• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1995 m. Biržų rajono tarybos sprendimu įsteigta specialiosios paskirties UAB „Biržų vandenys“. Bendrovės veiklos tikslas – išgauti ir patikimai tiekti geros kokybės geriamąjį vandenį vartotojams, į nuotekų tinklus priimti nuotekas iš gyventojų, pramonės įmonių, kitų vartotojų bei valymo įrenginiuose išvalyti nuotekas nuo teršiančių medžiagų ir santykinai švarų vandenį išleisti į atvirus vandens telkinius.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 012 975 977 1 020
Pardavimo savikaina 590 595 708 730
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 422 380 269 291
Bendrojo pelno marža 42% 39% 28% 28%
Veiklos sąnaudos 373 454 397 447
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 49 -74 -127 -157
Tipinės veiklos pelno marža 5% -8% -13% -15%
EBITDA 226 93 78 50
EBITDA marža 22% 10% 8% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 46 -74 -127 -157
Grynojo pelno marža 5% -8% -13% -15%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 10 247 9 302 8 595 9 000
Nematerialus turtas 2 0
Materialus turtas 10 018 9 075 8 368 8 772
Finansinis turtas 227 227 227 227
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 849 828 1 593 1 422
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 107 105 161 167
Per vienerius metus gautinos sumos 140 131 118 128
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 602 592 1 314 1 126
TURTO IŠ VISO 11 097 10 141 10 189 10 422
Nuosavas kapitalas 5 889 5 815 5 687 5 531
Dotacijos, subsidijos 5 119 4 240 3 828 3 672
Įsipareigojimai 89 86 673 1 220
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 560 750
Ilgalaikiai įsipareigojimai 510 700
Trumpalaikiai įsipareigojimai 89 86 164 520
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 097 10 141 10 189 10 422

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -1% -2% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -1% -3% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,57 9,60 9,73 2,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 8,37 8,38 8,75 2,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,09 0,10 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,10 0,11 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,17 0,17 0,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 10% 8% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 5% -8% -13% -15%
Grynojo pelno marža 5% -8% -13% -15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Biržų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154850665
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaBiržų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis93,1%
https://birzuvandenys.lt/
ROE

-2,8%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys