• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) yra Aplinkos ministerijos įsteigta nepriklausoma valstybės įmonė, kuri savo veiklą vykdo nuo 1996 metų. Pagrindinis įmonės tikslas yra teikti kokybiškas sertifikavimo, atestavimo, įvertinimo bei konsultavimo paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos ir Europos teisės aktų bei standartų.


          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 249 1 186 1 079 1 053
Pardavimo savikaina 645 685 682 663
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 605 501 397 390
Bendrojo pelno marža 48% 42% 37% 37%
Veiklos sąnaudos 272 293 244 287
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 333 208 153 103
Tipinės veiklos pelno marža 27% 18% 14% 10%
EBITDA 357 247 191 133
EBITDA marža 29% 21% 18% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 282 183 140 89
Grynojo pelno marža 23% 15% 13% 8%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 707 593 521 451
Pardavimo savikaina 329 335 328 315
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 378 258 193 137
Bendrojo pelno marža % % 44% 30%
Veiklos sąnaudos 124 132 127 126
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 253 126 66 11
Tipinės veiklos pelno marža % % 21% 2%
EBITDA 147 25
EBITDA marža % % 25% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 213 110 56 9
Grynojo pelno marža % % 19% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 243 226 206 175
Nematerialus turtas 0 8 9 4
Materialus turtas 243 218 197 171
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 186 1 262 1 113 1 138
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 15 8 13
Per vienerius metus gautinos sumos 66 182 70 81
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246 246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 870 820 789 798
TURTO IŠ VISO 1 446 1 509 1 444 1 396
Nuosavas kapitalas 1 128 1 101 1 047 972
Dotacijos, subsidijos 70 114 149 144
Įsipareigojimai 246 293 247 279
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 246 293 247 279
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 446 1 509 1 444 1 396
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 240 216 191
Nematerialus turtas 10 6 6
Materialus turtas 230 210 184
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 146 1 235 1 017
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 7 7
Per vienerius metus gautinos sumos 100 97 86
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 793 886 678
TURTO IŠ VISO 1 390 1 469 1 346
Nuosavas kapitalas 1 029 963 891
Dotacijos, subsidijos 85 114 147
Įsipareigojimai 277 392 308
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 390 1 469 1 346

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 21% 13% 10% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 28% 17% 14% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 56% 36% 28% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,82 4,31 4,50 4,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,80 4,26 4,47 4,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,92 0,80 0,73 0,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,44 5,06 5,00 5,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,20 1,06 1,00 1,04
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 21% 18% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 27% 18% 14% 10%
Grynojo pelno marža 23% 15% 13% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 210 194 164 305
Dividendai/grynasis pelnas 0,75 1,06 1,17 3,42
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 19% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,85 0,36 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,93 2,28 2,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,15 0,52 0,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 25% 6%
Tipinės veiklos pelno marža % 21% 2%
Grynojo pelno marža % 19% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas110068926
  • SektoriusKita
  • VeiklaSertifikavimo, atestavimo, įvertinimo bei konsultavimo paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.spsc.lt
Grąža valstybei

314 tūkst. eurų

ROE

9,6%

Darbuotojų skaičius

30

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Valdemaras GauronskisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01