• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Birštono valstybinė Vandens tiekimo įmonė buvo įkurta 1991 m., o nuo 2003 m. reorganizuota į UAB „Birštono vandentiekis“. Pagrindinė bendrovės veikla yra geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas, bei nuotekų surinkimas, biologiškas valymas ir dumblo tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 911 779 752 936
Pardavimo savikaina 597 636 611 818
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 314 143 140 119
Bendrojo pelno marža 34% 18% 19% 13%
Veiklos sąnaudos 199 207 168 200
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 115 -64 -28 -81
Tipinės veiklos pelno marža 13% -8% -4% -9%
EBITDA 269 66 114 75
EBITDA marža 30% 8% 15% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 101 -57 5 -77
Grynojo pelno marža 11% -7% 1% -8%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 3 878 3 859 4 463 5 207
Nematerialus turtas 3 1 0 0
Materialus turtas 3 875 3 858 4 462 5 207
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 638 1 039 637 316
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 41 29 49
Per vienerius metus gautinos sumos 124 68 115 124
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 485 930 493 143
TURTO IŠ VISO 4 517 4 899 5 101 5 524
Nuosavas kapitalas 2 679 2 622 2 627 2 550
Dotacijos, subsidijos 1 713 2 213 2 274 2 429
Įsipareigojimai 124 64 199 544
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 435
Ilgalaikiai įsipareigojimai 388
Trumpalaikiai įsipareigojimai 124 64 199 156
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 517 4 899 5 101 5 524

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -1% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -2% 0% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -2% -1% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,14 16,21 3,19 2,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,90 15,57 3,05 1,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,20 0,16 0,15 0,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 0,20 0,17 0,18
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,34 0,30 0,29 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 30% 8% 15% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 13% -8% -4% -9%
Grynojo pelno marža 11% -7% 1% -8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Birštono vandentiekis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152812840
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaBirštono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://birstonovandentiekis.lt/
ROE

-3,0%

Darbuotojų skaičius

24

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Žydrūnas StankevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023