• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – finansų įstaiga, įkurta 1997 m., ir kuri:
1. teikia valstybės garantuojamos garantijų institucijos individualias garantijas;
2. teikia lengvatines paskolas ir (ar) administruoja lengvatinių paskolų teikimą;
3. administruoja dalies palūkanų ir dalies garantinės įmokos kompensavimą;
4. įgyvendina finansines priemones;
5. vykdo nacionalinės plėtros įstaigos veiklą žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo, miškininkystės, kaimo plėtros, akvakultūros ir žuvininkystės srityse, išskyrus portfelinių garantijų teikimą šiose srityse.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 641 1 095 671 1 163
Pardavimo savikaina 449 618 228 532
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 192 477 443 631
Bendrojo pelno marža 30% 44% 66% 54%
Veiklos sąnaudos 590 499 530 412
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -397 -22 -87 219
Tipinės veiklos pelno marža -62% -2% -13% 19%
EBITDA -281 58 -19 262
EBITDA marža -44% 5% -3% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -63 183 72 245
Grynojo pelno marža -10% 17% 11% 21%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 554 318 319 734
Pardavimo savikaina 347 159 93 367
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 206 159 226 367
Bendrojo pelno marža % % 50% 50%
Veiklos sąnaudos 250 249 226 289
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -43 -90 -1 78
Tipinės veiklos pelno marža % % -28% 11%
EBITDA -63 216
EBITDA marža % % -20% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 64 -18 65 189
Grynojo pelno marža % % -6% 26%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 12 497 19 188 16 724 17 251
Nematerialus turtas 27 41 24 32
Materialus turtas 31 25 20 22
Finansinis turtas 12 438 19 121 16 680 17 197
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 8 283 1 607 3 571 3 694
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 3 2 2
Per vienerius metus gautinos sumos 40 58 52 70
Kitas trumpalaikis turtas 8 069 1 115 3 309 2 640
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 173 431 208 982
TURTO IŠ VISO 20 789 20 806 20 298 20 954
Nuosavas kapitalas 2 848 2 941 2 873 3 029
Dotacijos, subsidijos 0 11 8 16
Įsipareigojimai 17 939 17 850 17 414 17 903
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 32 27 23 140
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 789 20 806 20 298 20 954
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 15 844 14 067 18 053
Nematerialus turtas 33 17 29
Materialus turtas 30 17 18
Finansinis turtas 15 782 14 033 18 006
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 4 473 6 171 3 356
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 2 0
Per vienerius metus gautinos sumos 36 160 377
Kitas trumpalaikis turtas 4 271 4 511 2 649
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 160 1 498 330
TURTO IŠ VISO 20 337 20 247 21 438
Nuosavas kapitalas 2 784 2 849 3 038
Dotacijos, subsidijos 9 6 44
Įsipareigojimai 17 544 17 392 18 356
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 337 20 247 21 438

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 2% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 58,66 153,93 26,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 58,54 153,83 26,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,03 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,04 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,38 0,23 0,39
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% -3% 23%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -13% 19%
Grynojo pelno marža 17% 11% 21%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 139 89 179
Dividendai/grynasis pelnas 0,76 1,24 0,73
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,02 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,02 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,23 0,11 0,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % -20% 29%
Tipinės veiklos pelno marža % -28% 11%
Grynojo pelno marža % -6% 26%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,5%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas124261860
 • SektoriusKita
 • VeiklaKreditų garantijų teikimas, paramos kreditų gavėjams administravimas ir susijusios paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.garfondas.lt/
Grąža valstybei

179 tūkst. eurų

ROE

8,3%

Darbuotojų skaičius

19

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Romalda GlobienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas KatkevičiusŽemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento vyriausiasis patarėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Edvardas MakšeckasŽemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjas
 • Saulius JasiusŽemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius
 • Artiom VolkovŽemės ūkio ministerijos Europos sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento vyriausiasis patarėjas
 • Akvilė ChlebnikovaŽemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Informacija aktuali: 2022/05/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Virginija ŽoštautienėŽemės ūkio ministerijos Strateginių planavimo departamento direktorė

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Dalius DarulisNepriklausomas narys; Vilniaus vystymo kompanijos valdybos pirmininkas
 • Sigita Seemann-IgnatjevaNepriklausoma narė, UAB „Best Finance“ generalinė direktorė, valdybos pirmininkė, UAB Jogos namai Tejomaja akcininkė, direktorė
 • Lina LiubauskaitėVyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės vadovė

Informacija aktuali: 2022/05/01