• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2013 m. kovo 22 d. įsteigta UAB „Kauno energija NT“, kuri 2020 m. liepos 21 d. pervadinta į UAB „GO Energy LT“. Taip pat be pagrindinės veiklos, susijusios su nekilnojamo turto valdymu, į vykdomų veiklų sąrašą 2020 metais buvo įtraukta energetikos veikla bei energetikos projektų vykdymas ir konsultacijos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 122 125 126 139
Pardavimo savikaina 53 52 51 53
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 69 74 75 86
Bendrojo pelno marža 56% 59% 59% 62%
Veiklos sąnaudos 219 95 72 72
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -150 -21 2 14
Tipinės veiklos pelno marža -124% -17% 2% 10%
EBITDA -104 10 33 44
EBITDA marža -86% 8% 26% 32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -138 -21 3 14
Grynojo pelno marža -114% -17% 2% 10%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 148 1 117 1 087 1 057
Nematerialus turtas 1 148 1 117 0 0
Materialus turtas 0 0 1 087 1 057
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 43 31 58 93
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0 25
Per vienerius metus gautinos sumos 11 19 14 22
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 32 12 44 47
TURTO IŠ VISO 1 192 1 148 1 144 1 150
Nuosavas kapitalas 1 087 1 066 1 063 1 077
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 96 73 68 61
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 93 71 65 59
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 192 1 148 1 144 1 150

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -4% 0% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,43 0,88 1,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,43 0,88 1,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,11 0,11 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,11 0,11 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,12 0,12 0,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% 26% 32%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -17% 2% 10%
Grynojo pelno marža 0% -17% 2% 10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „GO Energy LT“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303042623
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaNekilnojamo turto vystymas, valdymas, nuoma, pirkimas-pardavimas
  • Atstovaujanti institucija„Kauno energija“
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

1,3%

Darbuotojų skaičius

4

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys