• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1965 metais melioracijos grupių bazėje Šilutės rajone buvo įsteigta Sausinimo sistemų valdyba (SSV). Laikui bėgant keitėsi tiek įmonės statusas, tiek įmonės pavadinimas, o 2005 m. buvo perregistruota į UAB „Šilutės polderiai“. Bendrovės pagrindinė veikla – polderinės sistemos eksploatacijos ir remonto darbai, kelių remontas, miško valymo darbai, siurblinių rekonstrukcija.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. ≥ 9 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 0,7 karto
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. ≥ 70 proc. paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Visų įsipareigojimų ir EBITDA santykis, kartais:
  • 2022-2024 m. 1,0 – 3,0
 • EBITDA pelningumas, proc.:
  • 2022 m. ≥ 5,2
  • 2023 m. ≥ 5,4
  • 2024 m. ≥ 5,5
 • Pagrįstų pretenzijų dėl darbų kokybės ir/ar atlikimo terminų skaičius:
  • 2022-2024 m. – 0
 • Pagrįstų pretenzijų dėl darbų kokybės ir/ar atlikimo terminų skaičius:
  • 2022-2024 m. – 100

          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 748 7 043 8 824 5 493
Pardavimo savikaina 3 360 6 556 7 622 4 887
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 388 487 1 203 607
Bendrojo pelno marža 10% 7% 14% 11%
Veiklos sąnaudos 329 382 374 417
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 59 104 828 190
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% 9% 3%
EBITDA 175 208 953 354
EBITDA marža 5% 3% 11% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 52 80 708 163
Grynojo pelno marža 1% 1% 8% 3%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 1 232 2 150 1 687 2 476
Pardavimo savikaina 1 084 1 943 1 503 1 931
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 148 207 185 545
Bendrojo pelno marža % % 10% 22%
Veiklos sąnaudos 132 171 185 220
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 16 37 -1 324
Tipinės veiklos pelno marža % % 2% 13%
EBITDA 85 396
EBITDA marža % % 4% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 33 10 324
Grynojo pelno marža % % 2% 13%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 403 473 622 767
Nematerialus turtas 1 0
Materialus turtas 395 455 603 749
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 7 17 19 18
Trumpalaikis turtas 652 1 347 1 800 719
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 156 44 31 174
Per vienerius metus gautinos sumos 242 216 280 214
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 254 1 086 1 489 332
TURTO IŠ VISO 1 306 1 860 2 454 1 530
Nuosavas kapitalas 825 859 1 499 1 223
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 481 1 000 955 307
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 131 136
Ilgalaikiai įsipareigojimai 117 121
Trumpalaikiai įsipareigojimai 364 879 955 307
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 305 1 860 2 454 1 530
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 428 474 808
Nematerialus turtas 1
Materialus turtas 421 456 788
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 7 17 19
Trumpalaikis turtas 744 1 567 1 756
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 143 513 104
Per vienerius metus gautinos sumos 255 220 367
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 346 834 1 286
TURTO IŠ VISO 1 481 2 643 2 591
Nuosavas kapitalas 807 802 1 384
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 674 1 842 1 206
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 152 121
Ilgalaikiai įsipareigojimai 136 121
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 481 2 644 2 591

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 5% 33% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 10% 60% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 15% 21% 113% 31%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,79 1,53 1,89 2,34
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,36 1,48 1,85 1,78
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,80 4,45 4,09 2,76
Ilgalaikio turto apyvartumas 9,46 16,09 16,12 7,91
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,59 8,36 7,48 4,04
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 3% 11% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% 9% 3%
Grynojo pelno marža 1% 1% 8% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 37 55 356 236
Dividendai/grynasis pelnas 0,71 0,69 0,50 1,45
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 39%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 93%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% 2% 25%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 313,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 210,76
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,90 0,82 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 10,05 3,74 3,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,33 2,10 2,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 4% 16%
Tipinės veiklos pelno marža % 2% 13%
Grynojo pelno marža % 2% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės polderiai“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas177002890
 • SektoriusKita
 • VeiklaPolderių sistemos (statyba)
 • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis81%
http://polderiai.lt/
Grąža valstybei

236 tūkst. eurų

ROE

12,0%

Darbuotojų skaičius

86

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Arūnas JagminasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Simona MartinkėNepriklausoma narė, UAB "Victory Funds" direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Linas LapinskasŽemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyresnysis patarėjas
 • Inga Perevičiūtė-AntulienėŽemės ūkio ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro, erdvinės informacijos ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Arūnas TamošauskasNepriklausomas narys, UAB Telšių autobusų parko direktorius, UAB „Telšių vandenys" valdybos narys

Informacija aktuali: 2022/09/01