• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), nuo 2013 metų veikianti finansų įstaiga, kurios akcijos priklauso UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą ir skatinanti ilgalaikes ir tvarias investicijas Lietuvai strategiškai svarbiose srityse, kuriose egzistuoja finansavimo nepakankamumas. VIPA teikia, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė EBITDA:
  • 2022–2024 ≥ 1,1 mln. Eur
 • Kapitalo pakankamumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 20 proc.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Baigtų projektų, pasiekusių programos / finansinių priemonių / priemonių tikslus, dalis, proc.:
  • 2022-2024 m. ≥ 95
 • Klientų pareiškėjų ir partnerių pasitenkinimas teikiamų paslaugų kokybe, proc.:
  • 2022-2024 m. ≥ 85
 • Savanoriška darbuotojų kaita po bandomojo laikotarpio, proc.:
  • 2022-2024 m. ≤ 17
 • Sutelktos lėšos skatinamųjų finansinių priemonių plėtrai srityse, kuriose yra rinkos nepakankamumas, mln. EUR kaupiamuoju principu:
  • 2022 m. – 810
  • 2023 m. – 850
  • 2024 m. – 900

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas      

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 629 2 241 3 158 4 088
Pardavimo savikaina 717 769 903 1 354
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 912 1 472 2 255 2 733
Bendrojo pelno marža 56% 66% 71% 67%
Veiklos sąnaudos 902 1 220 1 434 1 788
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 10 252 821 945
Tipinės veiklos pelno marža 1% 11% 26% 23%
EBITDA 150 449 1 029 1 201
EBITDA marža 9% 20% 33% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 70 258 776 839
Grynojo pelno marža 4% 12% 25% 21%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 971 1 443 1 886 2 435
Pardavimo savikaina 340 505 550 809
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 631 938 1 336 1 626
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 560 591 690 947
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 71 347 647 679
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 111 436 748 970
EBITDA marža 11% 30% 40% 40%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 89 311 561 616
Grynojo pelno marža 9% 22% 30% 25%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 321 547 4 333 14 956
Nematerialus turtas 268 287 301 827
Materialus turtas 43 49 49 86
Finansinis turtas 10 0 3 864 13 772
Kitas ilgalaikis turtas 210 119 270
Trumpalaikis turtas 11 523 11 409 9 265 18 912
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14
Per vienerius metus gautinos sumos 564 885 1 563 2 431
Kitas trumpalaikis turtas 1 000 10 000 1 499
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 945 523 6 203 16 481
TURTO IŠ VISO 11 854 11 971 13 620 33 942
Nuosavas kapitalas 2 567 11 545 12 116 32 393
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 9 264 422 1 466 1 201
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 101 243
Ilgalaikiai įsipareigojimai 97 0 127
Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 259 321 1 460 1 065
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 854 11 971 13 620 33 942
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 4 168 10 790 16 503
Nematerialus turtas 284 323 848
Materialus turtas 205 67 86
Finansinis turtas 3 665 10 288 15 347
Kitas ilgalaikis turtas 14 112 223
Trumpalaikis turtas 8 203 3 424 17 790
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 1 067 1 962 2 308
Kitas trumpalaikis turtas 5 799
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 337 1 462 15 483
TURTO IŠ VISO 12 384 14 238 34 344
Nuosavas kapitalas 11 856 13 677 32 284
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 492 539 1 960
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 99 30 69
Trumpalaikiai įsipareigojimai 388 504 1 879
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 384 14 238 34 344

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 6% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 4% 7% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 5% 14% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,24 35,55 6,35 17,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,24 35,55 6,35 17,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,19 0,25 0,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,05 5,16 1,29 0,42
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,58 0,32 0,27 0,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 20% 33% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 11% 26% 23%
Grynojo pelno marža 4% 12% 25% 21%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 267 206 563 720
Dividendai/grynasis pelnas 3,83 0,80 0,72 0,86
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % 4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% % 5% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 6% 10% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 35,55 21,12 6,80 9,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 35,55 21,12 6,80 9,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,23 0,14 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,16 0,69 0,25 0,18
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,24 0,15 0,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 30% 40% 40%
Tipinės veiklos pelno marža 11% % % %
Grynojo pelno marža 12% 22% 30% 25%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 206
Dividendai/grynasis pelnas 0,80

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303039520
 • SektoriusKita
 • VeiklaFinansinių paslaugų teikimas viešojo sektoriaus investicijoms
 • AtskaitomybėLietuvos pašto įmonių grupė
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
http://www.vipa.lt/
Grąža valstybei

720 tūkst. eurų

ROE

3,8%

Darbuotojų skaičius

71

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gvidas DargužasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Gvidas DargužasĮmonės generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Raimonda LauraitytėĮmonės finansų valdymo direktorė
 • Mindaugas KyguolisNepriklausomas narys, VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius
 • Donatas VoverisNepriklausomas narys, UAB "Smart Continent LT" partneris ir valdybos narys, SĮ "Vilniaus planas" valdybos pirmininkas
 • Kazys PupinisNepriklausomas narys, UAB "Eleport" direktorius, SĮ "Šiaulių oro uostas" valdybos narys

Informacija aktuali: 2023/05/01