• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Anykščių rajono gamybinis susivienijimas buvo įsteigtas 1979 metias, o laikui bėgant bendrovės pavadinimas pasikeitė į UAB „Anykščių šiluma“. Pagrindinė bendrovės veikla yra šiluminės energijos gamyba ir tiekimas vartotojams, karšto vandens tiekimas, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra bei karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 196 1 950 2 410 3 300
Pardavimo savikaina 1 895 1 614 2 039 3 030
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 301 336 372 270
Bendrojo pelno marža 14% 17% 15% 8%
Veiklos sąnaudos 332 359 352 305
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -79 -73 -39 -93
Tipinės veiklos pelno marža -4% -4% -2% -3%
EBITDA 216 392 414 360
EBITDA marža 10% 20% 17% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -84 -76 -37 -90
Grynojo pelno marža -4% -4% -2% -3%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 6 185 5 743 5 335 5 057
Nematerialus turtas 12 7 2 0
Materialus turtas 6 173 5 736 5 333 5 057
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 876 868 1 098 1 388
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 181 166 138 362
Per vienerius metus gautinos sumos 344 320 445 616
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 351 383 515 411
TURTO IŠ VISO 7 069 6 618 6 432 6 450
Nuosavas kapitalas 2 354 2 278 2 241 2 201
Dotacijos, subsidijos 1 320 1 176 1 035 893
Įsipareigojimai 3 396 3 164 3 157 3 356
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 160 2 947 2 733 2 577
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 000 2 787 2 573 2 360
Trumpalaikiai įsipareigojimai 396 377 583 996
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 069 6 618 6 432 6 450

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -1% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -3% -2% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,45 0,45 0,42 0,40
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,21 2,30 1,88 1,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,76 1,86 1,65 1,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,29 0,37 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,34 0,45 0,65
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,93 0,86 1,08 1,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 20% 17% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -4% -2% -3%
Grynojo pelno marža -4% -4% -2% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Anykščių šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154112751
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaAnykščių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis98,8%
https://anyksciusiluma.lt/
ROE

-4,1%

Darbuotojų skaičius

45

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Dainius ŠiaučiulisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023