• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos butų ūkis įregistruota 1995 metais. Įmonė atlieka gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą ir remontą, negyvenamųjų pastatų nuolatinę techninę priežiūrą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 181 218 200 225
Pardavimo savikaina 116 135 89 119
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 65 83 111 106
Bendrojo pelno marža 36% 38% 55% 47%
Veiklos sąnaudos 91 97 114 121
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -26 -14 -4 -15
Tipinės veiklos pelno marža -14% -6% -2% -7%
EBITDA -29 -4 7 -8
EBITDA marža -16% -2% 3% -4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -38 -15 -5 -19
Grynojo pelno marža -21% -7% -2% -9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 407 396 385 382
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 407 396 385 382
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 254 294 364 371
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 7 6 10
Per vienerius metus gautinos sumos 137 128 121 127
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 109 159 236 234
TURTO IŠ VISO 662 690 748 753
Nuosavas kapitalas 384 369 364 345
Dotacijos, subsidijos 11 10 9 8
Įsipareigojimai 267 311 375 400
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 16 13 12 18
Ilgalaikiai įsipareigojimai 16 13 12 18
Trumpalaikiai įsipareigojimai 251 297 363 382
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 662 690 748 753

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -8% -2% -10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,04 0,03 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,16 0,99 1,00 0,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 0,96 0,99 0,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,32 0,28 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 0,54 0,51 0,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,58 0,54 0,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% -2% 3% -4%
Tipinės veiklos pelno marža 8% -6% -2% -7%
Grynojo pelno marža 6% -7% -2% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 34 000,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 1,26 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Ignalinos butų ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas255512870
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://ignalinosbutuukis.lt/
ROE

-5,4%

Darbuotojų skaičius

17

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys