• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras įsteigtas 2002 metais. Įmonė vykdo trylika specialiųjų įpareigojimų. Ji kuria ir administruoja registrus ir informacines sistemas, vykdo funkcijas ir įgyvendina uždavinius, susijusius su Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, laikinosios paramos žemdirbiams administravimu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 674 752 753 674
Pardavimo savikaina 184 155 213 242
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 490 596 540 432
Bendrojo pelno marža 73% 79% 72% 64%
Veiklos sąnaudos 724 867 870 1 197
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -234 -271 -331 -765
Tipinės veiklos pelno marža -35% -36% -44% -113%
EBITDA 79 -81 -177 -670
EBITDA marža 12% -11% -23% -99%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -234 -270 -331 -765
Grynojo pelno marža -35% -36% -44% -113%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 431 458 357 445
Pardavimo savikaina 112 105 109 186
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 319 353 248 259
Bendrojo pelno marža % % 77% 58%
Veiklos sąnaudos 420 407 548 498
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -101 -54 -300 -240
Tipinės veiklos pelno marža % % -12% -54%
EBITDA 31 -210
EBITDA marža % % 7% -47%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -101 -54 -300 -239
Grynojo pelno marža % % -12% -54%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 643 2 571 2 278 2 237
Nematerialus turtas 352 551 374 248
Materialus turtas 2 292 2 020 1 903 1 989
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 195 983 1 068 952
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 184 37 294 441
Per vienerius metus gautinos sumos 2 2 2 3
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 009 945 772 508
TURTO IŠ VISO 3 839 3 748 3 346 3 190
Nuosavas kapitalas 2 108 1 838 1 507 742
Dotacijos, subsidijos 1 340 1 456 1 395 1 868
Įsipareigojimai 391 454 444 579
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 54 14 27
Trumpalaikiai įsipareigojimai 391 400 430 552
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 839 3 748 3 346 3 190
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 2 265 2 218 2 057
Nematerialus turtas 445 298 189
Materialus turtas 1 821 1 919 1 868
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 990 1 515 1 456
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 366 45 67
Per vienerius metus gautinos sumos 4 1 2
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 620 1 469 1 387
TURTO IŠ VISO 4 255 4 038 3 899
Nuosavas kapitalas 1 783 1 208 503
Dotacijos, subsidijos 1 702 2 010 2 349
Įsipareigojimai 771 820 1 047
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 54 27 79
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 255 4 038 3 899

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -7% -9% -23%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -14% -20% -68%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -16% -23% -58%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,46 2,48 1,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,37 1,80 0,93
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,20 0,21 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,31 0,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,38 0,45 0,60
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -11% -23% -99%
Tipinės veiklos pelno marža -36% -44% -113%
Grynojo pelno marža -36% -44% -113%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % -18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % -82%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -1% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,09 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,40 0,16 0,21
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,51 0,24 0,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 7% -47%
Tipinės veiklos pelno marža % -12% -54%
Grynojo pelno marža % -12% -54%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas210086220
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽemės ūkio ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų administravimas. Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo funkcijų vykdymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vic.lt/
ROE

-68,0%

Darbuotojų skaičius

202

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Artūras PalekasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Paulius Martinkus Nepriklausomas narys, AB Vilniaus šilumos tinklų Strategijos ir vystymo departamento direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Dalia Bubnelytė-Daktariūnienė VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro darbuotojų atstovė
 • Romas BunevičiusNepriklausomas narys, UAB "Proit" verslo vystymo vadovas
 • Evaldas PranckevičiusŽemės ūkio ministerijos Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vedėjas

Informacija aktuali: 2022/05/01