• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) yra Aplinkos ministerijos įsteigta nepriklausoma valstybės įmonė, kuri savo veiklą vykdo nuo 1996 metų. Pagrindinis įmonės tikslas yra teikti kokybiškas sertifikavimo, atestavimo, įvertinimo bei konsultavimo paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos ir Europos teisės aktų bei standartų.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 083 1 064 1 249 1 186
Pardavimo savikaina 637 619 645 685
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 446 445 605 501
Bendrojo pelno marža 41% 42% 48% 42%
Veiklos sąnaudos 371 318 272 292
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 75 126 333 208
Tipinės veiklos pelno marža 7% 12% 27% 18%
EBITDA 121 157 357 247
EBITDA marža 11% 15% 29% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 56 108 282 183
Grynojo pelno marža 5% 10% 23% 15%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 521 505 559 707
Pardavimo savikaina 300 300 320 329
Bendrasis pelnas 221 205 239 378
Bendrojo pelno marža 42% 41% 43% 53%
Veiklos sąnaudos 200 148 171 124
Tipinės veiklos pelnas 21 58 69 253
Tipinės veiklos pelno marža 4% 11% 12% 36%
EBITDA 59 96 61 263
EBITDA marža 11% 19% 11% 37%
Grynasis pelnas 16 66 42 213
Grynojo pelno marža 3% 13% 7% 30%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 245 216 243 225
Nematerialus turtas 1 1 0 8
Materialus turtas 244 216 243 218
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 887 1 031 1 186 1 262
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 16 6 5 15
Per vienerius metus gautinos sumos 86 54 66 182
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246 246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 539 725 870 820
TURTO IŠ VISO 1 150 1 262 1 446 1 509
Nuosavas kapitalas 882 962 1 128 1 101
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 91 76 70 114
Įsipareigojimai 176 222 246 293
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 176 222 246 293
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 150 1 262 1 446 1 509
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 247 227 216 214
Nematerialus turtas 1 1 1 0
Materialus turtas 244 226 216 214
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 2 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 903 1 054 1 045 1 220
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 5 6 7
Per vienerius metus gautinos sumos 97 121 69 79
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246 246
Pinigai ir ekvivalentai 539 683 725 887
Turto iš viso 1 150 1 281 1 262 1 434
Nuosavas kapitalas 882 920 962 1 059
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 91 83 76 73
Įsipareigojimai 177 278 224 301
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 177 278 224 301
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 150 1 281 1 262 1 434

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 9% 21% 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 12% 28% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% 25% 56% 36%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,05 4,64 4,82 4,31
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,96 4,61 4,80 4,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,94 0,88 0,92 0,80
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,98 4,61 5,44 5,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,24 1,15 1,20 1,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 15% 29% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 12% 27% 18%
Grynojo pelno marža 5% 10% 23% 15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 115 210 194
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,07 0,75 1,06
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 7% 9% 20%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 10% 12% 27%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 11% 14% 30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,10 3,79 4,68 4,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,99 3,77 4,65 4,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,91 0,82 0,88 0,93
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,82 4,08 4,60 5,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,20 1,15 1,15 1,28
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 19% 11% 37%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 11% 12% 36%
Grynojo pelno marža 3% 13% 7% 30%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 115
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,07

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas110068926
  • SektoriusKita
  • VeiklaSertifikavimo, atestavimo, įvertinimo bei konsultavimo paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.spsc.lt
Grąža valstybei

202 tūkst. eurų

ROE

17,1%

Darbuotojų skaičius

40

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Valdemaras GauronskisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01