• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Anykščių rajono gamybinis susivienijimas buvo įsteigtas 1979 metias, o laikui bėgant bendrovės pavadinimas pasikeitė į UAB „Anykščių šiluma“. Pagrindinė bendrovės veikla yra šiluminės energijos gamyba ir tiekimas vartotojams, karšto vandens tiekimas, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra bei karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 309 2 377 2 196 1 950
Pardavimo savikaina 1 900 1 977 1 895 1 614
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 409 400 301 336
Bendrojo pelno marža 18% 17% 14% 17%
Veiklos sąnaudos 411 395 380 409
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 5 -79 -73
Tipinės veiklos pelno marža -0% 0% -4% -4%
EBITDA 289 294 216 392
EBITDA marža 13% 12% 10% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 9 -84 -76
Grynojo pelno marža 0% 0% -4% -4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 093 6 192 6 185 5 743
Nematerialus turtas 18 13 12 7
Materialus turtas 6 075 6 179 6 173 5 736
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 265 1 356 876 868
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 144 263 181 166
Per vienerius metus gautinos sumos 374 456 344 320
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 748 637 351 383
TURTO IŠ VISO 7 367 7 555 7 069 6 618
Nuosavas kapitalas 2 429 2 438 2 354 2 278
Dotacijos, subsidijos 1 096 1 002 1 320 1 176
Įsipareigojimai 3 842 4 115 3 396 3 164
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 587 3 373 3 160 2 947
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 427 3 213 3 000 2 787
Trumpalaikiai įsipareigojimai 415 902 396 377
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 367 7 555 7 069 6 618

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 0% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 0% -4% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 0% -2% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,60 1,38 1,34 1,29
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,51 1,50 2,21 2,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,72 1,21 1,76 1,86
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,32 0,30 0,28
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,50 0,39 0,35 0,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,96 0,98 0,92 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 12% 10% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 0% -4% -4%
Grynojo pelno marža 6% 0% -4% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Anykščių šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154112751
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaAnykščių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis98,72%
http://www.anyksciusiluma.lt/
ROE

-3,3%

Darbuotojų skaičius

58

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys