• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2013 m. kovo 22 d. įsteigta UAB „Kauno energija NT“, kuri 2020 m. liepos 21 d. pervadinta į UAB „GO Energy LT“. Taip pat be pagrindinės veiklos, susijusios su nekilnojamo turto valdymu, į vykdomų veiklų sąrašą 2020 metais buvo įtraukta energetikos veikla bei energetikos projektų vykdymas ir konsultacijos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 126 115 737 1 646
Pardavimo savikaina 51 30 510 983
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 75 86 227 663
Bendrojo pelno marža 59% 74% 31% 40%
Veiklos sąnaudos 72 72 97 233
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 14 130 430
Tipinės veiklos pelno marža 2% 12% 18% 26%
EBITDA 33 44 168 539
EBITDA marža 26% 38% 23% 33%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 13 111 412
Grynojo pelno marža 2% 12% 15% 25%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 087 1 057 1 601 1 373
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 1 087 1 057 1 451 1 333
Finansinis turtas 150 39
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 58 93 1 214 1 787
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 321 827
Per vienerius metus gautinos sumos 14 22 139 302
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 44 47 755 659
TURTO IŠ VISO 1 144 1 150 3 063 3 458
Nuosavas kapitalas 1 063 1 077 2 621 270
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 65 59 423 399
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 65 59 423 399
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 144 1 150 3 063 695

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 5% 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 6% 28%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 5% 159%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,88 1,59 2,87 4,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,88 1,17 2,11 2,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,10 0,24 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,11 0,46 1,20
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,11 0,28 6,10
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 38% 23% 33%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 12% 18% 26%
Grynojo pelno marža 2% 12% 15% 25%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „GO Energy LT“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303042623
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaNekilnojamo turto vystymas, valdymas, nuoma, pirkimas-pardavimas
  • Atstovaujanti institucija„Kauno energija“
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
ROE

28,5%

Darbuotojų skaičius

29

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rokas VaitiekusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023