• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1965 metais melioracijos grupių bazėje Šilutės rajone buvo įsteigta Sausinimo sistemų valdyba (SSV). Laikui bėgant keitėsi tiek įmonės statusas, tiek įmonės pavadinimas, o 2005 m. buvo perregistruota į UAB „Šilutės polderiai“. Bendrovės pagrindinė veikla – polderinės sistemos eksploatacijos ir remonto darbai, kelių remontas, miško valymo darbai, siurblinių rekonstrukcija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 597 3 748 7 043 8 824
Pardavimo savikaina 2 266 3 360 6 556 7 622
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 332 388 487 1 203
Bendrojo pelno marža 13% 10% 7% 14%
Veiklos sąnaudos 271 329 382 374
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 61 59 104 828
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 1% 9%
EBITDA 151 175 208 953
EBITDA marža 6% 5% 3% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 45 52 80 708
Grynojo pelno marža 2% 1% 1% 8%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 1 232 2 150 1 687 2 476
Pardavimo savikaina 1 084 1 943 1 503 1 931
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 148 207 185 545
Bendrojo pelno marža % % 10% 22%
Veiklos sąnaudos 132 171 185 220
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 16 37 -1 324
Tipinės veiklos pelno marža % % 2% 13%
EBITDA 85 396
EBITDA marža % % 4% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 33 10 324
Grynojo pelno marža % % 2% 13%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 390 403 473 622
Nematerialus turtas 2 1 0
Materialus turtas 381 395 455 603
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 7 7 17 19
Trumpalaikis turtas 769 652 1 347 1 800
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 343 156 44 31
Per vienerius metus gautinos sumos 417 242 216 280
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 254 1 086 1 489
TURTO IŠ VISO 1 368 1 306 1 860 2 454
Nuosavas kapitalas 809 825 859 1 499
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 559 481 1 000 955
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 139 131 136
Ilgalaikiai įsipareigojimai 117 121
Trumpalaikiai įsipareigojimai 559 364 879 955
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 368 1 305 1 860 2 454
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 428 474 808
Nematerialus turtas 1
Materialus turtas 421 456 788
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 7 17 19
Trumpalaikis turtas 744 1 567 1 756
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 143 513 104
Per vienerius metus gautinos sumos 255 220 367
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 346 834 1 286
TURTO IŠ VISO 1 481 2 643 2 591
Nuosavas kapitalas 807 802 1 384
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 674 1 842 1 206
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 152 121
Ilgalaikiai įsipareigojimai 136 121
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 481 2 644 2 591

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 5% 33%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 10% 60%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 15% 21% 113%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,79 1,53 1,89
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,36 1,48 1,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,80 4,45 4,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 9,46 16,09 16,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,59 8,36 7,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 3% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% 9%
Grynojo pelno marža 1% 1% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 37 55 356
Dividendai/grynasis pelnas 0,71 0,69 0,50
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 39%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 93%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% 2% 25%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 313,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 210,76
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,90 0,82 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 10,05 3,74 3,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,33 2,10 2,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 4% 16%
Tipinės veiklos pelno marža % 2% 13%
Grynojo pelno marža % 2% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,7%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės polderiai“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas177002890
 • SektoriusKita
 • VeiklaPolderių sistemos (statyba)
 • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis81%
http://polderiai.lt/
Grąža valstybei

356 tūkst. eurų

ROE

60,0%

Darbuotojų skaičius

89

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Arūnas JagminasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Simona MartinkėNepriklausoma narė

VALDYBOS NARIAI

 • Linas LapinskasŽemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyresnysis patarėjas
 • Inga Perevičiūtė-AntulienėŽemės ūkio ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro, erdvinės informacijos ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Arūnas TamošauskasNepriklausomas narys, UAB Telšių autobusų parko direktorius

Informacija aktuali: 2022/05/01