• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Aukštaitijos vandenys“ bendrovė įregistruota 1991m. sausio 14d. UAB „Aukštaitijos vandenys“ – bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį, surenkanti bei sutvarkanti nuotekas, eksploatuojanti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus ir su veikla susijusią įrangą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 8 587 8 714 9 271 9 534
Pardavimo savikaina 6 381 6 677 6 982 7 491
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 205 2 037 2 289 2 043
Bendrojo pelno marža 26% 23% 25% 21%
Veiklos sąnaudos 1 189 1 538 1 572 1 125
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 017 499 718 917
Tipinės veiklos pelno marža 12% 6% 8% 10%
EBITDA 2 682 2 292 2 366 2 657
EBITDA marža 31% 26% 26% 28%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 834 646 711 927
Grynojo pelno marža 10% 7% 8% 10%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 58 913 59 110 60 194 60 747
Nematerialus turtas 81 66 107 318
Materialus turtas 58 803 59 009 60 035 60 287
Finansinis turtas 0 0 0 81
Kitas ilgalaikis turtas 30 35 52 61
Trumpalaikis turtas 2 992 2 588 3 272 3 563
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 266 209 344 368
Per vienerius metus gautinos sumos 925 1 098 1 210 1 240
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 802 1 281 1 718 1 955
TURTO IŠ VISO 62 008 61 810 63 489 64 328
Nuosavas kapitalas 25 675 25 941 26 257 26 859
Dotacijos, subsidijos 32 603 32 057 31 285 31 533
Įsipareigojimai 3 721 3 798 5 933 5 919
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 423 1 756 3 480 3 570
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 016 1 322 3 258 3 409
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 312 1 654 1 769 1 726
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 62 008 61 810 63 489 64 328

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 3% 3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,07 0,13 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,56 1,85 2,06
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,44 1,66 1,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,14 0,15 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,15 0,16 0,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,34 0,36 0,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 26% 26% 28%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 6% 8% 10%
Grynojo pelno marža 0% 7% 8% 10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 310,00 325,00 360,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,48 0,46 0,39

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Aukštaitijos vandenys“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas147104754
 • SektoriusVandentvarka
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
 • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Panevėžio rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.avandenys.lt/
ROE

3,5%

Darbuotojų skaičius

231

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys