• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Sužinokite pasirinktos įmonės rezultatus

Valdymo koordinavimo centras

Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdymą. Centro vykdomos funkcijos apima platų VVĮ veiklos koordinavimo spektrą: nepriklausomų valdybos narių atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, analitinių ataskaitų rengimą ir VVĮ veiklos viešinimą, pagalbą formuojant VVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijas gerosios valdysenos diegimo klausimais. Vienintelė įstaigos savininkė yra valstybė.

KVIEČIAME Į KASMETINĮ VVĮ IR SVĮ VEIKLOS REZULTATŲ PRISTATYMĄ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎

2022 06 16

Kviečiame į kasmetinį valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos rezultatų pristatymą. Renginyje bus apžvelgti naujausi apibendrinti VVĮ ir SVĮ...

Plačiau

Gerąja VVĮ valdysenos patirtimi Lietuva ir kitos EBPO šalys dalijasi su Kazachstanu‏‏‎‏‏‏‎‏‏‎

2022 06 15

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) darbo grupės ekspertai pradėjo internetinių seminarų ciklą, skirtą gerinti Kazachstano valstybės valdomų įmonių...

Plačiau

VVĮ ir SVĮ valdybų nariams bus tobulinama darbo apmokėjimo tvarka‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎

2022 06 03

Valdysenos ir personalo atrankos specialistai rekomenduoja keisti valstybės valdomų įmonių (VVĮ) bei savivaldybių valdomų įmonių (SVĮ) valdybų ir stebėtojų...

Plačiau