• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Vilniaus metrologijos centras įsteigta 1991 metais, o 2011 metais pertvarkyta į akcinę bendrovę. Centras atlieka matavimo priemonių, priskirtų teisinei metrologijai, pirminę ir periodinę patikrą, atlieka matavimo priemonių bandymus, kalibruoja matavimo priemones.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 3 026 3 306 3 370 3 486
Pardavimo savikaina 1 977 2 007 2 013 2 206
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 049 1 299 1 357 1 280
Bendrojo pelno marža 35% 39% 40% 37%
Veiklos sąnaudos 690 840 1 183 864
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 359 459 174 416
Tipinės veiklos pelno marža 12% 14% 5% 12%
EBITDA 721 806 557 762
EBITDA marža 24% 24% 17% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 387 461 195 409
Grynojo pelno marža 13% 14% 6% 12%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 650 1 642 1 664 1 690
Pardavimo savikaina 1 015 984 1 023 1 021
Bendrasis pelnas 636 658 641 669
Bendrojo pelno marža 39% 40% 39% 40%
Veiklos sąnaudos 358 400 440 482
Tipinės veiklos pelnas 278 258 200 187
Tipinės veiklos pelno marža 17% 16% 12% 11%
EBITDA 468 428 377 367
EBITDA marža 28% 26% 23% 22%
Grynasis pelnas 284 255 206 183
Grynojo pelno marža 17% 16% 12% 11%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 3 317 3 563 4 153 4 109
Nematerialus turtas 39 21 23 57
Materialus turtas 3 278 3 542 4 090 4 038
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 39 15
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 564 2 410 2 739 2 949
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 61 51 29
Per vienerius metus gautinos sumos 278 310 242 331
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 242 2 039 2 446 2 588
TURTO IŠ VISO 5 920 6 015 6 929 7 102
Nuosavas kapitalas 5 581 5 667 6 346 6 445
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 7 2
Įsipareigojimai 333 347 583 655
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 189 189 160 296
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 920 6 015 6 929 7 102
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 317 3 287 3 455 3 408
Nematerialus turtas 39 30 21 20
Materialus turtas 3 278 3 258 3 434 3 388
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 604 2 560 2 453 2 704
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 48 61 46
Per vienerius metus gautinos sumos 278 370 310 414
Kitas trumpalaikis turtas 39 50 43 41
Pinigai ir ekvivalentai 2 242 2 093 2 039 2 203
Turto iš viso 5 920 5 847 5 908 6 112
Nuosavas kapitalas 5 603 5 392 5 576 5 514
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 7 4 2 1
Įsipareigojimai 311 452 331 597
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 121 118 142 159
Trumpalaikiai įsipareigojimai 190 334 189 438
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 920 5 847 5 908 6 112

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 8% 3% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 8% 3% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% 19% 8% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,54 12,76 17,15 9,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 13,30 12,44 16,83 9,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,52 0,55 0,52 0,50
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,91 0,96 0,87 0,84
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,55 0,59 0,56 0,55
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 24% 17% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 14% 5% 12%
Grynojo pelno marža 13% 14% 6% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 466 336 311 307
Dividendai/grynasis pelnas 1,21 0,73 1,59 0,75
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 9% 9% 8% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 10% 8% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 11% 10% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,73 7,68 13,00 6,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 13,49 7,53 12,67 6,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,69 0,57 0,56 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,17 0,99 0,98 1,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,73 0,61 0,59 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 26% 23% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 17% 16% 12% 11%
Grynojo pelno marža 17% 16% 12% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 466 336
Dividendai/grynasis pelnas 1,19 0,73

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,4%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Vilniaus metrologijos centras
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120229395
 • SektoriusKita
 • VeiklaMatavimo priemonių patikra, bandymai ir kalibravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vmc.lt/
Grąža valstybei

307 tūkst. eurų

ROE

6,4%

Darbuotojų skaičius

123

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rūta KlevėnėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Kęstutis MotiejūnasNepriklausomas narys; UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Laimis JančiūnasNepriklausomas narys; UAB „Bonus socius“ direktorius
 • Girda ValiulytėVĮ Turto banko Valstybinių kompetencijų departamento Privatizavimo skyriaus vadovė

Informacija aktuali: 2020/09/01