• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės veislininkystė“ įregistruota 1998 metais. Bendrovės ūkinės veiklos sritis – kontrolinio penėjimo buliukų auginimas ir įvertinimas pagal penėjimosi ir mėsines savybes. Taip pat bendrovė vykdo gyvulių prekybą veislei ir mėsai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 240 224 211 303
Pardavimo savikaina 481 106 231 188
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -241 118 -21 115
Bendrojo pelno marža -100% 53% -10% 38%
Veiklos sąnaudos 97 105 114 102
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -338 13 -135 13
Tipinės veiklos pelno marža -141% 6% -64% 4%
EBITDA 109 101 -45 85
EBITDA marža 45% 45% -21% 28%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 9 -135 11
Grynojo pelno marža 4% 4% -64% 4%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 320 265 316 212
Pardavimo savikaina 196 214 244 355
Bendrasis pelnas 124 50 72 -143
Bendrojo pelno marža 39% 19% 23% -67%
Veiklos sąnaudos 54 70 43 54
Tipinės veiklos pelnas 70 -20 29 -197
Tipinės veiklos pelno marža 22% -8% 9% -93%
EBITDA 112 24 71 -156
EBITDA marža 35% 9% 22% -73%
Grynasis pelnas 67 -25 34 -200
Grynojo pelno marža 21% -10% 11% -94%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 739 749 682 617
Nematerialus turtas 2 1 0
Materialus turtas 738 748 682 617
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 725 696 725 677
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 544 529 595 580
Per vienerius metus gautinos sumos 164 130 81 68
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 37 49 29
TURTO IŠ VISO 1 465 1 446 1 408 1 294
Nuosavas kapitalas 685 683 543 555
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 539 523 484 450
Įsipareigojimai 240 239 381 290
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 104 141 240 195
Ilgalaikiai įsipareigojimai 60 107 178 139
Trumpalaikiai įsipareigojimai 180 132 203 152
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 465 1 446 1 408 1 294
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 739 733 749 722
Nematerialus turtas 2 1 1 1
Materialus turtas 738 731 748 721
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 725 695 697 539
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 545 604 529 416
Per vienerius metus gautinos sumos 164 61 130 114
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 17 31 37 9
Turto iš viso 1 465 1 428 1 446 1 261
Nuosavas kapitalas 685 649 683 478
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 539 520 523 504
Įsipareigojimai 240 259 239 280
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 157
Ilgalaikiai įsipareigojimai 60 113 107 144
Trumpalaikiai įsipareigojimai 180 146 132 136
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 465 1 428 1 446 1 261

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% -9% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% -22% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% -21% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,21 0,44 0,35
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,03 5,27 3,56 4,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,00 1,26 0,64 0,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,15 0,15 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,31 0,30 0,29 0,47
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,33 0,34 0,55
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 45% 45% -21% 28%
Tipinės veiklos pelno marža -141% 6% -64% 4%
Grynojo pelno marža 4% 4% -64% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 11 5
Dividendai/grynasis pelnas 1,18 0,62
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 3% 1% -12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 7% 1% -29%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 3% 1% -14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,03 4,77 5,28 3,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,00 0,63 1,27 0,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,40 0,42 0,40 0,39
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,58 0,79 0,78 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 0,92 0,85 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 35% 9% 22% -73%
Tipinės veiklos pelno marža 22% -8% 9% -93%
Grynojo pelno marža 21% -10% 11% -94%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 10 5
Dividendai/grynasis pelnas 1,19 0,63

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,0%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės veislininkystė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177005858
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis96,5%
http://buliukai.lt/
ROE

1,9%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Remigijus SakalauskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01