• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Biržų valstybinis autobusų parkas įsteigtas 1992 metais, o 2003 metais perregistruotas į Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę Biržų autobusų parką. Bendrovės svarbiausios veiklos rūšys yra keleivių vežimas kelių transportu vietinio ir tolimojo susisiekimo bei tarptautiniais maršrutais pagal sutartis ir užsakymus, transporto priemonių aptarnavimas ir remontas, prekyba.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 829 452 577 762
Pardavimo savikaina 537 160 334 261
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 292 293 244 501
Bendrojo pelno marža 35% 65% 42% 66%
Veiklos sąnaudos 319 280 186 352
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -27 -60 -37 -60
Tipinės veiklos pelno marža -3% -13% -6% -8%
EBITDA 35 17 90 105
EBITDA marža 4% 4% 16% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -15 -42 -27 -49
Grynojo pelno marža -2% -9% -5% -6%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 221 540 897 1 262
Nematerialus turtas 1 0 2 1
Materialus turtas 220 540 895 1 261
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 78 200 153 231
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 23 26 32
Per vienerius metus gautinos sumos 27 145 79 99
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 32 32 48 100
TURTO IŠ VISO 307 752 1 062 1 508
Nuosavas kapitalas 119 77 238 189
Dotacijos, subsidijos 0 77
Įsipareigojimai 187 675 824 1 242
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 48 295 617 1 045
Ilgalaikiai įsipareigojimai 29 324 584 913
Trumpalaikiai įsipareigojimai 158 351 240 329
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 307 752 1 062 1 508

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -4% -8% -3% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -12% -43% -17% -23%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -18% -15% -4% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,39 0,58 0,69
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,50 0,57 0,64 0,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,37 0,50 0,53 0,60
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,71 0,60 0,54 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,75 0,84 0,64 0,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 6,96 5,85 2,43 4,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 4% 16% 14%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -13% -6% -8%
Grynojo pelno marža -2% -9% -5% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Biržų autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154742789
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaBiržų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://birzuap.lt
ROE

-22,8%

Darbuotojų skaičius

48

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Marius ŠernasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023