• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Vilniaus metrologijos centras įsteigta 1991 metais, o 2011 metais pertvarkyta į akcinę bendrovę. Centras atlieka matavimo priemonių, priskirtų teisinei metrologijai, pirminę ir periodinę patikrą, atlieka matavimo priemonių bandymus, kalibruoja matavimo priemones.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 3 026 3 306 3 370 3 486
Pardavimo savikaina 1 977 2 007 2 013 2 206
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 049 1 299 1 357 1 280
Bendrojo pelno marža 35% 39% 40% 37%
Veiklos sąnaudos 690 840 1 183 864
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 359 459 174 416
Tipinės veiklos pelno marža 12% 14% 5% 12%
EBITDA 721 806 557 762
EBITDA marža 24% 24% 17% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 387 461 195 409
Grynojo pelno marža 13% 14% 6% 12%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 1 642 1 690 1 754 1 758
Pardavimo savikaina 984 1 021 1 098 1 247
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 658 669 657 511
Bendrojo pelno marža 40% 40% 37% 29%
Veiklos sąnaudos 400 482 392 478
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 258 187 264 33
Tipinės veiklos pelno marža 16% 11% 15% 2%
EBITDA 426 367 448 240
EBITDA marža 26% 22% 26% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 44 45 252 91
Grynojo pelno marža 16% 11% 14% 5%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 3 317 3 563 4 153 4 109
Nematerialus turtas 39 21 23 57
Materialus turtas 3 278 3 542 4 090 4 038
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 39 15
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 564 2 410 2 739 2 949
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 61 51 29
Per vienerius metus gautinos sumos 278 310 242 331
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 242 2 039 2 446 2 588
TURTO IŠ VISO 5 920 6 015 6 929 7 102
Nuosavas kapitalas 5 581 5 667 6 346 6 445
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 7 2
Įsipareigojimai 333 347 583 655
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 189 189 160 296
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 920 6 015 6 929 7 102
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 3 287 3 408 4 106 3 613
Nematerialus turtas 30 20 36 72
Materialus turtas 3 258 3 388 4 031 3 510
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 39 31
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 560 2 704 2 940 3 429
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 48 46 38 38
Per vienerius metus gautinos sumos 370 414 416 498
Kitas trumpalaikis turtas 50 41
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 093 2 203 2 486 2 893
TURTO IŠ VISO 5 847 6 112 7 081 7 130
Nuosavas kapitalas 5 392 5 514 6 288 6 229
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 4 1
Įsipareigojimai 452 597 793 901
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 118 159
Trumpalaikiai įsipareigojimai 334 438 376 611
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 847 6 112 7 081 7 130

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 8% 3% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 8% 3% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% 19% 8% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,54 12,76 17,15 9,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 13,30 12,44 16,83 9,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,52 0,55 0,52 0,50
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,91 0,96 0,87 0,84
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,55 0,59 0,56 0,55
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 24% 17% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 14% 5% 12%
Grynojo pelno marža 13% 14% 6% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 466 336 311 307
Dividendai/grynasis pelnas 1,21 0,73 1,59 0,75
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 8% 7% 4% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 7% 4% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 19% 8% 9% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 12,76 6,17 7,83 5,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,44 6,06 7,72 5,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,55 0,28 0,27 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,96 0,50 0,47 0,46
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,59 0,31 0,30 0,28
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 22% 26% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 11% 15% 2%
Grynojo pelno marža 14% 11% 14% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 336
Dividendai/grynasis pelnas 0,73

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

7,8%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB Vilniaus metrologijos centras
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120229395
  • SektoriusKita
  • VeiklaMatavimo priemonių patikra, bandymai ir kalibravimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vmc.lt/
Grąža valstybei

307 tūkst. eurų

ROE

6,4%

Darbuotojų skaičius

123

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys