• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras buvo įsteigtas įgyvendinant Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Prienų rajono ir Varėnos rajono savivaldybių 2002 m. vasario 18 d. jungtinės veiklos sutartį. Įmonė užtikrina atliekų tvarkymo sistemos organizavimą ir Alytaus regiono atliekų tvarkymo plano įgyvendinimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 5 229 6 035 7 277 7 204
Pardavimo savikaina 4 538 5 272 6 451 6 234
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 691 763 826 969
Bendrojo pelno marža 13% 13% 11% 13%
Veiklos sąnaudos 536 585 634 792
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 155 178 192 177
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 3% 2%
EBITDA 729 848 1 082 1 194
EBITDA marža 14% 14% 15% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 69 103 179 25
Grynojo pelno marža 1% 2% 2% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 20 606 20 896 21 272 27 463
Nematerialus turtas 71 83 82 106
Materialus turtas 20 535 20 813 21 190 27 357
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 726 2 591 3 528 2 966
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 162 176 113 382
Per vienerius metus gautinos sumos 908 915 1 508 1 455
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 656 1 500 1 907 1 129
TURTO IŠ VISO 22 332 23 487 24 845 30 543
Nuosavas kapitalas 1 056 1 173 1 353 7 563
Dotacijos, subsidijos 14 619 14 980 14 507 13 485
Įsipareigojimai 4 405 4 790 5 919 6 623
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 192 3 650 4 822 4 929
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 866 3 227 4 107 3 847
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 539 1 563 1 812 2 776
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 22 332 23 487 24 845 30 543

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 9% 14% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 4% 4% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,16 0,19 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,12 1,66 1,95 1,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,02 1,55 1,88 0,93
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,23 0,26 0,29 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,25 0,29 0,34 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,95 5,14 5,38 0,95
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 14% 15% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 3% 2%
Grynojo pelno marža 1% 2% 2% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas250135860
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Alytaus rajono savivaldybė
  Birštono savivaldybė
  Lazdijų rajono savivaldybė
  Prienų rajono savivaldybė
  Varėnos rajono savivaldybė
  Druskininkų rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis31%
https://aratc.lt/
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

131

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Algirdas ReipasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023