• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2010 metų pradžioje įmonė buvo reorganizuota prijungus tris įmones: VĮ „Lazdynų vaistinė“, VĮ „Šaltinio vaistinė“ ir VĮ „Vilniaus Gedimino vaistinė“. 2011 metų gruodžio 30 d. įmonė buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę.UAB „Universiteto vaistinė“ pagrindinės veiklos sritys apima prekybą vaistiniais preparatais, maisto papildais, higienos prekėmis, bei vaistų gaminimą ir konsultavimą vaistinėje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 2 426 2 171 2 404 2 590
Pardavimo savikaina 1 716 1 521 1 709 1 844
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 710 651 695 746
Bendrojo pelno marža 29% 30% 29% 29%
Veiklos sąnaudos 686 618 605 648
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 24 33 90 99
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% 4% 4%
EBITDA 32 37 96 105
EBITDA marža 1% 2% 4% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 29 76 82
Grynojo pelno marža 1% 1% 3% 3%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 106 1 143 1 028 1 165
Pardavimo savikaina 774 819 702 825
Bendrasis pelnas 333 324 326 340
Bendrojo pelno marža 30% 28% 32% 29%
Veiklos sąnaudos 335 315 303 321
Tipinės veiklos pelnas -2 9 24 19
Tipinės veiklos pelno marža -0% 1% 2% 2%
EBITDA -1 11 26 22
EBITDA marža -0% 1% 3% 2%
Grynasis pelnas -3 8 21 17
Grynojo pelno marža -0% 1% 2% 1%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 707 718 716 718
Nematerialus turtas 0 4 3 2
Materialus turtas 707 714 713 716
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 584 539 628 773
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 322 294 304 354
Per vienerius metus gautinos sumos 53 39 62 57
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 208 207 262 362
TURTO IŠ VISO 1 297 1 263 1 349 1 491
Nuosavas kapitalas 1 104 1 106 1 154 1 178
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 193 157 195 313
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 193 157 195 313
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 297 1 263 1 349 1 491
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 707 706 718 718
Nematerialus turtas 0 0 4 3
Materialus turtas 707 706 714 714
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 590 573 545 624
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 328 304 300 339
Per vienerius metus gautinos sumos 53 39 39 51
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 208 230 207 234
Turto iš viso 1 297 1 280 1 263 1 342
Nuosavas kapitalas 1 104 1 085 1 106 1 094
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 193 195 157 248
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 193 195 157 248
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 297 1 280 1 263 1 342

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 6% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% 7% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 6% 16% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,03 3,44 3,21 2,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,36 1,57 1,66 1,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,82 1,70 1,84 1,82
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,43 3,05 3,35 3,61
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,16 1,96 2,13 2,22
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 2% 4% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% 4% 4%
Grynojo pelno marža 1% 1% 3% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 28 57 72
Dividendai/grynasis pelnas 1,18 0,96 0,75 0,88
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 0% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% 3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 1% 3% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,06 2,94 3,48 2,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,36 1,38 1,57 1,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,82 1,71 1,70 1,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,44 3,18 3,05 3,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,17 2,05 1,96 2,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -0% 1% 3% 2%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 1% 2% 2%
Grynojo pelno marža -0% 1% 2% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 28
Dividendai/grynasis pelnas 1,18 0,96

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Universiteto vaistinė
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas121466988
  • SektoriusKita
  • VeiklaFarmacija
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSveikatos apsaugos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.universitetovaistine.eu/
Grąža valstybei

72 tūkst. eurų

ROE

7,0%

Darbuotojų skaičius

29

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rima LosinskajaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01