• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Aukštaitijos vandenys“ bendrovė įregistruota 1991m. sausio 14d. UAB „Aukštaitijos vandenys“ – bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį, surenkanti bei sutvarkanti nuotekas, eksploatuojanti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus ir su veikla susijusią įrangą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 8 714 9 271 9 534 9 781
Pardavimo savikaina 6 677 6 982 7 491 8 145
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 037 2 289 2 043 1 636
Bendrojo pelno marža 23% 25% 21% 17%
Veiklos sąnaudos 1 538 1 572 1 125 1 356
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 499 718 917 281
Tipinės veiklos pelno marža 6% 8% 10% 3%
EBITDA 2 292 2 366 2 657 2 092
EBITDA marža 26% 26% 28% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 646 711 927 294
Grynojo pelno marža 7% 8% 10% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 59 110 60 194 60 747 61 033
Nematerialus turtas 66 107 318 478
Materialus turtas 59 009 60 035 60 287 60 489
Finansinis turtas 81
Kitas ilgalaikis turtas 35 52 61 66
Trumpalaikis turtas 2 588 3 272 3 563 3 727
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 209 344 368 481
Per vienerius metus gautinos sumos 1 098 1 210 1 240 1 505
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 281 1 718 1 955 1 741
TURTO IŠ VISO 61 810 63 489 64 328 64 781
Nuosavas kapitalas 25 941 26 257 26 859 26 793
Dotacijos, subsidijos 32 057 31 285 31 533 31 641
Įsipareigojimai 3 798 5 933 5 919 6 337
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 756 3 480 3 570 3 194
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 322 3 258 3 409 2 810
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 654 1 769 1 726 2 691
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 61 810 63 489 64 328 64 781

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 3% 3% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% 3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,13 0,13 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,56 1,85 2,06 1,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,44 1,66 1,85 1,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,15 0,15 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,16 0,16 0,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,34 0,36 0,36 0,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 26% 28% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 8% 10% 3%
Grynojo pelno marža 7% 8% 10% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 310,00 325,00 360,00 88,20
Dividendai/grynasis pelnas 0,48 0,46 0,39 0,30

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Aukštaitijos vandenys“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas147104754
 • SektoriusVandentvarka
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
 • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Panevėžio rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://avandenys.lt/
ROE

1,1%

Darbuotojų skaičius

231

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys