• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) yra Aplinkos ministerijos įsteigta nepriklausoma įmonė, kuri savo veiklą vykdo nuo 1996 metų. Pagrindinis įmonės tikslas yra teikti kokybiškas statybos produktų sertifikavimo ir techninio įvertinimo, nuotekų valymo įrenginių bandymo paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos ir Europos teisės aktų bei standartų.


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 249 1 186 1 079 1 053
Pardavimo savikaina 645 685 682 663
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 605 501 397 390
Bendrojo pelno marža 48% 42% 37% 37%
Veiklos sąnaudos 272 293 244 287
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 333 208 153 103
Tipinės veiklos pelno marža 27% 18% 14% 10%
EBITDA 357 247 191 133
EBITDA marža 29% 21% 18% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 282 183 140 89
Grynojo pelno marža 23% 15% 13% 8%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 593 521 451 346
Pardavimo savikaina 335 328 314 256
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 258 193 137 91
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 132 127 126 152
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 126 66 11 -61
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 147 74 25 -52
EBITDA marža 25% 14% 6% -15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 110 56 9 -61
Grynojo pelno marža 19% 11% 2% -18%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 243 226 206 175
Nematerialus turtas 0 8 9 4
Materialus turtas 243 218 197 171
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 186 1 262 1 113 1 138
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 15 8 13
Per vienerius metus gautinos sumos 66 182 70 81
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246 246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 870 820 789 798
TURTO IŠ VISO 1 446 1 509 1 444 1 396
Nuosavas kapitalas 1 128 1 101 1 047 972
Dotacijos, subsidijos 70 114 149 144
Įsipareigojimai 246 293 247 279
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 246 293 247 279
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 446 1 509 1 444 1 396
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 216 191 85
Nematerialus turtas 6 6 2
Materialus turtas 210 184 83
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 235 1 017 575
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 7 10
Per vienerius metus gautinos sumos 97 86 49
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 886 678 271
TURTO IŠ VISO 1 469 1 346 670
Nuosavas kapitalas 963 891 525
Dotacijos, subsidijos 114 147 40
Įsipareigojimai 392 308 104
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 392 308 104
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 469 1 346 670

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 21% 13% 10% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 28% 17% 14% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 56% 36% 28% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,82 4,31 4,50 4,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,80 4,26 4,47 4,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,92 0,80 0,73 0,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,44 5,06 5,00 5,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,20 1,06 1,00 1,04
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 21% 18% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 27% 18% 14% 10%
Grynojo pelno marža 23% 15% 13% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 210 194 164 305
Dividendai/grynasis pelnas 0,75 1,06 1,17 3,42
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13% % 7% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 17% % 10% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 36% 13% 2% -21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,31 3,15 3,30 5,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,26 3,13 3,28 5,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,80 0,71 0,32 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,06 4,83 2,22 2,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,06 1,08 0,49 0,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 14% 6% -15%
Tipinės veiklos pelno marža 18% % % %
Grynojo pelno marža 15% 11% 2% -18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 194
Dividendai/grynasis pelnas 1,06

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas110068926
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatybos produktų sertifikavimo, techninio įvertinimo, nuotekų valymo įrenginių bandymai.
  • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.spsc.lt
Grąža valstybei

314 tūkst. eurų

ROE

9,6%

Darbuotojų skaičius

30

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Valdemaras GauronskisDirektorius

Informacija aktuali: 2023/05/01