• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos butų ūkis įregistruota 1995 metais. Įmonė atlieka gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą ir remontą, negyvenamųjų pastatų nuolatinę techninę priežiūrą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 218 200 225 261
Pardavimo savikaina 135 89 119 133
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 83 111 106 128
Bendrojo pelno marža 38% 55% 47% 49%
Veiklos sąnaudos 97 114 121 154
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -14 -4 -15 -26
Tipinės veiklos pelno marža -6% -2% -7% -10%
EBITDA -4 7 -8 59
EBITDA marža -2% 3% -4% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -15 -5 -19 44
Grynojo pelno marža -7% -2% -9% 17%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 396 385 382 312
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 396 385 382 312
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 294 364 371 501
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 6 10 16
Per vienerius metus gautinos sumos 128 121 126 132
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 159 236 234 353
TURTO IŠ VISO 690 748 753 813
Nuosavas kapitalas 369 364 345 389
Dotacijos, subsidijos 10 9 8 7
Įsipareigojimai 311 375 400 417
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 13 12 10 9
Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 12 18 16
Trumpalaikiai įsipareigojimai 297 363 382 400
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 690 748 753 813

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -1% -3% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -1% -5% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% -2% -10% 23%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,03 0,03 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,99 1,00 0,97 1,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,96 0,99 0,94 1,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,32 0,28 0,30 0,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 0,51 0,59 0,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,58 0,54 0,64 0,71
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -2% 3% -4% 23%
Tipinės veiklos pelno marža -6% -2% -7% -10%
Grynojo pelno marža -7% -2% -9% 17%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Ignalinos butų ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas255512870
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://ignalinosbutuukis.lt/
ROE

12,0%

Darbuotojų skaičius

20

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys