• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1995 m. Biržų rajono tarybos sprendimu įsteigta specialiosios paskirties UAB „Biržų vandenys“. Bendrovės veiklos tikslas – išgauti ir patikimai tiekti geros kokybės geriamąjį vandenį vartotojams, į nuotekų tinklus priimti nuotekas iš gyventojų, pramonės įmonių, kitų vartotojų bei valymo įrenginiuose išvalyti nuotekas nuo teršiančių medžiagų ir santykinai švarų vandenį išleisti į atvirus vandens telkinius.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 975 977 1 020 1 093
Pardavimo savikaina 595 708 730 803
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 380 269 291 289
Bendrojo pelno marža 39% 28% 28% 26%
Veiklos sąnaudos 454 397 447 533
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -74 -127 -157 -244
Tipinės veiklos pelno marža -8% -13% -15% -22%
EBITDA 93 78 50 53
EBITDA marža 10% 8% 5% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -74 -127 -157 -244
Grynojo pelno marža -8% -13% -15% -22%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 9 302 8 595 9 000 9 760
Nematerialus turtas 0 0 3
Materialus turtas 9 075 8 368 8 772 9 515
Finansinis turtas 227 227 227 242
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0
Trumpalaikis turtas 828 1 593 1 422 1 010
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 105 161 117 274
Per vienerius metus gautinos sumos 131 118 179 137
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 592 1 314 1 126 599
TURTO IŠ VISO 10 141 10 189 10 422 10 772
Nuosavas kapitalas 5 815 5 687 5 531 5 287
Dotacijos, subsidijos 4 240 3 828 3 672 4 031
Įsipareigojimai 86 673 1 220 1 454
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 560 865 810
Ilgalaikiai įsipareigojimai 510 700 786
Trumpalaikiai įsipareigojimai 86 164 520 669
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 10 141 10 189 10 422 10 772

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -1% -2% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -2% -3% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -2% -3% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,05 0,08 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,60 9,73 2,73 1,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 8,38 8,75 2,51 1,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,10 0,10 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,11 0,11 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,17 0,18 0,21
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 8% 5% 5%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -13% -15% -22%
Grynojo pelno marža -8% -13% -15% -22%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Biržų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154850665
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaBiržų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis93,1%
https://birzuvandenys.lt/
ROE

-4,5%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Edita BarkauskienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023