• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – finansų įstaiga, įkurta 1997 m. , teikianti garantijas kreditams, skirtiems investicijoms, trumpalaikiam turtui įsigyti ir paslaugoms apmokėti, žemės ūkio produktams supirkti ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 149 641 1 095 671
Pardavimo savikaina 904 449 618 228
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 245 192 477 443
Bendrojo pelno marža 21% 30% 44% 66%
Veiklos sąnaudos 511 590 499 530
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -266 -397 -22 -87
Tipinės veiklos pelno marža -23% -62% -2% -13%
EBITDA -177 -281 58 -19
EBITDA marža -15% -44% 5% -3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 128 -63 183 72
Grynojo pelno marža 11% -10% 17% 11%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 312 554 318 319
Pardavimo savikaina 219 347 159 93
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 94 206 159 226
Bendrojo pelno marža 30% 37% 50% 71%
Veiklos sąnaudos 293 250 249 226
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -199 -43 -90 -1
Tipinės veiklos pelno marža -64% -8% -28% -0%
EBITDA -138 -17 -63 12
EBITDA marža -44% -3% -20% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -18 65
Grynojo pelno marža -4% 12% -6% 20%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 18 277 12 497 19 188 16 724
Nematerialus turtas 52 27 41 24
Materialus turtas 46 31 25 20
Finansinis turtas 18 179 12 438 19 121 16 680
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 032 8 283 1 607 3 571
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 1 3 2
Per vienerius metus gautinos sumos 40 40 58 52
Kitas trumpalaikis turtas 2 728 8 069 1 115 3 309
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 263 173 431 208
TURTO IŠ VISO 21 333 20 789 20 806 20 298
Nuosavas kapitalas 3 515 2 848 2 941 2 873
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 2 0 11 8
Įsipareigojimai 17 813 17 939 17 850 17 414
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 82 32 27 23
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 333 20 789 20 806 20 298
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 11 854 19 113 15 844 14 067
Nematerialus turtas 39 28 33 17
Materialus turtas 39 33 30 17
Finansinis turtas 11 776 19 052 15 782 14 033
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 9 017 1 526 4 473 6 171
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 22 18 6 2
Per vienerius metus gautinos sumos 50 91 36 160
Kitas trumpalaikis turtas 8 686 1 181 4 271 4 511
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 258 236 160 1 498
TURTO IŠ VISO 20 871 20 639 20 337 20 247
Nuosavas kapitalas 2 921 2 822 2 784 2 849
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 1 9 6
Įsipareigojimai 17 948 17 817 17 544 17 392
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 898 17 773
Trumpalaikiai įsipareigojimai 51 44 31 48
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 871 20 639 20 337 20 247

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -0% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -2% 6% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -3% 0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 36,89 255,65 58,66 153,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 36,87 255,60 58,54 153,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,03 0,05 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,04 0,07 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,20 0,38 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -15% -44% 5% -3%
Tipinės veiklos pelno marža -23% -62% -2% -13%
Grynojo pelno marža 11% -10% 17% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 580 90 139 89
Dividendai/grynasis pelnas 4,52 -1,43 0,76 1,24
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 0% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% 1% 4% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -0% -1% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 255,65 34,75 146,18 129,91
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 255,60 34,34 145,99 129,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,03 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,04 0,02 0,02
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,20 0,19 0,11 0,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -44% -3% -20% 4%
Tipinės veiklos pelno marža -62% -8% -28% -0%
Grynojo pelno marža -10% 12% -6% 20%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 90
Dividendai/grynasis pelnas -1,43

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,5%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas124261860
  • SektoriusKita
  • VeiklaKreditų garantijų teikimas, paramos kreditų gavėjams administravimas ir susijusios paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.garfondas.lt/
Grąža valstybei

89 tūkst. eurų

ROE

2,5%

Darbuotojų skaičius

14

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys