• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), nuo 2013 metų veikianti LR Finansų ministerijos įsteigta uždaroji akcinė bendrovė – finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą, skatina ilgalaikes ir tvarias investicijas Lietuvai strategiškai svarbiose srityse, kuriose egzistuoja finansavimo nepakankamumas. VIPA teikia, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 671 1 629 2 241 3 158
Pardavimo savikaina 624 717 769 903
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 047 912 1 472 2 255
Bendrojo pelno marža 63% 56% 66% 71%
Veiklos sąnaudos 837 902 1 220 1 434
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 210 10 252 821
Tipinės veiklos pelno marža 13% 1% 11% 26%
EBITDA 371 150 449 1 029
EBITDA marža 22% 9% 20% 33%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 235 70 258 776
Grynojo pelno marža 14% 4% 12% 25%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 795 971 1 443 1 886
Pardavimo savikaina 293 340 505 550
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 502 631 938 1 336
Bendrojo pelno marža % % 65% 71%
Veiklos sąnaudos 415 560 591 690
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 87 71 347 647
Tipinės veiklos pelno marža % % 7% 34%
EBITDA 111 748
EBITDA marža % % 11% 40%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 118 89 311 561
Grynojo pelno marža % % 9% 30%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 324 321 547 4 333
Nematerialus turtas 271 268 287 301
Materialus turtas 48 43 49 49
Finansinis turtas 6 10 0 3 864
Kitas ilgalaikis turtas 210 119
Trumpalaikis turtas 2 881 11 523 11 409 9 265
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 14
Per vienerius metus gautinos sumos 588 564 885 1 563
Kitas trumpalaikis turtas 1 000 1 000 10 000 1 499
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 282 9 945 523 6 203
TURTO IŠ VISO 3 213 11 854 11 971 13 620
Nuosavas kapitalas 3 045 2 567 11 545 12 116
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 164 9 264 422 1 466
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 97 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 151 9 259 321 1 460
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 213 11 854 11 971 13 620
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 322 4 168 10 790
Nematerialus turtas 254 284 323
Materialus turtas 57 205 67
Finansinis turtas 3 665 10 288
Kitas ilgalaikis turtas 10 14 112
Trumpalaikis turtas 11 278 8 203 3 424
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5
Per vienerius metus gautinos sumos 795 1 067 1 962
Kitas trumpalaikis turtas 10 000 5 799
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 478 1 337 1 462
TURTO IŠ VISO 11 605 12 384 14 238
Nuosavas kapitalas 11 376 11 856 13 677
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 229 492 539
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 99 30
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 605 12 384 14 238

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 4% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 5% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,24 35,55 6,35
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,24 35,55 6,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,19 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,05 5,16 1,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,58 0,32 0,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 20% 33%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 11% 26%
Grynojo pelno marža 4% 12% 25%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 267 206 563
Dividendai/grynasis pelnas 3,83 0,80 0,72
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 0% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,12 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,04 0,64 0,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,12 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 11% 40%
Tipinės veiklos pelno marža % 7% 34%
Grynojo pelno marža % 9% 30%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303039520
 • SektoriusKita
 • VeiklaFinansinių paslaugų teikimas viešojo sektoriaus investicijoms
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vipa.lt/
Grąža valstybei

563 tūkst. eurų

ROE

6,6%

Darbuotojų skaičius

62

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gvidas DargužasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Gvidas DargužasĮmonės generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Raimonda LauraitytėĮmonės finansų valdymo direktorė
 • Mindaugas KyguolisNepriklausomas narys, Kauno rajono savivaldybės mero visuomeninis patarėjas
 • Donatas VoverisNepriklausomas narys, UAB "Smart Continent LT" partneris ir valdybos narys, SĮ "Vilniaus planas" valdybos pirmininkas

Informacija aktuali: 2022/05/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Aurimas MaždžieriusNepriklausomas narys; MB Cargobike LT vadovas

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Kristina NavickienėNepriklausoma narė; UAB ATEA Baltic finansų vadovė
 • Lina LiubauskaitėVyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės vadovė
 • Irma PatapienėLietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento vyresnioji patarėja

Informacija aktuali: 2022/05/01