• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) yra Aplinkos ministerijos įsteigta nepriklausoma valstybės įmonė, kuri savo veiklą vykdo nuo 1996 metų. Pagrindinis įmonės tikslas yra teikti kokybiškas sertifikavimo, atestavimo, įvertinimo bei konsultavimo paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos ir Europos teisės aktų bei standartų.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 064 1 249 1 186 1 079
Pardavimo savikaina 619 645 685 682
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 445 605 501 397
Bendrojo pelno marža 42% 48% 42% 37%
Veiklos sąnaudos 318 272 293 244
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 126 333 208 153
Tipinės veiklos pelno marža 12% 27% 18% 14%
EBITDA 157 357 247 191
EBITDA marža 15% 29% 21% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 108 282 183 140
Grynojo pelno marža 10% 23% 15% 13%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 707 593 521 451
Pardavimo savikaina 329 335 328 315
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 378 258 193 137
Bendrojo pelno marža % % 44% 30%
Veiklos sąnaudos 124 132 127 126
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 253 126 66 11
Tipinės veiklos pelno marža % % 21% 2%
EBITDA 147 25
EBITDA marža % % 25% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 213 110 56 9
Grynojo pelno marža % % 19% 2%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 216 243 226 206
Nematerialus turtas 1 0 8 9
Materialus turtas 216 243 218 197
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 031 1 186 1 262 1 113
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 5 15 8
Per vienerius metus gautinos sumos 54 66 182 70
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246 246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 725 870 820 789
TURTO IŠ VISO 1 262 1 446 1 509 1 444
Nuosavas kapitalas 962 1 128 1 101 1 047
Dotacijos, subsidijos 76 70 114 149
Įsipareigojimai 222 246 293 247
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 222 246 293 247
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 262 1 446 1 509 1 444
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 240 216 191
Nematerialus turtas 10 6 6
Materialus turtas 230 210 184
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 146 1 235 1 017
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 7 7
Per vienerius metus gautinos sumos 100 97 86
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 793 886 678
TURTO IŠ VISO 1 390 1 469 1 346
Nuosavas kapitalas 1 029 963 891
Dotacijos, subsidijos 85 114 147
Įsipareigojimai 277 392 308
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 390 1 469 1 346

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 21% 13% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 28% 17% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 56% 36% 28%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,82 4,31 4,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,80 4,26 4,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,92 0,80 0,73
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,44 5,06 5,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,20 1,06 1,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 21% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 27% 18% 14%
Grynojo pelno marža 23% 15% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 210 194 164
Dividendai/grynasis pelnas 0,75 1,06 1,17
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 19% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,85 0,36 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,93 2,28 2,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,15 0,52 0,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 25% 6%
Tipinės veiklos pelno marža % 21% 2%
Grynojo pelno marža % 19% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas110068926
  • SektoriusKita
  • VeiklaSertifikavimo, atestavimo, įvertinimo bei konsultavimo paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.spsc.lt
Grąža valstybei

173 tūkst. eurų

ROE

13,7%

Darbuotojų skaičius

30

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Valdemaras GauronskisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01