• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės veislininkystė“ įregistruota 1998 metais. Bendrovės ūkinės veiklos sritis – kontrolinio penėjimo buliukų auginimas ir įvertinimas pagal penėjimosi ir mėsines savybes. Taip pat bendrovė vykdo gyvulių prekybą veislei ir mėsai.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. ≥ 1,5 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 0,4 karto
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024m. ≥ 80 proc.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Grynasis pelningumas, proc.:
  • 2022 m. – 2,1
  • 2023 m. – 3,2
  • 2024 m. – 3,5
 • Galvijų vertinimas, vnt.:
  • 2022 m. – 180
  • 2023 m. – 200
  • 2024 m. – 200
 • Pardavimų pajamos, tūkst. EUR:
  • 2022 m. – 289
  • 2023 m. – 335
  • 2024 m. – 348
 • Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2022 m. – B
  • 2023-2024 m. – A

          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 211 303 532 456
Pardavimo savikaina 231 188 562 468
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -21 115 -30 -11
Bendrojo pelno marža -10% 38% -6% -2%
Veiklos sąnaudos 114 102 111 85
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -135 13 -142 -97
Tipinės veiklos pelno marža -64% 4% -27% -21%
EBITDA -45 95 -71 -33
EBITDA marža -21% 31% -13% -7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -135 11 -145 -102
Grynojo pelno marža -64% 4% -27% -22%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 137 120 85 209
Pardavimo savikaina 280 86 82 214
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -143 34 3 -6
Bendrojo pelno marža % % 28% -3%
Veiklos sąnaudos 55 54 62 46
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -197 -20 -59 -52
Tipinės veiklos pelno marža % % -16% -25%
EBITDA 16 -16
EBITDA marža % % 13% -8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -200 -24 -61 -52
Grynojo pelno marža % % -20% -25%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 682 617 549 487
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 682 617 549 487
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 725 677 499 374
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 595 580 341 164
Per vienerius metus gautinos sumos 81 68 20 122
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 49 29 139 88
TURTO IŠ VISO 1 408 1 295 1 049 861
Nuosavas kapitalas 543 555 409 308
Dotacijos, subsidijos 484 450 447 413
Įsipareigojimai 381 290 192 140
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 240 195 166 106
Ilgalaikiai įsipareigojimai 178 139 6 35
Trumpalaikiai įsipareigojimai 203 152 186 105
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 408 1 295 1 049 861
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 647 582 521
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 647 582 521
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 648 606 429
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 541 538 284
Per vienerius metus gautinos sumos 77 66 106
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 29 2 39
TURTO IŠ VISO 1 296 1 188 950
Nuosavas kapitalas 518 493 358
Dotacijos, subsidijos 467 439 430
Įsipareigojimai 310 255 163
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 196 186 6
Ilgalaikiai įsipareigojimai 196 166 6
Trumpalaikiai įsipareigojimai 31 21 125
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 295 1 188 950

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -9% 1% -12% -11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -22% 2% -30% -28%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -21% 2% -33% -25%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,44 0,35 0,41 0,34
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,56 4,46 2,68 3,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,64 0,64 0,85 1,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,15 0,22 0,45 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,47 0,91 0,88
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,34 0,55 1,10 1,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -21% 31% -13% -7%
Tipinės veiklos pelno marža -64% 4% -27% -21%
Grynojo pelno marža -64% 4% -27% -22%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % -13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % -32%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6% -3% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,42 0,37
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 20,77 29,54 3,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,43 3,28 1,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,07 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,37 0,14 0,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,46 0,17 0,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 13% -8%
Tipinės veiklos pelno marža % -16% -25%
Grynojo pelno marža % -20% -25%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės veislininkystė“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas177005858
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis96,5%
http://buliukai.lt/
ROE

-28,3%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gediminas LapinskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01