• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – finansų įstaiga, įkurta 1997 m. , teikianti garantijas kreditams, skirtiems investicijoms, trumpalaikiam turtui įsigyti ir paslaugoms apmokėti, žemės ūkio produktams supirkti ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 149 641 1 095 671
Pardavimo savikaina 904 449 618 228
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 245 192 477 443
Bendrojo pelno marža 21% 30% 44% 66%
Veiklos sąnaudos 511 590 499 530
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -266 -397 -22 -87
Tipinės veiklos pelno marža -23% -62% -2% -13%
EBITDA -177 -281 58 -19
EBITDA marža -15% -44% 5% -3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 128 -63 183 72
Grynojo pelno marža 11% -10% 17% 11%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 379 312 329 554
Pardavimo savikaina 265 219 231 347
Bendrasis pelnas 114 94 99 206
Bendrojo pelno marža 30% 30% 30% 37%
Veiklos sąnaudos 276 293 297 250
Tipinės veiklos pelnas -162 -199 -198 -43
Tipinės veiklos pelno marža -43% -64% -60% -8%
EBITDA -115 -138 -143 -17
EBITDA marža -30% -44% -43% -3%
Grynasis pelnas 107 -14 -49 64
Grynojo pelno marža 28% -4% -15% 12%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 18 277 12 497 19 188 16 724
Nematerialus turtas 52 27 41 24
Materialus turtas 46 31 25 20
Finansinis turtas 18 179 12 438 19 121 16 680
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 032 8 283 1 607 3 571
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 1 3 2
Per vienerius metus gautinos sumos 40 40 58 52
Kitas trumpalaikis turtas 2 728 8 069 1 115 3 309
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 263 173 431 208
TURTO IŠ VISO 21 333 20 789 20 806 20 298
Nuosavas kapitalas 3 515 2 848 2 941 2 873
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 2 0 11 8
Įsipareigojimai 17 813 17 939 17 850 17 414
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 82 32 27 23
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 333 20 789 20 806 20 298
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 18 277 11 854 12 497 19 113
Nematerialus turtas 52 39 27 28
Materialus turtas 46 39 31 33
Finansinis turtas 18 179 11 776 12 438 19 052
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 056 9 017 8 293 1 526
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 22 11 18
Per vienerius metus gautinos sumos 40 50 40 91
Kitas trumpalaikis turtas 2 728 8 686 8 069 1 181
Pinigai ir ekvivalentai 263 258 173 236
Turto iš viso 21 333 20 871 20 789 20 639
Nuosavas kapitalas 3 515 2 921 2 848 2 822
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 1 0 0
Įsipareigojimai 17 815 17 948 17 941 17 817
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 51 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 731 17 898 17 906 17 773
Trumpalaikiai įsipareigojimai 85 51 34 44
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 21 333 20 871 20 789 20 639

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -0% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -2% 6% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -3% 0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 36,89 255,65 58,66 153,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 36,87 255,60 58,54 153,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,03 0,05 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,04 0,07 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,20 0,38 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -15% -44% 5% -3%
Tipinės veiklos pelno marža -23% -62% -2% -13%
Grynojo pelno marža 11% -10% 17% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 580 90 139 89
Dividendai/grynasis pelnas 4,52 -1,43 0,76 1,24
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% -0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 3% -2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% -2% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 36,04 177,49 241,77 34,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 35,74 177,05 241,45 34,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,03 0,03 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,04 0,04 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,22 0,20 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -30% -44% -43% -3%
Tipinės veiklos pelno marža -43% -64% -60% -8%
Grynojo pelno marža 28% -4% -15% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 580 90
Dividendai/grynasis pelnas 4,52 -1,43

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

2,5%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas124261860
 • SektoriusKita
 • VeiklaKreditų garantijų teikimas, paramos kreditų gavėjams administravimas ir susijusios paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.garfondas.lt/
Grąža valstybei

89 tūkst. eurų

ROE

2,5%

Darbuotojų skaičius

14

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Romalda GlobienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas KatkevičiusŽemės ūkio ministerijos vyriausiasis patarėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Snieguolė ValiulienėŽemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Saulius JasiusŽemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės vyresnysis patarėjas
 • Dalia KavoliūnienėŽemės ūkio ministerijos strateginių pokyčių valdymo grupės vyriausioji patarėja
 • Alfredas GustasŽemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Informacija aktuali: 2020/09/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Virginija ŽoštautienėŽemės ūkio ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės vadovė

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Dalius DarulisNepriklausomas narys; Vilniaus vystymo kompanijos valdybos pirmininkas
 • Sigita Seemann-IgnatjevaNepriklausoma narė
 • Lina LiubauskaitėVyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės vyriausioji patarėja

Informacija aktuali: 2020/09/01