• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus planas“ įregistruota 1996 m. gegužės 14 d. Pagrindinė įmonės veikla – Vilniaus miesto bendrojo plano ir atskirų jo dalių rengimas, bendrojo plano generalinio rangovo ar rangovo funkcijų vykdymas, bendrojo plano monitoringo vykdymas. Taip pat architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos, programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas, duomenų apdorojimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 5 081 6 458 8 155 8 059
Pardavimo savikaina 3 618 4 394 5 443 6 287
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 463 2 064 2 712 1 771
Bendrojo pelno marža 29% 32% 33% 22%
Veiklos sąnaudos 920 1 320 1 636 2 018
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 501 730 1 059 -297
Tipinės veiklos pelno marža 10% 11% 13% -4%
EBITDA 604 792 1 137 -207
EBITDA marža 12% 12% 14% -3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 419 590 866 -287
Grynojo pelno marža 8% 9% 11% -4%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 176 167 199 175
Nematerialus turtas 130 86 76 48
Materialus turtas 46 29 72 76
Finansinis turtas 49 49 49
Kitas ilgalaikis turtas 3 1 1
Trumpalaikis turtas 2 098 2 860 3 801 3 190
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 35 1 16 18
Per vienerius metus gautinos sumos 1 154 705 380 922
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 908 2 155 3 406 2 250
TURTO IŠ VISO 2 950 3 285 4 568 3 745
Nuosavas kapitalas 1 471 1 899 2 861 1 574
Dotacijos, subsidijos 0 447
Įsipareigojimai 1 479 1 350 1 661 1 575
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 42
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 437 1 350 1 661 1 575
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 950 3 285 4 568 3 745

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 16% 19% 22% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 33% 35% 36% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 33% 38% 37% -19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,46 2,12 2,29 2,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,44 2,12 2,28 2,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,72 1,97 1,79 2,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 28,88 38,67 40,92 46,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,45 3,40 2,85 5,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 12% 14% -3%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 11% 13% -4%
Grynojo pelno marža 8% 9% 11% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 1 000,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 1,16 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „ID Vilnius“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas123615345
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, projektavimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://idvilnius.lt/
ROE

-13,0%

Darbuotojų skaičius

143

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rūta KlėvėnėDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30