• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Birštono valstybinė Vandens tiekimo įmonė buvo įkurta 1991 m., o nuo 2003 m. reorganizuota į UAB „Birštono vandentiekis“. Pagrindinė bendrovės veikla yra geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas, bei nuotekų surinkimas, biologiškas valymas ir dumblo tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 836 853 911 779
Pardavimo savikaina 607 594 597 636
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 229 259 314 143
Bendrojo pelno marža 27% 30% 34% 18%
Veiklos sąnaudos 163 174 199 207
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 66 85 115 -64
Tipinės veiklos pelno marža 8% 10% 13% -8%
EBITDA 165 192 269 66
EBITDA marža 20% 23% 30% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 62 79 101 -57
Grynojo pelno marža 7% 9% 11% -7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 912 3 858 3 878 3 858
Nematerialus turtas 9 6 3 1
Materialus turtas 3 903 3 852 3 875 3 858
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 500 597 638 1 039
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 27 26 30 41
Per vienerius metus gautinos sumos 146 127 124 68
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 327 445 485 930
TURTO IŠ VISO 4 414 4 457 4 517 4 899
Nuosavas kapitalas 2 499 2 578 2 679 2 622
Dotacijos, subsidijos 1 771 1 745 1 713 2 213
Įsipareigojimai 143 134 124 64
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 143 134 124 64
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 414 4 457 4 517 4 899

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 25% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% 4% 6% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,24 4,47 5,14 16,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,00 4,27 4,90 15,57
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,53 0,19 0,20 0,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,72 0,22 0,24 0,20
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,44 0,34 0,35 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 23% 30% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 10% 13% -8%
Grynojo pelno marža 10% 9% 11% -7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 265,20 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 1,63 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Birštono vandentiekis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152812840
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaBirštono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://birstonovandentiekis.lt/
ROE

-2,2%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys