• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos butų ūkis įregistruota 1995 metais. Įmonė atlieka gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą ir remontą, negyvenamųjų pastatų nuolatinę techninę priežiūrą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 200 225 261 292
Pardavimo savikaina 89 119 133 164
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 111 106 128 128
Bendrojo pelno marža 55% 47% 49% 44%
Veiklos sąnaudos 114 121 154 191
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -4 -15 -26 -63
Tipinės veiklos pelno marža -2% -7% -10% -22%
EBITDA 7 -8 58 -31
EBITDA marža 3% -4% 22% -11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 -19 44 -47
Grynojo pelno marža -2% -9% 17% -16%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 385 382 312 290
Nematerialus turtas 0 0 0 1
Materialus turtas 385 382 312 289
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 364 371 501 520
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 10 16 24
Per vienerius metus gautinos sumos 121 126 132 125
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 236 234 353 372
TURTO IŠ VISO 748 753 813 809
Nuosavas kapitalas 364 345 389 342
Dotacijos, subsidijos 9 8 7 6
Įsipareigojimai 375 400 417 461
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 12 10 10 9
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 18 16 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 363 382 400 449
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 748 753 813 809

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -3% 6% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -5% 12% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -4% -6% -18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,01 0,01 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,00 0,97 1,25 1,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99 0,94 1,21 1,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,27 0,30 0,32 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,52 0,59 0,84 1,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,55 0,65 0,67 0,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -4% 22% -11%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -7% -10% -22%
Grynojo pelno marža -2% -9% 17% -16%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Ignalinos butų ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas255512870
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,71%
https://ignalinosbutuukis.lt/
ROE

-13,0%

Darbuotojų skaičius

21

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Artūras JatulisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023