• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) yra Aplinkos ministerijos įsteigta nepriklausoma valstybės įmonė, kuri savo veiklą vykdo nuo 1996 metų. Pagrindinis įmonės tikslas yra teikti kokybiškas sertifikavimo, atestavimo, įvertinimo bei konsultavimo paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos ir Europos teisės aktų bei standartų.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 083 1 064 1 249 1 186
Pardavimo savikaina 637 619 645 685
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 446 445 605 501
Bendrojo pelno marža 41% 42% 48% 42%
Veiklos sąnaudos 371 318 272 292
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 75 126 333 208
Tipinės veiklos pelno marža 7% 12% 27% 18%
EBITDA 121 157 357 247
EBITDA marža 11% 15% 29% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 56 108 282 183
Grynojo pelno marža 5% 10% 23% 15%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 536 707 593 521
Pardavimo savikaina 310 329 335 328
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 226 378 258 193
Bendrojo pelno marža 42% 53% 44% 37%
Veiklos sąnaudos 148 124 132 127
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 78 253 126 66
Tipinės veiklos pelno marža 15% 36% 21% 13%
EBITDA 96 263 147 74
EBITDA marža 18% 37% 25% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 41 110 57
Grynojo pelno marža 12% 30% 19% 11%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 245 216 243 225
Nematerialus turtas 1 1 0 8
Materialus turtas 244 216 243 218
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 887 1 031 1 186 1 262
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 16 6 5 15
Per vienerius metus gautinos sumos 86 54 66 182
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246 246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 539 725 870 820
TURTO IŠ VISO 1 150 1 262 1 446 1 509
Nuosavas kapitalas 882 962 1 128 1 101
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 91 76 70 114
Įsipareigojimai 176 222 246 293
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 176 222 246 293
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 150 1 262 1 446 1 509
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 227 214 240 216
Nematerialus turtas 1 0 10 6
Materialus turtas 226 214 230 210
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 054 1 220 1 146 1 235
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 7 7 7
Per vienerius metus gautinos sumos 121 79 100 97
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246 246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 683 887 793 886
TURTO IŠ VISO 1 281 1 434 1 390 1 469
Nuosavas kapitalas 920 1 059 1 029 963
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 83 73 85 114
Įsipareigojimai 278 301 277 392
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 278 301 277 392
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 281 1 434 1 390 1 469

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 9% 21% 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 12% 28% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% 25% 56% 36%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,05 4,64 4,82 4,31
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,96 4,61 4,80 4,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,94 0,88 0,92 0,80
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,98 4,61 5,44 5,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,24 1,15 1,20 1,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 15% 29% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 12% 27% 18%
Grynojo pelno marža 5% 10% 23% 15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 115 210 194
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,07 0,75 1,06
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 9% 20% 13% 9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% 27% 18% 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 25% 45% 24% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,64 4,05 4,14 3,15
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,61 4,03 4,12 3,13
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,88 0,52 0,42 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,61 3,21 2,61 2,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,15 0,71 0,57 0,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 37% 25% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 36% 21% 13%
Grynojo pelno marža 10% 30% 19% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 115
Dividendai/grynasis pelnas 1,07

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas110068926
  • SektoriusKita
  • VeiklaSertifikavimo, atestavimo, įvertinimo bei konsultavimo paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.spsc.lt
Grąža valstybei

202 tūkst. eurų

ROE

17,1%

Darbuotojų skaičius

40

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys