• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

2013 – 2014 metais įmonę siekta restruktūrizuoti, tačiau, restruktūrizacijai nepavykus, pradėtos įmonės bankroto procedūros. Įmonė paskelbta bankrutavusia ir teisinis statusas įregistruotas Juridinių asmenų registre 2015 metų vasario 12 d.

Tebesitęsiant teisminiams procesams įmonė iki šiol nėra išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Iki restruktūrizacijos ir bankroto įmonė veiklą vykdė statybinių atliekų sąvartyno eksploatavimo, statybos darbų, remonto srityse, vykdė statybos ir remonto darbus Ignalinos atominėje elektrinėje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2013
Pardavimo pajamos 241
Pardavimo savikaina 200
Bendrasis pelnas 41
Bendrojo pelno marža 17%
Veiklos sąnaudos 285
Tipinės veiklos pelnas -244
Tipinės veiklos pelno marža -101%
EBITDA 184
EBITDA marža 76%
Grynasis pelnas -244
Grynojo pelno marža -101%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža

Balansas

2013
Ilgalaikis turtas 1 670
Nematerialus turtas 778
Materialus turtas 891
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Biologinis turtas 0
Trumpalaikis turtas 632
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 268
Per vienerius metus gautinos sumos 324
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir ekvivalentai 40
Turto iš viso 2 302
Nuosavas kapitalas -764
Mažumos kapitalo dalis 579
Dotacijos ir subsidijos 0
Įsipareigojimai 3 065
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 3 019
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 061
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 302
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir ekvivalentai
Turto iš viso
Nuosavas kapitalas
Mažumos kapitalo dalis
Dotacijos ir subsidijos
Įsipareigojimai
Iš jų finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

Finansiniai rodikliai

2013
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 23%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 33%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,31
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas -0,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 76%
Tipinės veiklos pelno marža -101%
Grynojo pelno marža -101%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • SektoriusKita
  • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis0%
ROE

%