• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Fondas įsteigtas 1961 metais pavadinimu Žemėtvarkos projektavimo institutas, o 2010 metais, reorganizavus buvusį Valstybinį žemėtvarkos institutą, buvo įkurta valstybės įmonė Valstybės žemės fondas.VĮ Valstybės žemės fondas yra stambiausia Lietuvos įmonė, vykdanti žemėtvarkos, teritorijų planavimo, geodezijos, GIS, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos kadastro darbus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 4 412 3 030 2 787 2 653
Pardavimo savikaina 3 536 2 902 2 487 2 353
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 876 128 300 300
Bendrojo pelno marža 20% 4% 11% 11%
Veiklos sąnaudos 664 445 332 321
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 212 -318 -32 -21
Tipinės veiklos pelno marža 5% -10% -1% -1%
EBITDA 467 -71 124 73
EBITDA marža 11% -2% 4% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 194 -438 39 37
Grynojo pelno marža 4% -14% 1% 1%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 1 439 1 465 1 318 1 164
Pardavimo savikaina 1 555 1 273 1 118 1 062
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -116 192 200 102
Bendrojo pelno marža -8% 13% 15% 9%
Veiklos sąnaudos 280 134 181 163
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -396 58 19 -61
Tipinės veiklos pelno marža -28% 4% 1% -5%
EBITDA -237 141 66 -29
EBITDA marža -16% 10% 5% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 64 -58
Grynojo pelno marža -27% 8% 5% -5%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 5 200 3 076 2 551 1 304
Nematerialus turtas 130 28 12 20
Materialus turtas 1 871 1 837 1 328 1 284
Finansinis turtas 3 199 1 211 1 211
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 614 2 780 2 044 1 493
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 8 12 15
Per vienerius metus gautinos sumos 182 139 92 260
Kitas trumpalaikis turtas 23 24
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 420 2 610 1 916 1 217
TURTO IŠ VISO 6 821 5 856 4 595 2 797
Nuosavas kapitalas 2 661 2 104 2 082 2 089
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 3 703 3 464 2 318 407
Įsipareigojimai 457 288 195 301
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 19 1 2
Trumpalaikiai įsipareigojimai 457 270 194 299
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 821 5 856 4 595 2 797
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 3 560 3 044 1 878 1 350
Nematerialus turtas 71 43 11 31
Materialus turtas 1 890 1 790 1 298 1 319
Finansinis turtas 1 599 1 211 569
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 269 3 011 2 798 1 897
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 6 1 0
Per vienerius metus gautinos sumos 888 709 922 673
Kitas trumpalaikis turtas 23 24
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 352 2 272 1 876 1 224
TURTO IŠ VISO 6 829 6 055 4 676 3 247
Nuosavas kapitalas 2 179 2 226 2 116 1 998
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 4 052 3 361 2 133 831
Įsipareigojimai 598 468 427 419
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 1 1
Trumpalaikiai įsipareigojimai 598 450 426 417
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 829 6 055 4 676 3 247

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% -6% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% -17% 3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% -11% -1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,53 10,30 10,54 4,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,50 10,27 10,48 4,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,77 0,48 0,53 0,72
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,22 0,73 0,99 1,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,70 1,27 1,33 1,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% -2% 4% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 5% -10% -1% -1%
Grynojo pelno marža 4% -14% 1% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 97 29 34
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,75 0,91
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% 2% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -17% 4% 1% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -11% 2% 1% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,30 6,69 6,56 4,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 10,27 6,68 6,56 4,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,48 0,23 0,25 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,73 0,44 0,54 0,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,27 0,67 0,61 0,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -2% 10% 5% -2%
Tipinės veiklos pelno marža -10% 4% 1% -5%
Grynojo pelno marža -14% 8% 5% -5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,8%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Valstybės žemės fondas
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas120093212
  • SektoriusKita
  • VeiklaŽemės reformos darbai, sklypų dalijimo projektai ir kitos paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vzf.lt/
Grąža valstybei

72 tūkst. eurų

ROE

3,3%

Darbuotojų skaičius

216

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys