• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Aukštaitijos vandenys“ bendrovė įregistruota 1991m. sausio 14d. UAB „Aukštaitijos vandenys“ – bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį, surenkanti bei sutvarkanti nuotekas, eksploatuojanti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus ir su veikla susijusią įrangą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 9 271 9 534 9 781 10 691
Pardavimo savikaina 6 982 7 491 8 145 9 727
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 289 2 043 1 636 964
Bendrojo pelno marža 25% 21% 17% 9%
Veiklos sąnaudos 1 231 745 945 1 065
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 718 917 281 -527
Tipinės veiklos pelno marža 8% 10% 3% -5%
EBITDA 2 366 2 657 2 088 1 335
EBITDA marža 26% 28% 21% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 711 927 294 -472
Grynojo pelno marža 8% 10% 3% -4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 60 194 60 747 61 033 60 052
Nematerialus turtas 107 318 478 466
Materialus turtas 60 035 60 287 60 489 59 448
Finansinis turtas 81
Kitas ilgalaikis turtas 52 61 66 137
Trumpalaikis turtas 3 272 3 563 3 727 3 441
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 344 368 481 578
Per vienerius metus gautinos sumos 1 210 1 240 1 505 1 525
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 718 1 955 1 741 1 338
TURTO IŠ VISO 63 489 64 328 64 781 63 530
Nuosavas kapitalas 26 257 26 859 26 793 26 233
Dotacijos, subsidijos 31 285 31 533 31 641 30 232
Įsipareigojimai 5 027 5 135 5 501 6 077
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 480 3 570 3 194 4 206
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 258 3 409 2 810 3 755
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 769 1 726 2 691 2 322
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 63 489 64 328 64 781 63 530

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 3% 1% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 3% 1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,06 0,05 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,85 2,06 1,39 1,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,66 1,85 1,21 1,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,15 0,15 0,15 0,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,16 0,16 0,18
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,35 0,37 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 28% 21% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 10% 3% -5%
Grynojo pelno marža 8% 10% 3% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 325,00 360,00 88,20 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,46 0,39 0,30 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Aukštaitijos vandenys“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas147104754
 • SektoriusVandentvarka
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
 • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Panevėžio rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis94,97%
https://avandenys.lt/
ROE

-1,8%

Darbuotojų skaičius

232

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Saulius VenckusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023