• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės veislininkystė“ įregistruota 1998 metais. Bendrovės ūkinės veiklos sritis – kontrolinio penėjimo buliukų auginimas ir įvertinimas pagal penėjimosi ir mėsines savybes. Taip pat bendrovė vykdo gyvulių prekybą veislei ir mėsai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 224 211 303 256
Pardavimo savikaina 106 231 188 286
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 118 -21 115 -30
Bendrojo pelno marža 53% -10% 38% -12%
Veiklos sąnaudos 105 114 102 111
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 13 -135 13 -141
Tipinės veiklos pelno marža 6% -64% 4% -55%
EBITDA 101 -45 95 -70
EBITDA marža 45% -21% 31% -27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 -135 11 -144
Grynojo pelno marža 4% -64% 4% -56%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 137 120 85 209
Pardavimo savikaina 280 86 82 214
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -143 34 3 -6
Bendrojo pelno marža % % 28% -3%
Veiklos sąnaudos 55 54 62 46
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -197 -20 -59 -52
Tipinės veiklos pelno marža % % -16% -25%
EBITDA 16 -16
EBITDA marža % % 13% -8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -200 -24 -61 -52
Grynojo pelno marža % % -20% -25%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 749 682 617 549
Nematerialus turtas 1 0
Materialus turtas 748 682 617 549
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 696 725 677 499
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 529 595 580 341
Per vienerius metus gautinos sumos 130 81 68 20
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 37 49 29 139
TURTO IŠ VISO 1 446 1 408 1 295 1 049
Nuosavas kapitalas 683 543 555 411
Dotacijos, subsidijos 523 484 450 447
Įsipareigojimai 239 381 290 191
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 141 240 195 166
Ilgalaikiai įsipareigojimai 107 178 139 6
Trumpalaikiai įsipareigojimai 132 203 152 185
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 446 1 408 1 295 1 049
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 647 582 521
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 647 582 521
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 648 606 429
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 541 538 284
Per vienerius metus gautinos sumos 77 66 106
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 29 2 39
TURTO IŠ VISO 1 296 1 188 950
Nuosavas kapitalas 518 493 358
Dotacijos, subsidijos 467 439 430
Įsipareigojimai 310 255 163
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 196 186 6
Ilgalaikiai įsipareigojimai 196 166 6
Trumpalaikiai įsipareigojimai 31 21 125
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 295 1 188 950

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -9% 1% -12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -22% 2% -30%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -21% 2% -33%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,44 0,35 0,40
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,56 4,46 2,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,64 0,64 0,86
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,15 0,22 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,47 0,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,34 0,55 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -21% 31% -27%
Tipinės veiklos pelno marža -64% 4% -55%
Grynojo pelno marža -64% 4% -56%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % -13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % -32%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6% -3% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,42 0,37
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 20,77 29,54 3,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,43 3,28 1,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,07 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,37 0,14 0,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,46 0,17 0,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 13% -8%
Tipinės veiklos pelno marža % -16% -25%
Grynojo pelno marža % -20% -25%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,0%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės veislininkystė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177005858
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis96,5%
http://buliukai.lt/
ROE

-29,8%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Gediminas LapinskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01