• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2013 m. kovo 22 d. įsteigta UAB „Kauno energija NT“, kuri 2020 m. liepos 21 d. pervadinta į UAB „GO Energy LT“. Taip pat be pagrindinės veiklos, susijusios su nekilnojamo turto valdymu, į vykdomų veiklų sąrašą 2020 metais buvo įtraukta energetikos veikla bei energetikos projektų vykdymas ir konsultacijos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 125 126 115 737
Pardavimo savikaina 52 51 30 510
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 74 75 86 227
Bendrojo pelno marža 59% 59% 74% 31%
Veiklos sąnaudos 95 72 72 97
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -21 2 14 130
Tipinės veiklos pelno marža -17% 2% 12% 18%
EBITDA 10 33 44 168
EBITDA marža 8% 26% 38% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -21 3 13 111
Grynojo pelno marža -17% 2% 12% 15%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 117 1 087 1 057 1 601
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 1 117 1 087 1 057 1 451
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 150
Trumpalaikis turtas 31 58 93 1 214
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 321
Per vienerius metus gautinos sumos 19 14 22 139
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 44 47 755
TURTO IŠ VISO 1 148 1 144 1 150 3 063
Nuosavas kapitalas 1 066 1 063 1 077 2 621
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 73 68 62 426
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 71 65 59 423
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 148 1 144 1 150 3 063

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 0% 1% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% 0% 1% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% 0% 3% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,43 0,88 1,59 2,87
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,43 0,88 1,17 2,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,11 0,10 0,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,11 0,11 0,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,11 0,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 26% 38% 23%
Tipinės veiklos pelno marža -17% 2% 12% 18%
Grynojo pelno marža -17% 2% 12% 15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „GO Energy LT“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303042623
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaNekilnojamo turto vystymas, valdymas, nuoma, pirkimas-pardavimas
  • Atstovaujanti institucija„Kauno energija“
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

6,0%

Darbuotojų skaičius

23

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys