• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ įsteigta 1997 m. rugpjūčio 19 d. Pagrindinė veikla – garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu. Taip pat įmonė vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų priežiūrą, atlieka ūkio subjektų pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 6 270 5 743 7 557 10 601
Pardavimo savikaina 6 078 5 041 6 667 10 046
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 192 702 890 555
Bendrojo pelno marža 3% 12% 12% 5%
Veiklos sąnaudos 385 467 574 630
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -193 235 316 -75
Tipinės veiklos pelno marža -3% 4% 4% -1%
EBITDA 700 759 1 317 854
EBITDA marža 11% 13% 17% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -385 -180 407 -15
Grynojo pelno marža -6% -3% 5% -0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 8 975 8 161 7 643 6 853
Nematerialus turtas 2 1 75 67
Materialus turtas 8 967 8 154 7 562 6 781
Finansinis turtas 6 6 6 6
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 024 1 710 2 831 3 757
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 452 450 572 1 134
Per vienerius metus gautinos sumos 1 491 1 129 1 627 2 480
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 81 131 632 142
TURTO IŠ VISO 11 012 9 877 10 484 10 619
Nuosavas kapitalas 5 826 5 631 6 022 5 992
Dotacijos, subsidijos 2 447 2 202 2 133 1 817
Įsipareigojimai 2 738 2 019 2 307 2 786
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 163 1 553 1 010 885
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 714 1 044 498 568
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 024 975 1 809 2 218
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 012 9 877 10 484 10 618

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% -2% 4% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% -3% 7% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% 4% 5% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,16 0,10 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,98 1,75 1,57 1,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,54 1,29 1,25 1,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,57 0,58 0,72 1,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,70 0,70 0,99 1,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,08 1,02 1,25 1,77
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 13% 17% 8%
Tipinės veiklos pelno marža -3% 4% 4% -1%
Grynojo pelno marža -6% -3% 5% -0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156737189
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jonavosst.lt/
ROE

-0,2%

Darbuotojų skaičius

94

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Jonas KaminskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023