• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Fondas įsteigtas 1961 metais pavadinimu Žemėtvarkos projektavimo institutas, o 2010 metais, reorganizavus buvusį Valstybinį žemėtvarkos institutą, buvo įkurta valstybės įmonė Valstybės žemės fondas.VĮ Valstybės žemės fondas yra stambiausia Lietuvos įmonė, vykdanti žemėtvarkos, teritorijų planavimo, geodezijos, GIS, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos kadastro darbus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 4 412 3 030 2 787 2 653
Pardavimo savikaina 3 536 2 902 2 487 2 353
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 876 128 300 300
Bendrojo pelno marža 20% 4% 11% 11%
Veiklos sąnaudos 664 445 332 321
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 212 -318 -32 -21
Tipinės veiklos pelno marža 5% -10% -1% -1%
EBITDA 467 -71 124 73
EBITDA marža 11% -2% 4% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 194 -438 39 37
Grynojo pelno marža 4% -14% 1% 1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 2 147 1 439 1 591 1 465
Pardavimo savikaina 1 809 1 555 1 347 1 273
Bendrasis pelnas 338 -116 244 192
Bendrojo pelno marža 16% -8% 15% 13%
Veiklos sąnaudos 316 280 165 134
Tipinės veiklos pelnas 22 -396 79 58
Tipinės veiklos pelno marža 1% -28% 5% 4%
EBITDA 154 -237 166 141
EBITDA marža 7% -16% 10% 10%
Grynasis pelnas -7 -384 -53 118
Grynojo pelno marža -0% -27% -3% 8%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 5 200 3 076 2 551 1 304
Nematerialus turtas 130 28 12 20
Materialus turtas 1 871 1 837 1 328 1 284
Finansinis turtas 3 199 1 211 1 211
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 614 2 780 2 044 1 493
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 8 12 15
Per vienerius metus gautinos sumos 182 139 92 260
Kitas trumpalaikis turtas 23 24
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 420 2 610 1 916 1 217
TURTO IŠ VISO 6 821 5 856 4 595 2 797
Nuosavas kapitalas 2 661 2 104 2 082 2 089
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 3 703 3 464 2 318 407
Įsipareigojimai 457 288 195 301
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 19 1 2
Trumpalaikiai įsipareigojimai 457 270 194 299
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 821 5 856 4 595 2 797
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 5 200 3 560 3 076 3 044
Nematerialus turtas 130 71 28 43
Materialus turtas 1 871 1 890 1 837 1 790
Finansinis turtas 3 199 1 599 1 211 1 211
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 621 3 269 2 780 3 011
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 19 6 8 6
Per vienerius metus gautinos sumos 182 888 139 709
Kitas trumpalaikis turtas 0 23 23 24
Pinigai ir ekvivalentai 1 420 2 352 2 610 2 272
Turto iš viso 6 821 6 829 5 856 6 055
Nuosavas kapitalas 2 661 2 179 2 104 2 226
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 3 703 4 052 3 464 3 361
Įsipareigojimai 457 598 288 468
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 18 18
Trumpalaikiai įsipareigojimai 457 598 270 450
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 821 6 829 5 856 6 055

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% -6% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% -17% 3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% -11% -1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,53 10,30 10,54 4,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,50 10,27 10,48 4,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,77 0,48 0,53 0,72
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,22 0,73 0,99 1,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,70 1,27 1,33 1,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% -2% 4% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 5% -10% -1% -1%
Grynojo pelno marža 4% -14% 1% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 97 29 34
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,75 0,91
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% -6% -6% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% -15% -17% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -6% -4% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,55 5,47 10,30 6,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,51 5,46 10,27 6,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,77 0,65 0,48 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,21 1,29 0,73 0,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,70 1,48 1,27 1,39
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% -16% 10% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -28% 5% 4%
Grynojo pelno marža -0% -27% -3% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 97 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,5%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Valstybės žemės fondas
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas120093212
  • SektoriusKita
  • VeiklaŽemės reformos darbai, sklypų dalijimo projektai ir kitos paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vzf.lt/
Grąža valstybei

72 tūkst. eurų

ROE

3,3%

Darbuotojų skaičius

216

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Tomas BalčiūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01