• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), 6-erius metus veikianti LR Finansų ministerijos įsteigta uždaroji akcinė bendrovė – finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą, skatina ilgalaikes ir tvarias investicijas Lietuvai strategiškai svarbiose srityse, kuriose egzistuoja finansavimo nepakankamumas. VIPA teikia, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 772 1 671 1 629 2 241
Pardavimo savikaina 625 624 717 769
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 148 1 047 912 1 472
Bendrojo pelno marža 65% 63% 56% 66%
Veiklos sąnaudos 647 837 902 1 220
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 501 210 10 252
Tipinės veiklos pelno marža 28% 13% 1% 11%
EBITDA 574 371 150 449
EBITDA marža 32% 22% 9% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 424 235 70 258
Grynojo pelno marža 24% 14% 4% 12%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 802 792 971 1 443
Pardavimo savikaina 350 293 340 505
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 453 499 631 938
Bendrojo pelno marža 56% 63% 65% 65%
Veiklos sąnaudos 300 416 560 591
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 153 82 71 347
Tipinės veiklos pelno marža 19% 10% 7% 24%
EBITDA 271 174 111 436
EBITDA marža 34% 22% 11% 30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 26 20 89 311
Grynojo pelno marža 19% 15% 9% 22%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 28 456 324 321 547
Nematerialus turtas 106 271 268 484
Materialus turtas 74 48 43 49
Finansinis turtas 28 275 6 10 14
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 10 174 2 881 11 523 11 409
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 70 12 14 10
Per vienerius metus gautinos sumos 3 409 588 564 876
Kitas trumpalaikis turtas 1 000 1 000 10 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 694 1 282 9 945 523
TURTO IŠ VISO 38 639 3 213 11 854 11 971
Nuosavas kapitalas 3 098 3 045 2 567 11 545
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 35 541 164 9 264 422
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 35 382
Ilgalaikiai įsipareigojimai 33 864 97
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 660 151 9 259 321
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 38 639 3 213 11 854 11 971
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 147 302 322 4 168
Nematerialus turtas 88 249 254 284
Materialus turtas 59 53 57 205
Finansinis turtas 3 665
Kitas ilgalaikis turtas 10 14
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 095 2 419 11 278 8 203
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 68 17 5
Per vienerius metus gautinos sumos 2 718 620 795 1 067
Kitas trumpalaikis turtas 2 1 000 10 000 5 799
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 307 781 478 1 337
TURTO IŠ VISO 3 242 2 721 11 605 12 384
Nuosavas kapitalas 2 941 2 570 11 376 11 856
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 301 150 229 492
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 99
Trumpalaikiai įsipareigojimai 301 150 224 388
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 242 2 721 11 605 12 384

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 21% 8% 2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 18% 6% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 11,42
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,13 19,06 1,24 35,56
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,09 18,98 1,24 35,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,08 0,22 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,12 5,05 5,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,89 0,54 0,58 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 22% 9% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 28% 13% 1% 11%
Grynojo pelno marža 24% 14% 4% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 255 572 267 206
Dividendai/grynasis pelnas 0,60 2,43 3,83 0,80
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 7% 1% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 7% 1% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 11% 1% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 19,06 16,08 50,26 21,12
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 18,98 15,96 50,24 21,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,27 0,14 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 3,53 3,11 0,64
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 0,29 0,14 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 22% 11% 30%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 10% 7% 24%
Grynojo pelno marža 14% 15% 9% 22%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 572
Dividendai/grynasis pelnas 2,43

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303039520
  • SektoriusKita
  • VeiklaFinansinių paslaugų teikimas viešojo sektoriaus investicijoms
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vipa.lt/
Grąža valstybei

206 tūkst. eurų

ROE

3,7%

Darbuotojų skaičius

55

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys