• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus planas“ įregistruota 1996 m. gegužės 14 d. Pagrindinė įmonės veikla – Vilniaus miesto bendrojo plano ir atskirų jo dalių rengimas, bendrojo plano generalinio rangovo ar rangovo funkcijų vykdymas, bendrojo plano monitoringo vykdymas. Taip pat architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos, programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas, duomenų apdorojimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 4 284 5 081 6 458 8 155
Pardavimo savikaina 3 091 3 618 4 394 5 443
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 193 1 463 2 064 2 712
Bendrojo pelno marža 28% 29% 32% 33%
Veiklos sąnaudos 678 920 1 320 1 636
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 437 501 730 1 059
Tipinės veiklos pelno marža 10% 10% 11% 13%
EBITDA 552 604 792 1 137
EBITDA marža 13% 12% 12% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 363 419 590 866
Grynojo pelno marža 8% 8% 9% 11%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 122 176 167 199
Nematerialus turtas 39 130 86 76
Materialus turtas 83 46 29 72
Finansinis turtas 49 49
Kitas ilgalaikis turtas 3 1
Trumpalaikis turtas 1 307 2 098 2 860 3 801
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 35 1 16
Per vienerius metus gautinos sumos 739 1 154 705 380
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 567 908 2 155 3 406
TURTO IŠ VISO 2 249 2 950 3 285 4 568
Nuosavas kapitalas 1 052 1 471 1 899 2 861
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 197 1 479 1 350 1 661
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 42
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 197 1 437 1 350 1 661
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 249 2 950 3 285 4 568

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 16% 16% 19% 22%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 30% 33% 35% 36%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 42% 33% 38% 37%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,09 1,46 2,12 2,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,09 1,44 2,12 2,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,91 1,72 1,97 1,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 35,20 28,88 38,67 40,91
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,07 3,45 3,40 2,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 12% 12% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 10% 11% 13%
Grynojo pelno marža 8% 8% 9% 11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 1 000,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 1,16

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „ID Vilnius“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas123615345
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, projektavimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://idvilnius.lt/
Grąža savivaldybei

1,0 mln. eurų

ROE

36,4%

Darbuotojų skaičius

140

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rūta KlevėnėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023