• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratorija savo veiklą pradėjo 1991 metais. Pagrindinė įmonės veikla – tirti nutekamųjų vandenų valymo bei paviršinių nuotekų ir paviršinio vandens kokybę juridiniams ir fiziniams asmenims. Taip pat įmonė atlieka taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 43 39 56 70
Pardavimo savikaina 24 27 39 35
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 20 12 17 35
Bendrojo pelno marža 45% 32% 30% 50%
Veiklos sąnaudos 15 14 14 33
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 -1 3 2
Tipinės veiklos pelno marža 10% -3% 5% 3%
EBITDA 5 -1 3 3
EBITDA marža 11% -2% 6% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 -1 3 2
Grynojo pelno marža 9% -3% 4% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 11 12 12 12
Nematerialus turtas
Materialus turtas 11 12 12 12
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 32 21 24 26
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 1 2 1
Per vienerius metus gautinos sumos 2 1 1
Kitas trumpalaikis turtas 7 7 7
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28 12 14 18
TURTO IŠ VISO 44 33 36 38
Nuosavas kapitalas 39 31 31 31
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 5 2 4 8
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 2 4 8
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 44 33 36 38

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 10% -3% 7% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% -3% 8% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 23% -8% 17% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,16 10,79 5,43 3,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,64 10,05 5,09 3,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 1,03 1,64 1,89
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,75 3,32 4,67 5,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,17 1,12 1,81 2,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% -2% 6% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 10% -3% 5% 3%
Grynojo pelno marža 9% -3% 4% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 7,00 2,20 2,10
Dividendai/grynasis pelnas 1,71 -1,83 0,84

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Biržų agrolaboratorija
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas154724428
  • SektoriusKita
  • VeiklaPaviršinių ir nutekamųjų vandenų tyrimai
  • Atstovaujanti institucijaBiržų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://birzuagrolaboratorija.lt/
ROE

5,2%

Darbuotojų skaičius

4

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys