• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), 6-erius metus veikianti LR Finansų ministerijos įsteigta uždaroji akcinė bendrovė – finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą, skatina ilgalaikes ir tvarias investicijas Lietuvai strategiškai svarbiose srityse, kuriose egzistuoja finansavimo nepakankamumas. VIPA teikia, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 772 1 671 1 629 2 241
Pardavimo savikaina 625 624 717 769
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 148 1 047 912 1 472
Bendrojo pelno marža 65% 63% 56% 66%
Veiklos sąnaudos 647 837 902 1 220
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 501 210 10 252
Tipinės veiklos pelno marža 28% 13% 1% 11%
EBITDA 574 371 150 449
EBITDA marža 32% 22% 9% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 424 235 70 258
Grynojo pelno marža 24% 14% 4% 12%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 886 802 869 792
Pardavimo savikaina 225 350 274 293
Bendrasis pelnas 661 453 594 499
Bendrojo pelno marža 75% 56% 68% 63%
Veiklos sąnaudos 454 300 538 416
Tipinės veiklos pelnas 207 153 56 82
Tipinės veiklos pelno marža 23% 19% 7% 10%
EBITDA 248 223 147 174
EBITDA marža 28% 28% 17% 22%
Grynasis pelnas 174 151 85 119
Grynojo pelno marža 20% 19% 10% 15%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 28 456 324 321 547
Nematerialus turtas 106 271 268 484
Materialus turtas 74 48 43 49
Finansinis turtas 28 275 6 10 14
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 10 174 2 881 11 523 11 409
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 70 12 14 10
Per vienerius metus gautinos sumos 3 409 588 564 876
Kitas trumpalaikis turtas 1 000 1 000 10 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 694 1 282 9 945 523
TURTO IŠ VISO 38 639 3 213 11 854 11 971
Nuosavas kapitalas 3 098 3 045 2 567 11 545
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 35 541 164 9 264 422
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 35 382
Ilgalaikiai įsipareigojimai 33 864 97
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 660 151 9 259 321
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 38 639 3 213 11 854 11 971
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 28 456 147 318 302
Nematerialus turtas 106 88 271 249
Materialus turtas 74 59 48 53
Finansinis turtas 28 275 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 10 183 3 095 2 885 2 419
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 80 68 20 17
Per vienerius metus gautinos sumos 3 409 2 718 584 620
Kitas trumpalaikis turtas 0 2 1 000 1 000
Pinigai ir ekvivalentai 6 694 307 1 282 781
Turto iš viso 38 639 3 242 3 204 2 721
Nuosavas kapitalas 3 098 2 941 3 040 2 570
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 35 541 301 164 150
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 35 382 15 148 12
Ilgalaikiai įsipareigojimai 33 864 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 676 301 164 150
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 38 639 3 242 3 204 2 721

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 21% 8% 2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 18% 6% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 11,42
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,13 19,06 1,24 35,56
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,09 18,98 1,24 35,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,08 0,22 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,12 5,05 5,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,89 0,54 0,58 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 22% 9% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 28% 13% 1% 11%
Grynojo pelno marža 24% 14% 4% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 255 572 267 206
Dividendai/grynasis pelnas 0,60 2,43 3,83 0,80
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 2% 1% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 23% 11% 8% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% 1% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,92 0,00 0,05 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,07 10,29 17,58 16,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,03 10,07 17,46 15,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,08 0,08 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,13 0,12 7,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,96 0,58 0,54 0,60
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 28% 17% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 23% 19% 7% 10%
Grynojo pelno marža 20% 19% 10% 15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 255 572
Dividendai/grynasis pelnas 0,60 2,43

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303039520
 • SektoriusKita
 • VeiklaFinansinių paslaugų teikimas viešojo sektoriaus investicijoms
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vipa.lt/
Grąža valstybei

206 tūkst. eurų

ROE

3,7%

Darbuotojų skaičius

55

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gvidas DargužasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Gvidas DargužasĮmonės generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Raimonda LauraitytėĮmonės Finansų valdymo skyriaus vadovė - vyriausioji finansininkė
 • Kristina VaskelienėĮmonės generalinio direktoriaus pavaduotoja
 • Dalia DubovskėĮmonės generalinio direktoriaus pavaduotoja

Informacija aktuali: 2020/09/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arūnas ČiuladaNepriklausomas narys; UAB „Synergy finance“ direktorius

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Lina LiubauskaitėVyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės vyriausioji patarėja
 • Raimonda EidžiūnėFinansų ministerijos Investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja
 • Raimondas RapkevičiusNepriklausomas narys; UAB „Alna“, generalinis direktorius
 • Vaidotas DirmeikisNepriklausomas narys; AB „Lietuvos geležinkeliai“ Finansų valdymo skyriaus vadovas

Informacija aktuali: 2020/09/01