• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Biržų valstybinis autobusų parkas įsteigtas 1992 metais, o 2003 metais perregistruotas į Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę Biržų autobusų parką. Bendrovės svarbiausios veiklos rūšys yra keleivių vežimas kelių transportu vietinio ir tolimojo susisiekimo bei tarptautiniais maršrutais pagal sutartis ir užsakymus, transporto priemonių aptarnavimas ir remontas, prekyba.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 940 908 829 452
Pardavimo savikaina 640 615 537 70
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 300 293 292 383
Bendrojo pelno marža 32% 32% 35% 85%
Veiklos sąnaudos 320 333 319 439
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -21 -40 -27 -56
Tipinės veiklos pelno marža -2% -4% -3% -12%
EBITDA 37 -11 35 -11
EBITDA marža 4% -1% 4% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 -42 -15 -51
Grynojo pelno marža -0% -5% -2% -11%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 195 278 221 540
Nematerialus turtas 1 2 1 0
Materialus turtas 194 275 220 540
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 128 141 78 188
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 33 31 20 23
Per vienerius metus gautinos sumos 55 67 27 98
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 40 44 32 67
TURTO IŠ VISO 329 427 307 740
Nuosavas kapitalas 177 134 119 69
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 153 292 187 671
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 89 48 295
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 48 29 324
Trumpalaikiai įsipareigojimai 153 245 158 347
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 329 427 307 740

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -11% -4% -10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -27% -12% -54%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -45% -17% -24%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,67 0,40 4,29
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,58 0,50 0,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,45 0,37 0,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 2,40 2,26 0,86
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,84 3,33 1,19
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 5,84 6,54 4,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -1% 4% -2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% -3% -12%
Grynojo pelno marža 0% -5% -2% -11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Biržų autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154742789
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaBiržų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.birzuap.lt
ROE

-53,8%

Darbuotojų skaičius

56

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys