• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos paslaugos“ įsteigta reorganizavus specialiosios paskirties UAB „Jonavos komunalinės paslaugos“ ir UAB „Jonavos butų ūkis“ jungimo būdu ir yra minėtų ūkių pereigų perėmėja. Įmonė įregistruota 1999 metų gegužės 6 d. Pagrindinė veikla – miesto priežiūra ir tvarkymo darbai, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas bei atliekų tvarkymo paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 5 364 5 427 6 120 6 674
Pardavimo savikaina 4 631 4 700 5 017 5 552
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 733 726 1 103 1 122
Bendrojo pelno marža 14% 13% 18% 17%
Veiklos sąnaudos 548 618 706 726
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 185 108 396 397
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% 6% 6%
EBITDA 492 507 735 738
EBITDA marža 9% 9% 12% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 176 166 353 417
Grynojo pelno marža 3% 3% 6% 6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 237 1 348 1 857 2 530
Nematerialus turtas 20 8 8 18
Materialus turtas 1 205 1 327 1 835 2 484
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 12 13 14 29
Trumpalaikis turtas 3 198 3 553 3 616 3 557
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 203 197 246 153
Per vienerius metus gautinos sumos 1 001 950 955 1 049
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 994 2 406 2 416 2 355
TURTO IŠ VISO 4 441 4 908 5 481 6 095
Nuosavas kapitalas 1 687 1 853 2 207 2 662
Dotacijos, subsidijos 19 9
Įsipareigojimai 2 735 3 046 3 274 3 433
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 256 574
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 205 416
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 734 3 046 3 069 3 017
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 441 4 908 5 481 6 095

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 4% 7% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 9% 17% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 22% 16% 33% 30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,17 1,17 1,18 1,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,10 1,10 1,10 1,13
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,29 1,16 1,18 1,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,45 4,20 3,82 3,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,35 3,07 3,01 2,74
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 9% 12% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% 6% 6%
Grynojo pelno marža 3% 3% 6% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 200,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,48

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos paslaugos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156916523
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jonavospaslaugos.lt/
ROE

17,1%

Darbuotojų skaičius

310

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys