• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), nuo 2013 metų veikianti LR Finansų ministerijos įsteigta uždaroji akcinė bendrovė – finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą, skatina ilgalaikes ir tvarias investicijas Lietuvai strategiškai svarbiose srityse, kuriose egzistuoja finansavimo nepakankamumas. VIPA teikia, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė EBITDA:
  • 2022–2024 ≥ 1,1 mln. Eur
 • Kapitalo pakankamumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 20 proc.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Baigtų projektų, pasiekusių programos / finansinių priemonių / priemonių tikslus, dalis, proc.:
  • 2022-2024 m. ≥ 95
 • Klientų pareiškėjų ir partnerių pasitenkinimas teikiamų paslaugų kokybe, proc.:
  • 2022-2024 m. ≥ 85
 • Savanoriška darbuotojų kaita po bandomojo laikotarpio, proc.:
  • 2022-2024 m. ≤ 17
 • Sutelktos lėšos skatinamųjų finansinių priemonių plėtrai srityse, kuriose yra rinkos nepakankamumas, mln. EUR kaupiamuoju principu:
  • 2022 m. – 810
  • 2023 m. – 850
  • 2024 m. – 900

          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 629 2 241 3 158 4 088
Pardavimo savikaina 717 769 903 1 354
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 912 1 472 2 255 2 733
Bendrojo pelno marža 56% 66% 71% 67%
Veiklos sąnaudos 902 1 220 1 434 1 788
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 10 252 821 945
Tipinės veiklos pelno marža 1% 11% 26% 23%
EBITDA 150 449 1 029 1 201
EBITDA marža 9% 20% 33% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 70 258 776 839
Grynojo pelno marža 4% 12% 25% 21%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 795 971 1 443 1 886
Pardavimo savikaina 293 340 505 550
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 502 631 938 1 336
Bendrojo pelno marža % % 65% 71%
Veiklos sąnaudos 415 560 591 690
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 87 71 347 647
Tipinės veiklos pelno marža % % 7% 34%
EBITDA 111 748
EBITDA marža % % 11% 40%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 118 89 311 561
Grynojo pelno marža % % 9% 30%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 321 547 4 333 14 956
Nematerialus turtas 268 287 301 827
Materialus turtas 43 49 49 86
Finansinis turtas 10 0 3 864 13 772
Kitas ilgalaikis turtas 210 119 270
Trumpalaikis turtas 11 523 11 409 9 265 18 912
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14
Per vienerius metus gautinos sumos 564 885 1 563 2 431
Kitas trumpalaikis turtas 1 000 10 000 1 499
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 945 523 6 203 16 481
TURTO IŠ VISO 11 854 11 971 13 620 33 942
Nuosavas kapitalas 2 567 11 545 12 116 32 393
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 9 264 422 1 466 1 201
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 101 243
Ilgalaikiai įsipareigojimai 97 0 127
Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 259 321 1 460 1 065
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 854 11 971 13 620 33 942
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 322 4 168 10 790
Nematerialus turtas 254 284 323
Materialus turtas 57 205 67
Finansinis turtas 3 665 10 288
Kitas ilgalaikis turtas 10 14 112
Trumpalaikis turtas 11 278 8 203 3 424
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5
Per vienerius metus gautinos sumos 795 1 067 1 962
Kitas trumpalaikis turtas 10 000 5 799
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 478 1 337 1 462
TURTO IŠ VISO 11 605 12 384 14 238
Nuosavas kapitalas 11 376 11 856 13 677
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 229 492 539
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 99 30
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 605 12 384 14 238

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 6% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 4% 7% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 5% 14% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,24 35,55 6,35 17,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,24 35,55 6,35 17,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,19 0,25 0,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,05 5,16 1,29 0,42
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,58 0,32 0,27 0,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 20% 33% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 11% 26% 23%
Grynojo pelno marža 4% 12% 25% 21%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 267 206 563 720
Dividendai/grynasis pelnas 3,83 0,80 0,72 0,86
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 0% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,12 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,04 0,64 0,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,12 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 11% 40%
Tipinės veiklos pelno marža % 7% 34%
Grynojo pelno marža % 9% 30%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303039520
 • SektoriusKita
 • VeiklaFinansinių paslaugų teikimas viešojo sektoriaus investicijoms
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vipa.lt/
Grąža valstybei

720 tūkst. eurų

ROE

3,8%

Darbuotojų skaičius

71

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gvidas DargužasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Gvidas DargužasĮmonės generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Raimonda LauraitytėĮmonės finansų valdymo direktorė
 • Mindaugas KyguolisNepriklausomas narys, Kauno rajono savivaldybės mero visuomeninis patarėjas
 • Donatas VoverisNepriklausomas narys, UAB "Smart Continent LT" partneris ir valdybos narys, SĮ "Vilniaus planas" valdybos pirmininkas
 • Kazys PupinisNepriklausomas narys, UAB "Eleport" direktorius

Informacija aktuali: 2022/09/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Aurimas MaždžieriusNepriklausomas narys; MB Cargobike LT vadovas

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Kristina NavickienėNepriklausoma narė; UAB „EBV Finance“ finansų vadovė
 • Lina LiubauskaitėVyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės vadovė
 • Irma PatapienėLietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento vyresnioji patarėja
 • Jolanta DiaukštienėNepriklausoma narė, Advokatų profesinės bendrijos "Cobalt" personalo vadovė

Informacija aktuali: 2022/09/01