• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1995 m. Biržų rajono tarybos sprendimu įsteigta specialiosios paskirties UAB „Biržų vandenys“. Bendrovės veiklos tikslas – išgauti ir patikimai tiekti geros kokybės geriamąjį vandenį vartotojams, į nuotekų tinklus priimti nuotekas iš gyventojų, pramonės įmonių, kitų vartotojų bei valymo įrenginiuose išvalyti nuotekas nuo teršiančių medžiagų ir santykinai švarų vandenį išleisti į atvirus vandens telkinius.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 944 1 012 975 977
Pardavimo savikaina 566 590 595 708
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 379 422 380 269
Bendrojo pelno marža 40% 42% 39% 28%
Veiklos sąnaudos 340 373 454 397
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 38 49 -74 -127
Tipinės veiklos pelno marža 4% 5% -8% -13%
EBITDA 207 226 93 78
EBITDA marža 22% 22% 10% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 33 46 -74 -127
Grynojo pelno marža 4% 5% -8% -13%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 11 286 10 247 9 302 8 595
Nematerialus turtas 4 2 0 0
Materialus turtas 11 055 10 018 9 075 8 368
Finansinis turtas 227 227 227 227
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 667 849 828 1 593
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 100 107 105 161
Per vienerius metus gautinos sumos 133 140 131 118
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 434 602 592 1 314
TURTO IŠ VISO 11 954 11 097 10 141 10 189
Nuosavas kapitalas 5 842 5 889 5 815 5 687
Dotacijos, subsidijos 6 020 5 119 4 240 3 828
Įsipareigojimai 91 89 86 673
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 560
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 510
Trumpalaikiai įsipareigojimai 91 89 86 164
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 954 11 097 10 141 10 189

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 0% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 1% -1% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 1% -1% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,75 9,57 9,60 9,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,73 8,37 8,38 8,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,09 0,09 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,09 0,10 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,28 0,17 0,17 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 22% 10% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 5% -8% -13%
Grynojo pelno marža 13% 5% -8% -13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 311,97 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,75 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Biržų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154850665
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaBiržų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis93,1%
http://birzuvandenys.lt/
ROE

-2,2%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys