• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1961 metais buvo įsteigtas Žemėtvarkos projektavimo institutas, kuris 2010 metais buvo reorganizuotas, įkuriant valstybės įmonę Valstybės žemės fondą.
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas – pažangi, darni, atsakinga ir savo srities profesionalų komandą sutelkusi įmonė, kuri jau daugiau nei 60 metų fiziniams bei juridiniams asmenims teikia aukštos kokybės nuosavybės teisių į žemė atkūrimo, žemės reformos, žemėtvarkos, teritorijų planavimo, žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo, geodezijos, topografijos, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, apleistos žemės plotų duomenų nustatymo, melioracijos kadastro, valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymo ir kt. paslaugas visoje šalies teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 030 2 787 2 653 2 556
Pardavimo savikaina 2 902 2 487 2 353 2 224
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 128 300 300 333
Bendrojo pelno marža 4% 11% 11% 13%
Veiklos sąnaudos 445 332 321 305
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -318 -32 -21 28
Tipinės veiklos pelno marža -10% -1% -1% 1%
EBITDA -71 124 73 97
EBITDA marža -2% 4% 3% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -438 39 37 33
Grynojo pelno marža -14% 1% 1% 1%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 1 465 1 318 1 164 1 158
Pardavimo savikaina 1 273 1 118 1 062 1 023
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 193 200 102 135
Bendrojo pelno marža % % 15% 12%
Veiklos sąnaudos 134 181 163 160
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 59 19 -61 -25
Tipinės veiklos pelno marža % % 1% -2%
EBITDA 66 18
EBITDA marža % % 5% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 123 64 -58 -17
Grynojo pelno marža % % 5% -1%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 076 2 551 1 304 1 320
Nematerialus turtas 28 12 20 25
Materialus turtas 1 837 1 328 1 284 1 295
Finansinis turtas 1 211 1 211
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 780 2 044 1 483 1 394
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 12 15 5
Per vienerius metus gautinos sumos 139 92 254 110
Kitas trumpalaikis turtas 23 24
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 610 1 916 1 214 1 279
TURTO IŠ VISO 5 856 4 595 2 797 2 731
Nuosavas kapitalas 2 104 2 082 2 089 2 088
Dotacijos, subsidijos 3 464 2 318 407 407
Įsipareigojimai 288 195 223 179
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 19 1 2 1
Trumpalaikiai įsipareigojimai 270 194 221 178
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 856 4 595 2 797 2 731
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 1 878 1 350 1 298
Nematerialus turtas 11 31 18
Materialus turtas 1 298 1 319 1 280
Finansinis turtas 569
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 798 1 897 2 089
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 0 1
Per vienerius metus gautinos sumos 922 673 677
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 876 1 224 1 411
TURTO IŠ VISO 4 676 3 247 3 391
Nuosavas kapitalas 2 116 1 998 2 040
Dotacijos, subsidijos 2 133 831 854
Įsipareigojimai 427 419 440
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 1 1
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 676 3 247 3 391

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 1% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,54 6,72 7,85
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 10,48 6,65 7,82
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,53 0,72 0,92
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,99 1,38 1,95
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,33 1,27 1,22
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 3% 4%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% 1%
Grynojo pelno marža 1% 1% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 29 34 31
Dividendai/grynasis pelnas 0,75 0,91 0,96
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 3% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,56 0,29 0,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,40 0,72 0,87
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,25 0,57 0,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 5% 2%
Tipinės veiklos pelno marža % 1% -2%
Grynojo pelno marža % 5% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,8%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Valstybės žemės fondas
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas120093212
  • SektoriusKita
  • VeiklaŽemės reformos darbai, sklypų dalijimo projektai ir kitos paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vzf.lt/
Grąža valstybei

70 tūkst. eurų

ROE

3,1%

Darbuotojų skaičius

207

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Lina ZinkevičienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01