• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) yra Aplinkos ministerijos įsteigta nepriklausoma įmonė, kuri savo veiklą vykdo nuo 1996 metų. Pagrindinis įmonės tikslas yra teikti kokybiškas statybos produktų sertifikavimo ir techninio įvertinimo, nuotekų valymo įrenginių bandymo paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos ir Europos teisės aktų bei standartų.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

                  


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 186 1 079 1 053 562
Pardavimo savikaina 685 682 663 453
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 501 397 390 109
Bendrojo pelno marža 42% 37% 37% 19%
Veiklos sąnaudos 293 244 287 241
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 208 153 103 -131
Tipinės veiklos pelno marža 18% 14% 10% -23%
EBITDA 247 191 133 -51
EBITDA marža 21% 18% 13% -9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 183 140 89 -126
Grynojo pelno marža 15% 13% 8% -22%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 521 451 346
Pardavimo savikaina 328 314 256
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 193 137 91 0
Bendrojo pelno marža 37% 30% 26% %
Veiklos sąnaudos 127 126 152 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 66 11 -61 0
Tipinės veiklos pelno marža 13% 2% -18% %
EBITDA 74 25 -52 0
EBITDA marža 14% 6% -15% %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 57 9 -61 0
Grynojo pelno marža 11% 2% -18% %

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 225 206 175 231
Nematerialus turtas 8 9 4 4
Materialus turtas 218 197 171 227
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 262 1 113 1 138 560
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 15 8 13 1
Per vienerius metus gautinos sumos 182 70 81 56
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246 186
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 820 789 798 317
TURTO IŠ VISO 1 509 1 444 1 396 798
Nuosavas kapitalas 1 101 1 047 972 673
Dotacijos, subsidijos 114 149 144 38
Įsipareigojimai 293 247 279 88
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 293 247 279 88
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 509 1 444 1 396 798
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 216 191 85 0
Nematerialus turtas 6 6 2
Materialus turtas 210 184 83
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 1 235 1 017 575 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 7 10
Per vienerius metus gautinos sumos 97 86 49
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 886 678 271
TURTO IŠ VISO 1 469 1 346 670 0
Nuosavas kapitalas 963 891 525 0
Dotacijos, subsidijos 114 147 40
Įsipareigojimai 392 308 104 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 392 308 104 0
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 469 1 346 670 0

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 12% 9% 6% -12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16% 13% 9% -15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 19% 15% 11% -20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,31 4,50 4,08 6,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,26 4,47 4,03 6,36
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,79 0,75 0,75 0,70
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,26 5,25 6,03 2,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,08 1,03 1,08 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 18% 13% -9%
Tipinės veiklos pelno marža 18% 14% 10% -23%
Grynojo pelno marža 15% 13% 8% -22%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 194 164 305 0
Dividendai/grynasis pelnas 1,06 1,17 3,42 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 9% 7% 2% -20%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 10% 3% -25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 1% -12% %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,15 3,30 5,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,13 3,28 5,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,34 0,52
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,42 2,37 4,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 0,51 0,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 6% -15% %
Tipinės veiklos pelno marža 13% 2% -18% %
Grynojo pelno marža 11% 2% -18% %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatybos produktų sertifikavimo, techninio įvertinimo, nuotekų valymo įrenginių bandymai.
  • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.spsc.lt
ROE

-15,4%

Darbuotojų skaičius

13