• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

1965 metais melioracijos grupių bazėje Šilutės rajone buvo įsteigta Sausinimo sistemų valdyba (SSV). Laikui bėgant keitėsi tiek įmonės statusas, tiek įmonės pavadinimas, o 2005 m. buvo perregistruota į UAB „Šilutės polderiai“. Bendrovės pagrindinė veikla – polderinės sistemos eksploatacijos ir remonto darbai, kelių remontas, miško valymo darbai, siurblinių rekonstrukcija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 772 2 597 3 748 7 043
Pardavimo savikaina 1 424 2 266 3 360 6 556
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 348 332 388 487
Bendrojo pelno marža 20% 13% 10% 7%
Veiklos sąnaudos 294 271 329 382
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 55 61 59 104
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% 2% 1%
EBITDA 115 151 175 208
EBITDA marža 7% 6% 5% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 39 45 52 80
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% 1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 174 1 230 1 368 1 232
Pardavimo savikaina 928 1 095 1 171 1 084
Bendrasis pelnas 246 135 197 148
Bendrojo pelno marža 21% 11% 14% 12%
Veiklos sąnaudos 203 127 143 132
Tipinės veiklos pelnas 42 8 53 16
Tipinės veiklos pelno marža 4% 1% 4% 1%
EBITDA 81 65 87 75
EBITDA marža 7% 5% 6% 6%
Grynasis pelnas 37 5 39 7
Grynojo pelno marža 3% 0% 3% 1%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 399 390 403 473
Nematerialus turtas 0 2 1 0
Materialus turtas 393 381 395 455
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 6 7 7 17
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 609 769 652 1 347
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 413 343 156 44
Per vienerius metus gautinos sumos 168 417 242 216
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28 9 254 1 086
TURTO IŠ VISO 1 077 1 368 1 306 1 860
Nuosavas kapitalas 794 809 825 859
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 283 559 481 1 000
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 116 139 131 136
Ilgalaikiai įsipareigojimai 117 121
Trumpalaikiai įsipareigojimai 283 559 364 879
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 077 1 368 1 305 1 860
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 399 391 390 376
Nematerialus turtas 0 2 2 1
Materialus turtas 393 383 381 368
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 6 6 7 7
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 678 889 978 1 050
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 413 258 343 166
Per vienerius metus gautinos sumos 237 574 626 857
Kitas trumpalaikis turtas 0 5 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 28 52 9 27
Turto iš viso 1 077 1 280 1 368 1 426
Nuosavas kapitalas 794 770 809 782
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 283 510 559 644
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 116 110 139 121
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 108
Trumpalaikiai įsipareigojimai 283 510 559 536
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 077 1 280 1 368 1 426

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 4% 4% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 6% 6% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 15% 15% 21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,17 0,16 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,15 1,38 1,79 1,53
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,69 0,76 1,36 1,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,58 2,12 2,80 4,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,11 6,58 9,46 16,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,21 3,24 4,59 8,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 6% 5% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% 2% 1%
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 24 30 37 55
Dividendai/grynasis pelnas 0,61 0,67 0,71 0,69
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 3% 4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 6% 6% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 7% 8% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,09 0,10 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,40 1,75 1,75 1,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,94 1,24 1,14 1,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,58 1,87 2,12 1,92
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,11 5,79 6,58 6,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,21 3,13 3,24 3,35
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 5% 6% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 1% 4% 1%
Grynojo pelno marža 3% 0% 3% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 19 24
Dividendai/grynasis pelnas 0,61 0,67

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

9,5%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės polderiai“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas177002890
 • SektoriusKita
 • VeiklaPolderių sistemos (statyba)
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis81%
http://polderiai.lt/
Grąža valstybei

55 tūkst. eurų

ROE

9,5%

Darbuotojų skaičius

88

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Arūnas JagminasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Linas LapinskasŽemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus patarėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Simona MartinkėNepriklausoma narė
 • Jonas LisauskasŽemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės mentorius
 • Arūnas DrūliaNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2020/09/01