• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras buvo įsteigtas įgyvendinant Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Prienų rajono ir Varėnos rajono savivaldybių 2002 m. vasario 18 d. jungtinės veiklos sutartį. Įmonė užtikrina atliekų tvarkymo sistemos organizavimą ir Alytaus regiono atliekų tvarkymo plano įgyvendinimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 4 306 5 114 5 229 6 035
Pardavimo savikaina 3 740 4 453 4 538 5 272
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 565 661 691 763
Bendrojo pelno marža 13% 13% 13% 13%
Veiklos sąnaudos 431 507 536 585
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 135 154 155 178
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 3% 3%
EBITDA 634 659 755 848
EBITDA marža 15% 13% 14% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 37 286 96 103
Grynojo pelno marža 1% 6% 2% 2%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 19 721 19 604 20 606 20 896
Nematerialus turtas 9 60 71 83
Materialus turtas 19 674 19 438 20 535 20 813
Finansinis turtas 38 106 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 553 2 671 1 726 2 591
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 78 100 162 176
Per vienerius metus gautinos sumos 1 733 835 908 915
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 742 1 737 656 1 500
TURTO IŠ VISO 23 273 22 275 22 332 23 487
Nuosavas kapitalas 732 971 1 056 1 173
Dotacijos, subsidijos 16 235 15 124 14 619 14 980
Įsipareigojimai 6 307 6 180 6 657 7 334
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 001 2 992 3 192 3 650
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 686 2 677 2 866 3 227
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 974 1 316 1 539 1 563
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 273 22 275 22 332 23 487

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 2% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,80 0,19 0,20 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,82 2,03 1,12 1,66
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,80 1,95 1,02 1,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,22 0,23 0,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,26 0,26 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,95 6,01 5,16 5,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 13% 14% 14%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 3% 3% 3%
Grynojo pelno marža -1% 6% 2% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 682,19 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas -0,24 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas250135860
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Alytaus rajono savivaldybė
  Birštono savivaldybė
  Lazdijų rajono savivaldybė
  Prienų rajono savivaldybė
  Varėnos rajono savivaldybė
  Druskininkų rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.aratc.lt/
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

106

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys