• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Anykščių rajono gamybinis susivienijimas buvo įsteigtas 1979 metias, o laikui bėgant bendrovės pavadinimas pasikeitė į UAB „Anykščių šiluma“. Pagrindinė bendrovės veikla yra šiluminės energijos gamyba ir tiekimas vartotojams, karšto vandens tiekimas, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra bei karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 377 2 196 1 950 2 410
Pardavimo savikaina 1 977 1 895 1 614 2 039
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 400 301 336 372
Bendrojo pelno marža 17% 14% 17% 15%
Veiklos sąnaudos 395 380 409 410
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 -79 -73 -39
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% -4% -2%
EBITDA 294 216 392 414
EBITDA marža 12% 10% 20% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 -84 -76 -37
Grynojo pelno marža 0% -4% -4% -2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 6 192 6 185 5 743 5 335
Nematerialus turtas 13 12 7 2
Materialus turtas 6 179 6 173 5 736 5 333
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 356 876 868 1 098
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 263 181 166 138
Per vienerius metus gautinos sumos 456 344 320 445
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 637 351 383 515
TURTO IŠ VISO 7 555 7 069 6 618 6 432
Nuosavas kapitalas 2 438 2 354 2 278 2 241
Dotacijos, subsidijos 1 002 1 320 1 176 1 035
Įsipareigojimai 4 115 3 396 3 164 3 157
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 373 3 160 2 947 2 733
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 213 3 000 2 787 2 573
Trumpalaikiai įsipareigojimai 902 396 377 583
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 555 7 069 6 618 6 432

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -4% -3% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -2% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,38 1,34 1,29 1,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,50 2,21 2,30 1,88
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,21 1,76 1,86 1,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,32 0,30 0,28 0,37
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,39 0,35 0,33 0,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,98 0,92 0,84 1,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 10% 20% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% -4% -2%
Grynojo pelno marža 0% -4% -4% -2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Anykščių šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154112751
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaAnykščių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis98,72%
https://anyksciusiluma.lt/
ROE

-1,6%

Darbuotojų skaičius

50

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys