• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras buvo įsteigtas įgyvendinant Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Prienų rajono ir Varėnos rajono savivaldybių 2002 m. vasario 18 d. jungtinės veiklos sutartį. Įmonė užtikrina atliekų tvarkymo sistemos organizavimą ir Alytaus regiono atliekų tvarkymo plano įgyvendinimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 5 114 5 229 6 035 7 277
Pardavimo savikaina 4 453 4 538 5 272 6 451
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 661 691 763 826
Bendrojo pelno marža 13% 13% 13% 11%
Veiklos sąnaudos 507 536 585 634
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 154 155 178 192
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 3% 3%
EBITDA 659 755 848 1 052
EBITDA marža 13% 14% 14% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 286 96 103 179
Grynojo pelno marža 6% 2% 2% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 19 604 20 606 20 896 21 272
Nematerialus turtas 60 71 83 82
Materialus turtas 19 438 20 535 20 813 21 190
Finansinis turtas 106
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 671 1 726 2 591 3 528
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 100 162 176 113
Per vienerius metus gautinos sumos 835 908 915 1 508
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 737 656 1 500 1 907
TURTO IŠ VISO 22 275 22 332 23 487 24 845
Nuosavas kapitalas 971 1 056 1 173 1 353
Dotacijos, subsidijos 15 124 14 619 14 980 14 507
Įsipareigojimai 6 180 6 657 7 334 8 986
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 992 3 192 3 650 4 822
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 677 2 866 3 227 4 107
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 316 1 539 1 563 1 812
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 22 275 22 332 23 487 24 845

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 1% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,19 0,20 0,23 0,30
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,03 1,12 1,66 1,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,95 1,02 1,55 1,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,23 0,26 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,26 0,26 0,29 0,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 6,01 5,16 5,41 5,76
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 14% 14% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 3% 3%
Grynojo pelno marža 6% 2% 2% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas250135860
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Alytaus rajono savivaldybė
  Birštono savivaldybė
  Lazdijų rajono savivaldybė
  Prienų rajono savivaldybė
  Varėnos rajono savivaldybė
  Druskininkų rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://aratc.lt/
ROE

1,1%

Darbuotojų skaičius

122

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys