• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės veislininkystė“ įregistruota 1998 metais. Bendrovės ūkinės veiklos sritis – kontrolinio penėjimo buliukų auginimas ir įvertinimas pagal penėjimosi ir mėsines savybes. Taip pat bendrovė vykdo gyvulių prekybą veislei ir mėsai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 240 224 211 303
Pardavimo savikaina 481 106 231 188
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -241 118 -21 115
Bendrojo pelno marža -100% 53% -10% 38%
Veiklos sąnaudos 97 105 114 102
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -338 13 -135 13
Tipinės veiklos pelno marža -141% 6% -64% 4%
EBITDA 109 101 -45 85
EBITDA marža 45% 45% -21% 28%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 9 -135 11
Grynojo pelno marža 4% 4% -64% 4%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 66 137 120 85
Pardavimo savikaina 214 355 86 82
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -148 -218 34 3
Bendrojo pelno marža -225% -159% 28% 3%
Veiklos sąnaudos 70 54 54 62
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -219 -272 -20 -60
Tipinės veiklos pelno marža -332% -199% -16% -70%
EBITDA 24 -156 16 -27
EBITDA marža 36% -114% 13% -32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -24 -62
Grynojo pelno marža -10% -94% -20% -73%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 739 749 682 617
Nematerialus turtas 2 1 0
Materialus turtas 738 748 682 617
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 725 696 725 677
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 544 529 595 580
Per vienerius metus gautinos sumos 164 130 81 68
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 37 49 29
TURTO IŠ VISO 1 465 1 446 1 408 1 294
Nuosavas kapitalas 685 683 543 555
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 539 523 484 450
Įsipareigojimai 240 239 381 290
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 104 141 240 195
Ilgalaikiai įsipareigojimai 60 107 178 139
Trumpalaikiai įsipareigojimai 180 132 203 152
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 465 1 446 1 408 1 294
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 733 722 647 582
Nematerialus turtas 1 1 0
Materialus turtas 731 721 647 582
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 695 539 648 606
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 604 416 541 538
Per vienerius metus gautinos sumos 61 114 77 66
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 31 9 29 2
TURTO IŠ VISO 1 428 1 261 1 296 1 188
Nuosavas kapitalas 649 478 518 493
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 520 504 467 439
Įsipareigojimai 259 280 310 255
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 157 227 186
Ilgalaikiai įsipareigojimai 113 144 196 166
Trumpalaikiai įsipareigojimai 146 136 115 90
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 428 1 261 1 295 1 188

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% -9% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% -22% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% -21% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,21 0,44 0,35
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,03 5,27 3,56 4,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,00 1,26 0,64 0,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,15 0,15 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,31 0,30 0,29 0,47
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,33 0,34 0,55
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 45% 45% -21% 28%
Tipinės veiklos pelno marža -141% 6% -64% 4%
Grynojo pelno marža 4% 4% -64% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 11 5
Dividendai/grynasis pelnas 1,18 0,62
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -12% 3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -29% 8% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -35% -3% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,21 0,33 0,44 0,42
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,27 3,96 5,66 6,77
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,26 0,91 0,93 0,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,15 0,10 0,09 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,30 0,19 0,17 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,33 0,24 0,24 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 45% -114% 13% -32%
Tipinės veiklos pelno marža 6% -199% -16% -70%
Grynojo pelno marža 4% -94% -20% -73%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5
Dividendai/grynasis pelnas 0,62

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,0%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės veislininkystė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177005858
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis96,5%
http://buliukai.lt/
ROE

1,9%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys