• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Biržų valstybinis autobusų parkas įsteigtas 1992 metais, o 2003 metais perregistruotas į Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę Biržų autobusų parką. Bendrovės svarbiausios veiklos rūšys yra keleivių vežimas kelių transportu vietinio ir tolimojo susisiekimo bei tarptautiniais maršrutais pagal sutartis ir užsakymus, transporto priemonių aptarnavimas ir remontas, prekyba.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 908 829 452 577
Pardavimo savikaina 615 537 160 334
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 293 292 293 244
Bendrojo pelno marža 32% 35% 65% 42%
Veiklos sąnaudos 333 319 353 280
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -40 -27 -60 -36
Tipinės veiklos pelno marža -4% -3% -13% -6%
EBITDA -11 35 17 90
EBITDA marža -1% 4% 4% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -42 -15 -42 -27
Grynojo pelno marža -5% -2% -9% -5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 278 221 540 897
Nematerialus turtas 2 1 0 2
Materialus turtas 275 220 540 895
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 141 78 200 153
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 20 23 26
Per vienerius metus gautinos sumos 67 27 145 79
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 44 32 32 48
TURTO IŠ VISO 427 307 752 1 062
Nuosavas kapitalas 134 119 77 238
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 292 187 675 824
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 89 48 295 617
Ilgalaikiai įsipareigojimai 48 29 324 584
Trumpalaikiai įsipareigojimai 245 158 351 240
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 427 307 752 1 062

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -11% -4% -8% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -27% -12% -43% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -45% -17% -19% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,67 0,40 3,81 2,59
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,58 0,50 0,57 0,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,45 0,37 0,50 0,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,40 2,26 0,85 0,64
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,84 3,33 1,19 0,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,84 6,54 4,60 3,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1% 4% 4% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -3% -13% -6%
Grynojo pelno marža -5% -2% -9% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Biržų autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154742789
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaBiržų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://birzuap.lt
ROE

-17,1%

Darbuotojų skaičius

46

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys