• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Biržų šilumos tinklai“ įregistruota 1997 metais. Bendrovės tipinė veikla yra susijusi su nekilnojamojo turto nuoma, priklausančio nuosavybės ar kita teise, bei vykdo daugiabučių namų atnaujinimo programos administratoriaus funkcijas. Nuo 2003 m. iki 2034 m. bendrovės turtas yra išnuomotas UAB „Litesko“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 214 243 271 304
Pardavimo savikaina 174 179 191 198
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 40 64 81 105
Bendrojo pelno marža 19% 26% 30% 35%
Veiklos sąnaudos 59 63 71 83
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -19 1 10 22
Tipinės veiklos pelno marža -9% 0% 4% 7%
EBITDA 92 118 139 163
EBITDA marža 43% 49% 51% 54%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -19 1 12 21
Grynojo pelno marža -9% 0% 5% 7%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 1 782 1 785 1 881 1 921
Nematerialus turtas 0 1 0 0
Materialus turtas 1 782 1 785 1 880 1 921
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 144 147 137 170
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0
Per vienerius metus gautinos sumos 75 81 4 6
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 68 66 133 164
TURTO IŠ VISO 1 926 1 932 2 018 2 091
Nuosavas kapitalas 1 903 1 903 1 916 1 937
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 24 29 102 154
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 24 29 102 154
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 926 1 932 2 018 2 091

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 0% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% 0% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 0% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,07 5,11 1,35 1,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,07 5,11 1,35 1,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,13 0,13 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,14 0,14 0,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,11 0,13 0,14 0,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 43% 49% 51% 54%
Tipinės veiklos pelno marža -9% 0% 4% 7%
Grynojo pelno marža -9% 0% 5% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Biržų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154866655
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaBiržų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

1,1%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Linas KulbisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30