• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

2010 metų pradžioje įmonė buvo reorganizuota prijungus tris įmones: VĮ „Lazdynų vaistinė“, VĮ „Šaltinio vaistinė“ ir VĮ „Vilniaus Gedimino vaistinė“. 2011 metų gruodžio 30 d. įmonė buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę.UAB „Universiteto vaistinė“ pagrindinės veiklos sritys apima prekybą vaistiniais preparatais, maisto papildais, higienos prekėmis, bei vaistų gaminimą ir konsultavimą vaistinėje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 2 426 2 171 2 404 2 590
Pardavimo savikaina 1 716 1 521 1 709 1 844
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 710 651 695 746
Bendrojo pelno marža 29% 30% 29% 29%
Veiklos sąnaudos 686 618 605 648
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 24 33 90 99
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% 4% 4%
EBITDA 32 37 96 105
EBITDA marža 1% 2% 4% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 29 76 82
Grynojo pelno marža 1% 1% 3% 3%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 1 143 1 165 1 308 1 072
Pardavimo savikaina 819 825 919 771
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 324 340 388 300
Bendrojo pelno marža 28% 29% 30% 28%
Veiklos sąnaudos 315 321 317 280
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 9 19 72 21
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% 5% 2%
EBITDA 11 22 75 24
EBITDA marža 1% 2% 6% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 3 59 17
Grynojo pelno marža 1% 1% 4% 2%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 707 718 716 718
Nematerialus turtas 0 4 3 2
Materialus turtas 707 714 713 716
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 584 539 628 773
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 322 294 304 354
Per vienerius metus gautinos sumos 53 39 62 57
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 208 207 262 362
TURTO IŠ VISO 1 297 1 263 1 349 1 491
Nuosavas kapitalas 1 104 1 106 1 154 1 178
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 193 157 195 313
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 193 157 195 313
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 297 1 263 1 349 1 491
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 706 718 716 716
Nematerialus turtas 0 3 2 1
Materialus turtas 706 714 714 715
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 573 624 657 636
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 304 339 345 319
Per vienerius metus gautinos sumos 39 51 72 88
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 230 234 241 230
TURTO IŠ VISO 1 280 1 342 1 379 1 353
Nuosavas kapitalas 1 085 1 094 1 155 1 124
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 195 248 224 229
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 195 248 224 229
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 280 1 342 1 379 1 353

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 6% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% 7% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 6% 16% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,03 3,44 3,21 2,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,36 1,57 1,66 1,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,82 1,70 1,84 1,82
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,43 3,05 3,35 3,61
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,16 1,96 2,13 2,22
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 2% 4% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% 4% 4%
Grynojo pelno marža 1% 1% 3% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 28 57 72
Dividendai/grynasis pelnas 1,18 0,96 0,75 0,88
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 3% 9% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 3% 10% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 4% 12% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,44 2,52 2,94 2,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,57 1,15 1,40 1,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,70 0,89 0,96 0,78
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,05 1,64 1,82 1,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,96 1,07 1,16 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 2% 6% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 5% 2%
Grynojo pelno marža 1% 1% 4% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28
Dividendai/grynasis pelnas 0,96

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Universiteto vaistinė
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaFarmacija
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSveikatos apsaugos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.universitetovaistine.eu/
ROE

%