• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Vilniaus metrologijos centras įsteigta 1991 metais, o 2011 metais pertvarkyta į akcinę bendrovę. Centras atlieka matavimo priemonių, priskirtų teisinei metrologijai, pirminę ir periodinę patikrą, atlieka matavimo priemonių bandymus, kalibruoja matavimo priemones.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 306 3 370 3 486 3 501
Pardavimo savikaina 2 007 2 013 2 206 2 396
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 299 1 357 1 280 1 105
Bendrojo pelno marža 39% 40% 37% 32%
Veiklos sąnaudos 840 1 183 864 995
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 459 174 416 110
Tipinės veiklos pelno marža 14% 5% 12% 3%
EBITDA 806 557 762 482
EBITDA marža 24% 17% 22% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 461 195 409 211
Grynojo pelno marža 14% 6% 12% 6%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 1 690 1 754 1 758 1 669
Pardavimo savikaina 1 021 1 098 1 203 962
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 669 657 555 707
Bendrojo pelno marža % % 37% 42%
Veiklos sąnaudos 482 392 522 611
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 187 264 33 97
Tipinės veiklos pelno marža % % 15% 6%
EBITDA 448 240
EBITDA marža % % 26% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 183 252 91 83
Grynojo pelno marža % % 14% 5%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 563 4 153 4 109 3 458
Nematerialus turtas 21 23 57 134
Materialus turtas 3 542 4 090 4 038 3 300
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 39 15 24
Trumpalaikis turtas 2 410 2 739 2 948 1 993
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 61 51 29 80
Per vienerius metus gautinos sumos 310 242 331 303
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 039 2 446 2 588 1 610
TURTO IŠ VISO 6 015 6 929 7 102 5 493
Nuosavas kapitalas 5 667 6 346 6 445 4 848
Dotacijos, subsidijos 2
Įsipareigojimai 347 583 655 641
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 189 160 297 424
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 015 6 929 7 102 5 493
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 4 106 3 613 3 408
Nematerialus turtas 36 72 172
Materialus turtas 4 031 3 510 3 196
Finansinis turtas 11
Kitas ilgalaikis turtas 39 31 28
Trumpalaikis turtas 2 940 3 429 1 741
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 38 38 52
Per vienerius metus gautinos sumos 416 498 438
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 486 2 893 1 252
TURTO IŠ VISO 7 081 7 130 5 191
Nuosavas kapitalas 6 288 6 229 4 498
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 793 901 689
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 81
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 081 7 130 5 191

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 6% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 6% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 14% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 17,15 9,94 4,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 16,83 9,85 4,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,52 0,50 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87 0,84 0,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,56 0,55 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 22% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 12% 3%
Grynojo pelno marža 6% 12% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 311 307 432
Dividendai/grynasis pelnas 1,59 0,75 2,05
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% 9% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,50 0,25 0,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,85 0,46 0,48
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,56 0,28 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 26% 14%
Tipinės veiklos pelno marža % 15% 6%
Grynojo pelno marža % 14% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

7,8%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB Vilniaus metrologijos centras
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaMatavimo priemonių patikra, bandymai ir kalibravimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vmc.lt/
Grąža valstybei

432 tūkst. eurų

ROE

3,7%

Darbuotojų skaičius

104