• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2013 m. kovo 22 d. įsteigta UAB „Kauno energija NT“, kuri 2020 m. liepos 21 d. pervadinta į UAB „GO Energy LT“. Taip pat be pagrindinės veiklos, susijusios su nekilnojamo turto valdymu, į vykdomų veiklų sąrašą 2020 metais buvo įtraukta energetikos veikla bei energetikos projektų vykdymas ir konsultacijos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 115 737 1 646 3 916
Pardavimo savikaina 30 510 983 2 982
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 86 227 663 935
Bendrojo pelno marža 74% 31% 40% 24%
Veiklos sąnaudos 72 97 233 220
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 14 130 430 715
Tipinės veiklos pelno marža 12% 18% 26% 18%
EBITDA 44 168 539 785
EBITDA marža 38% 23% 33% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 111 412 620
Grynojo pelno marža 12% 15% 25% 16%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 1 057 1 601 1 373 1 420
Nematerialus turtas 0 0 0 8
Materialus turtas 1 057 1 451 1 333 1 284
Finansinis turtas 150 39 129
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 93 1 214 1 787 2 701
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 321 827 410
Per vienerius metus gautinos sumos 22 139 302 1 059
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 47 755 659 1 233
TURTO IŠ VISO 1 150 3 063 3 458 4 136
Nuosavas kapitalas 1 077 2 621 3 033 3 653
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 59 423 399 448
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 59 423 399 448
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 150 3 063 3 458 4 136

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 5% 13% 16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 6% 15% 19%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 5% 14% 20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,59 2,87 4,48 6,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,17 2,11 2,41 5,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,24 0,48 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,46 1,20 2,76
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,11 0,28 0,54 1,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 38% 23% 33% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 18% 26% 18%
Grynojo pelno marža 12% 15% 25% 16%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „GO Energy LT“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303042623
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaNekilnojamo turto vystymas, valdymas, nuoma, pirkimas-pardavimas
  • Atstovaujanti institucija„Kauno energija“
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
ROE

18,5%

Darbuotojų skaičius

28

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys