• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos paslaugos“ įsteigta reorganizavus specialiosios paskirties UAB „Jonavos komunalinės paslaugos“ ir UAB „Jonavos butų ūkis“ jungimo būdu ir yra minėtų ūkių pereigų perėmėja. Įmonė įregistruota 1999 metų gegužės 6 d. Pagrindinė veikla – miesto priežiūra ir tvarkymo darbai, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas bei atliekų tvarkymo paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 5 427 6 120 6 674 7 727
Pardavimo savikaina 4 700 5 017 5 552 6 395
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 726 1 103 1 122 1 332
Bendrojo pelno marža 13% 18% 17% 17%
Veiklos sąnaudos 618 706 726 951
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 108 396 397 381
Tipinės veiklos pelno marža 2% 6% 6% 5%
EBITDA 507 735 738 685
EBITDA marža 9% 12% 11% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 166 353 417 349
Grynojo pelno marža 3% 6% 6% 5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 348 1 857 2 530 2 818
Nematerialus turtas 8 8 18 18
Materialus turtas 1 327 1 835 2 484 2 775
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 13 14 29 25
Trumpalaikis turtas 3 553 3 616 3 557 3 414
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 197 246 153 271
Per vienerius metus gautinos sumos 950 955 1 049 1 097
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 406 2 416 2 355 2 047
TURTO IŠ VISO 4 908 5 481 6 095 6 241
Nuosavas kapitalas 1 853 2 207 2 662 2 811
Dotacijos, subsidijos 9 0 20
Įsipareigojimai 3 046 3 274 3 433 3 410
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 256 574 416
Ilgalaikiai įsipareigojimai 205 416 258
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 046 3 069 3 017 3 152
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 908 5 481 6 095 6 241

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 7% 7% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 17% 17% 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 16% 13% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,05 0,09 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,17 1,18 1,18 1,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,10 1,10 1,13 1,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,11 1,12 1,09 1,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,02 3,30 2,64 2,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,93 2,77 2,51 2,75
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 12% 11% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 6% 6% 5%
Grynojo pelno marža 3% 6% 6% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 200,00 100,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,48 0,29

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos paslaugos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156916523
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jonavospaslaugos.lt/
Grąža savivaldybei

100 tūkst. eurų

ROE

12,8%

Darbuotojų skaičius

306

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Edmundas MulokasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023