• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Biržų šilumos tinklai“ įregistruota 1997 metais. Bendrovės tipinė veikla yra susijusi su nekilnojamojo turto nuoma, priklausančio nuosavybės ar kita teise, bei vykdo daugiabučių namų atnaujinimo programos administratoriaus funkcijas. Nuo 2003 m. iki 2034 m. bendrovės turtas yra išnuomotas UAB „Litesko“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 229 214 243 271
Pardavimo savikaina 198 174 179 191
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 30 40 64 81
Bendrojo pelno marža 13% 19% 26% 30%
Veiklos sąnaudos 62 59 63 71
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32 -19 1 10
Tipinės veiklos pelno marža -14% -9% 0% 4%
EBITDA 84 92 118 138
EBITDA marža 37% 43% 49% 51%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -30 -19 1 12
Grynojo pelno marža -13% -9% 0% 5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 747 1 782 1 785 1 881
Nematerialus turtas 0 0 1 0
Materialus turtas 1 747 1 782 1 785 1 880
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 186 144 147 137
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 100 75 81 4
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 86 68 66 133
TURTO IŠ VISO 1 934 1 926 1 932 2 018
Nuosavas kapitalas 1 922 1 903 1 903 1 916
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 13 24 29 102
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 24 29 102
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 934 1 926 1 932 2 018

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -1% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -1% 0% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -1% 0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 14,50 6,07 5,11 1,35
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 14,50 6,07 5,11 1,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,11 0,13 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,12 0,14 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,11 0,13 0,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37% 43% 49% 51%
Tipinės veiklos pelno marža -14% -9% 0% 4%
Grynojo pelno marža -13% -9% 0% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Biržų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154866655
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaBiržų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vygantas JurkonisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023