža -2% -1% -6% -3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 10 134 9 813 8 975 8 161
Nematerialus turtas 4 4 2 1
Materialus turtas 10 124 9 803 8 967 8 154
Finansinis turtas 6 6 6 6
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 240 2 326 2 024 1 710
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 426 454 452 450
Per vienerius metus gautinos sumos 1 684 1 737 1 491 1 129
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 130 135 81 131
TURTO IŠ VISO 12 380 12 146 11 012 9 877
Nuosavas kapitalas 6 317 6 227 5 826 5 631
Dotacijos, subsidijos 2 754 2 643 2 447 2 202
Įsipareigojimai 3 296 3 267 2 738 2 019
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 745 2 681 2 163 1 553
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 296 1 733 1 714 1 044
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 000 1 534 1 024 975
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 380 12 146 11 012 9 877

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -1% -6% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -4% -4% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,43 0,37 0,28
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,96 1,52 1,98 1,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,08 1,22 1,54 1,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,50 0,52 0,54 0,55
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,63 0,64 0,67 0,67
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62 1,02 1,04 1,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 11% 11% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -4% -3% 4%
Grynojo pelno marža 1% -1% -6% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 330,68 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 2,35 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156737189
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.jonavosst.lt/
ROE

-3,1%

Darbuotojų skaičius

86

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys