• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Biržų šilumos tinklai“ įregistruota 1997 metais. Bendrovės tipinė veikla yra susijusi su nekilnojamojo turto nuoma, priklausančio nuosavybės ar kita teise, bei vykdo daugiabučių namų atnaujinimo programos administratoriaus funkcijas. Nuo 2003 m. iki 2034 m. bendrovės turtas yra išnuomotas UAB „Litesko“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 204 231 229 214
Pardavimo savikaina 177 183 198 174
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 27 48 30 40
Bendrojo pelno marža 13% 21% 13% 19%
Veiklos sąnaudos 50 56 62 59
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -23 -7 -32 -19
Tipinės veiklos pelno marža -11% -3% -14% -9%
EBITDA 91 111 84 92
EBITDA marža 44% 48% 37% 43%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -23 -5 -30 -19
Grynojo pelno marža -11% -2% -13% -9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 733 1 854 1 747 1 782
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 1 733 1 853 1 747 1 782
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 222 153 186 144
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 122 8 100 75
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 100 145 86 68
TURTO IŠ VISO 1 971 2 009 1 934 1 926
Nuosavas kapitalas 1 957 1 952 1 922 1 902
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 15 58 13 24
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 58 13 24
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 971 2 009 1 934 1 926

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -0% -3% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,66 14,50 6,06
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,66 14,50 6,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,12 0,12 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,13 0,13 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,12 0,12 0,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 48% 37% 43%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -3% -14% -9%
Grynojo pelno marža 0% -2% -13% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Biržų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154866655
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaBiržų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

-1,0%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys