• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratorija savo veiklą pradėjo 1991 metais. Pagrindinė įmonės veikla – tirti nutekamųjų vandenų valymo bei paviršinių nuotekų ir paviršinio vandens kokybę juridiniams ir fiziniams asmenims. Taip pat įmonė atlieka taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 42 43 39 56
Pardavimo savikaina 30 24 27 39
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 12 20 12 17
Bendrojo pelno marža 29% 45% 32% 30%
Veiklos sąnaudos 12 15 14 14
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 4 -1 3
Tipinės veiklos pelno marža 0% 10% -3% 5%
EBITDA 1 5 -1 3
EBITDA marža 1% 11% -2% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 4 -1 3
Grynojo pelno marža 0% 9% -3% 4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 12 11 12 12
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 12 11 12 12
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 26 32 21 24
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 2 1 2
Per vienerius metus gautinos sumos 2 2 1 1
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 7 7
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 28 12 14
TURTO IŠ VISO 38 44 33 36
Nuosavas kapitalas 35 39 31 31
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 3 5 2 4
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 2 4
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 5 2 4
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 38 44 33 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 23% -8% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,06 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 322,01 7,16 10,79 5,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 322,00 6,64 10,05 5,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 1,07 1,03 1,64
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,16 3,75 3,32 4,67
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,03 1,17 1,12 1,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 11% -2% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 10% -3% 5%
Grynojo pelno marža 9% 9% -3% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 7,00 2,20 2,10
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,71 -1,83 0,84

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Biržų agrolaboratorija
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas154724428
  • SektoriusKita
  • VeiklaPaviršinių ir nutekamųjų vandenų tyrimai
  • Atstovaujanti institucijaBiržų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.birzuagrolaboratorija.lt/
ROE

8,1%

Darbuotojų skaičius

4

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys