• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratorija savo veiklą pradėjo 1991 metais. Pagrindinė įmonės veikla – tirti nutekamųjų vandenų valymo bei paviršinių nuotekų ir paviršinio vandens kokybę juridiniams ir fiziniams asmenims. Taip pat įmonė atlieka taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 39 56 70 73
Pardavimo savikaina 27 39 35 50
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 12 17 35 23
Bendrojo pelno marža 32% 30% 50% 32%
Veiklos sąnaudos 14 14
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 3 2 2
Tipinės veiklos pelno marža -3% 5% 3% 3%
EBITDA -1 3 3 3
EBITDA marža -2% 6% 4% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 3 2 2
Grynojo pelno marža -3% 4% 2% 3%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 12 12 12 13
Nematerialus turtas
Materialus turtas 12 12 12 13
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 21 24 26 25
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 2 1 2
Per vienerius metus gautinos sumos 1 1 1
Kitas trumpalaikis turtas 7 7 7 7
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 14 18 16
TURTO IŠ VISO 33 36 38 39
Nuosavas kapitalas 31 31 31 31
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 2 4 8 8
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 4 8 8
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 33 36 38 39

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% 7% 4% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 8% 5% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% 8% 6% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,79 5,43 3,47 3,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 10,05 5,09 3,28 3,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,20 1,58 1,83 1,89
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,19 4,79 5,74 5,49
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,27 1,80 2,27 2,35
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -2% 6% 4% 4%
Tipinės veiklos pelno marža -3% 5% 3% 3%
Grynojo pelno marža -3% 4% 2% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 2,20 2,10 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas -1,83 0,84 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Biržų agrolaboratorija
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas154724428
  • SektoriusKita
  • VeiklaPaviršinių ir nutekamųjų vandenų tyrimai
  • Atstovaujanti institucijaBiržų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://birzuagrolaboratorija.lt/
ROE

6,3%

Darbuotojų skaičius

4

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rasa RukšienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023