• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos paslaugos“ įsteigta reorganizavus specialiosios paskirties UAB „Jonavos komunalinės paslaugos“ ir UAB „Jonavos butų ūkis“ jungimo būdu ir yra minėtų ūkių pereigų perėmėja. Įmonė įregistruota 1999 metų gegužės 6 d. Pagrindinė veikla – miesto priežiūra ir tvarkymo darbai, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas bei atliekų tvarkymo paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 4 728 5 364 5 427 6 120
Pardavimo savikaina 4 246 4 631 4 700 5 017
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 482 733 726 1 103
Bendrojo pelno marža 10% 14% 13% 18%
Veiklos sąnaudos 478 548 618 706
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 185 108 396
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 2% 6%
EBITDA 321 492 507 735
EBITDA marža 7% 9% 9% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 38 176 166 353
Grynojo pelno marža 1% 3% 3% 6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 174 1 237 1 348 1 857
Nematerialus turtas 36 20 8 8
Materialus turtas 1 117 1 205 1 327 1 835
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 21 12 13 14
Trumpalaikis turtas 2 684 3 198 3 553 3 616
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 202 203 197 246
Per vienerius metus gautinos sumos 928 1 001 950 955
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 554 1 994 2 406 2 416
TURTO IŠ VISO 3 867 4 441 4 908 5 481
Nuosavas kapitalas 1 512 1 687 1 853 2 207
Dotacijos, subsidijos 29 19 9 0
Įsipareigojimai 2 326 2 735 3 046 3 274
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 256
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 1 0 205
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 325 2 734 3 046 3 069
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 867 4 441 4 908 5 481

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 4% 4% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 11% 9% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 22% 16% 33%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,40 1,17 1,17 1,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,38 1,10 1,10 1,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 9,54 1,29 1,16 1,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 33,17 4,45 4,20 3,82
Nuosavo kapitalo apyvartumas 12,29 3,35 3,07 3,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 9% 9% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 2% 6%
Grynojo pelno marža 0% 3% 3% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos paslaugos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156916523
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.jonavospaslaugos.lt/
ROE

17,4%

Darbuotojų skaičius

300

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys