• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės veislininkystė“ įregistruota 1998 metais. Bendrovės ūkinės veiklos sritis – kontrolinio penėjimo buliukų auginimas ir įvertinimas pagal penėjimosi ir mėsines savybes. Taip pat bendrovė vykdo gyvulių prekybą veislei ir mėsai.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. ≥ 1,5 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 0,4 karto
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024m. ≥ 80 proc.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Grynasis pelningumas, proc.:
  • 2022 m. – 2,1
  • 2023 m. – 3,2
  • 2024 m. – 3,5
 • Galvijų vertinimas, vnt.:
  • 2022 m. – 180
  • 2023 m. – 200
  • 2024 m. – 200
 • Pardavimų pajamos, tūkst. EUR:
  • 2022 m. – 289
  • 2023 m. – 335
  • 2024 m. – 348
 • Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2022 m. – B
  • 2023-2024 m. – A

          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

               


         2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 303 532 456 540
Pardavimo savikaina 188 562 468 424
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 115 -30 -11 116
Bendrojo pelno marža 38% -6% -2% 21%
Veiklos sąnaudos 99 110 85 86
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 13 -142 -97 29
Tipinės veiklos pelno marža 4% -27% -21% 5%
EBITDA 95 -71 -28 87
EBITDA marža 31% -13% -6% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 -145 -102 26
Grynojo pelno marža 4% -27% -22% 5%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 85 210 222 291
Pardavimo savikaina 82 214 161 226
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 -5 60 65
Bendrojo pelno marža 3% -2% 27% 22%
Veiklos sąnaudos 62 46 44 48
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -60 -51 15 16
Tipinės veiklos pelno marža -70% -24% 7% 6%
EBITDA -27 -16 45 41
EBITDA marža -32% -8% 20% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -62 -52 14 16
Grynojo pelno marža -73% -25% 6% 5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 617 549 487 435
Nematerialus turtas
Materialus turtas 617 549 487 435
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 677 499 374 379
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 580 341 164 199
Per vienerius metus gautinos sumos 68 20 122 83
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 29 139 88 98
TURTO IŠ VISO 1 295 1 049 861 814
Nuosavas kapitalas 555 409 308 334
Dotacijos, subsidijos 450 447 413 382
Įsipareigojimai 290 192 140 98
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 195 166 106 35
Ilgalaikiai įsipareigojimai 139 6 35
Trumpalaikiai įsipareigojimai 152 186 105 98
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 294 1 049 861 814
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 582 521 457 410
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 582 521 457 410
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0
Trumpalaikis turtas 606 429 358 429
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 538 284 227 266
Per vienerius metus gautinos sumos 66 106 105 145
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 39 25 19
TURTO IŠ VISO 1 188 950 815 840
Nuosavas kapitalas 493 358 321 350
Dotacijos, subsidijos 439 430 398 367
Įsipareigojimai 255 163 96 124
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 206 131 61 12
Ilgalaikiai įsipareigojimai 166 6 35 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 90 157 61 124
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 188 950 815 840

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -12% -11% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -30% -28% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -34% -28% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,16 0,12 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,46 2,68 3,55 3,88
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,64 0,85 1,99 1,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,23 0,51 0,53 0,66
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,97 0,94 1,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,55 1,30 1,48 1,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 31% -13% -6% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 4% -27% -21% 5%
Grynojo pelno marža 4% -27% -22% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -13% -4% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% -32% -11% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -9% -14% 4% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,14 0,07 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,77 2,74 5,85 3,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,75 0,93 2,13 1,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,22 0,27 0,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,40 0,48 0,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,59 0,69 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -32% -8% 20% 14%
Tipinės veiklos pelno marža -70% -24% 7% 6%
Grynojo pelno marža -73% -25% 6% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės veislininkystė“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas177005858
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis96,5%
http://buliukai.lt/
ROE

8,2%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gediminas LapinskasDirektorius

Informacija aktuali: 2023/11/03