• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Birštono valstybinė Vandens tiekimo įmonė buvo įkurta 1991 m., o nuo 2003 m. reorganizuota į UAB „Birštono vandentiekis“. Pagrindinė bendrovės veikla yra geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas, bei nuotekų surinkimas, biologiškas valymas ir dumblo tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 853 911 779 752
Pardavimo savikaina 594 597 636 611
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 259 314 143 140
Bendrojo pelno marža 30% 34% 18% 19%
Veiklos sąnaudos 174 199 207 168
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 85 115 -64 -28
Tipinės veiklos pelno marža 10% 13% -8% -4%
EBITDA 192 269 66 114
EBITDA marža 23% 30% 8% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 79 101 -57 5
Grynojo pelno marža 9% 11% -7% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 858 3 878 3 859 4 463
Nematerialus turtas 6 3 1 0
Materialus turtas 3 852 3 875 3 858 4 462
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 597 638 1 039 637
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 30 41 29
Per vienerius metus gautinos sumos 127 124 68 115
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 445 485 930 493
TURTO IŠ VISO 4 457 4 517 4 899 5 101
Nuosavas kapitalas 2 578 2 679 2 622 2 627
Dotacijos, subsidijos 1 745 1 713 2 213 2 274
Įsipareigojimai 134 124 64 199
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 134 124 64 199
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 457 4 517 4 899 5 101

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% -1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 4% -2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 6% -2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,47 5,14 16,21 3,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,27 4,90 15,57 3,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,20 0,17 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,22 0,24 0,20 0,18
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,34 0,35 0,29 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 30% 8% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 13% -8% -4%
Grynojo pelno marža 9% 11% -7% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Birštono vandentiekis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152812840
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaBirštono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://birstonovandentiekis.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

23

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys