• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Biržų šilumos tinklai“ įregistruota 1997 metais. Bendrovės tipinė veikla yra susijusi su nekilnojamojo turto nuoma, priklausančio nuosavybės ar kita teise, bei vykdo daugiabučių namų atnaujinimo programos administratoriaus funkcijas. Nuo 2003 m. iki 2034 m. bendrovės turtas yra išnuomotas UAB „Litesko“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 231 229 214 243
Pardavimo savikaina 183 198 174 179
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 48 30 40 64
Bendrojo pelno marža 21% 13% 19% 26%
Veiklos sąnaudos 56 62 59 63
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -7 -32 -19 1
Tipinės veiklos pelno marža -3% -14% -9% 0%
EBITDA 111 84 92 118
EBITDA marža 48% 37% 43% 49%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 -30 -19 1
Grynojo pelno marža -2% -13% -9% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 854 1 747 1 782 1 785
Nematerialus turtas 1 0 0 1
Materialus turtas 1 853 1 747 1 782 1 784
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 153 186 144 147
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 8 100 75 81
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 145 86 68 66
TURTO IŠ VISO 2 009 1 934 1 926 1 932
Nuosavas kapitalas 1 952 1 922 1 903 1 904
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 58 13 24 29
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 58 13 24 29
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 009 1 934 1 926 1 932

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -2% -1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% -2% -1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -3% -2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,66 14,50 6,07 5,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,66 14,50 6,07 5,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,12 0,11 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,13 0,12 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,11 0,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 48% 37% 43% 49%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -14% -9% 0%
Grynojo pelno marža -2% -13% -9% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Biržų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154866655
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaBiržų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys