• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ įsteigta 1997 m. rugpjūčio 19 d. Pagrindinė veikla – garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu. Taip pat įmonė vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų priežiūrą, atlieka ūkio subjektų pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 6 418 6 270 5 743 7 557
Pardavimo savikaina 6 276 6 078 5 041 6 667
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 142 192 702 890
Bendrojo pelno marža 2% 3% 12% 12%
Veiklos sąnaudos 419 385 467 574
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -277 -193 235 316
Tipinės veiklos pelno marža -4% -3% 4% 4%
EBITDA 705 700 759 1 317
EBITDA marža 11% 11% 13% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -73 -385 -180 407
Grynojo pelno marža -1% -6% -3% 5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 9 813 8 975 8 161 7 643
Nematerialus turtas 4 2 1 75
Materialus turtas 9 803 8 967 8 154 7 562
Finansinis turtas 6 6 6 6
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 326 2 024 1 710 2 831
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 454 452 450 572
Per vienerius metus gautinos sumos 1 737 1 491 1 129 1 627
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 135 81 131 632
TURTO IŠ VISO 12 146 11 012 9 877 10 484
Nuosavas kapitalas 6 227 5 826 5 631 6 022
Dotacijos, subsidijos 2 643 2 447 2 202 2 133
Įsipareigojimai 3 267 2 738 2 019 2 307
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 681 2 163 1 553 1 010
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 733 1 714 1 044 498
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 534 1 024 975 1 809
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 146 11 012 9 877 10 484

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -3% -2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -6% -3% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -4% -3% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,43 0,37 0,28 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,52 1,98 1,75 1,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,22 1,54 1,29 1,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,52 0,54 0,55 0,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,64 0,67 0,67 0,96
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,02 1,04 1,00 1,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 11% 13% 17%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -3% 4% 4%
Grynojo pelno marža -1% -6% -3% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156737189
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jonavosst.lt/
ROE

7,0%

Darbuotojų skaičius

91

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys