• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1965 metais melioracijos grupių bazėje Šilutės rajone buvo įsteigta Sausinimo sistemų valdyba (SSV). Laikui bėgant keitėsi tiek įmonės statusas, tiek įmonės pavadinimas, o 2005 m. buvo perregistruota į UAB „Šilutės polderiai“. Bendrovės pagrindinė veikla – polderinės sistemos eksploatacijos ir remonto darbai, kelių remontas, miško valymo darbai, siurblinių rekonstrukcija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 772 2 597 3 748 7 043
Pardavimo savikaina 1 424 2 266 3 360 6 556
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 348 332 388 487
Bendrojo pelno marža 20% 13% 10% 7%
Veiklos sąnaudos 294 271 329 382
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 55 61 59 104
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% 2% 1%
EBITDA 115 151 175 208
EBITDA marža 7% 6% 5% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 39 45 52 80
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% 1%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 1 230 1 232 2 150 1 687
Pardavimo savikaina 1 095 1 084 1 943 1 503
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 135 148 207 185
Bendrojo pelno marža 11% 12% 10% 11%
Veiklos sąnaudos 127 132 171 185
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 8 16 37 -1
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 2% -0%
EBITDA 65 75 85 68
EBITDA marža 5% 6% 4% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 3 33 10
Grynojo pelno marža 0% 1% 2% 1%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 399 390 403 473
Nematerialus turtas 0 2 1 0
Materialus turtas 393 381 395 455
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 6 7 7 17
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 609 769 652 1 347
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 413 343 156 44
Per vienerius metus gautinos sumos 168 417 242 216
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28 9 254 1 086
TURTO IŠ VISO 1 077 1 368 1 306 1 860
Nuosavas kapitalas 794 809 825 859
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 283 559 481 1 000
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 116 139 131 136
Ilgalaikiai įsipareigojimai 117 121
Trumpalaikiai įsipareigojimai 283 559 364 879
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 077 1 368 1 305 1 860
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 391 376 428 474
Nematerialus turtas 2 1 1
Materialus turtas 383 368 421 456
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 6 7 7 17
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 889 1 050 744 1 567
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 258 166 143 513
Per vienerius metus gautinos sumos 574 857 255 220
Kitas trumpalaikis turtas 5
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 52 27 346 834
TURTO IŠ VISO 1 280 1 426 1 481 2 643
Nuosavas kapitalas 770 782 807 802
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 510 644 674 1 842
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 121 136 126
Ilgalaikiai įsipareigojimai 108 136 121
Trumpalaikiai įsipareigojimai 510 536 538 1 721
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 280 1 426 1 481 2 644

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 4% 4% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 6% 6% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 15% 15% 21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,17 0,16 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,15 1,38 1,79 1,53
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,69 0,76 1,36 1,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,58 2,12 2,80 4,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,11 6,58 9,46 16,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,21 3,24 4,59 8,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 6% 5% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% 2% 1%
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 24 30 37 55
Dividendai/grynasis pelnas 0,61 0,67 0,71 0,69
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 4% 5% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 6% 9% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 15% 4% 8% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,15 0,19 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,38 1,96 1,38 0,91
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,76 1,65 1,12 0,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,12 0,91 1,48 0,82
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,58 3,21 5,35 3,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,24 1,59 2,71 2,10
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 6% 4% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% 2% -0%
Grynojo pelno marža 2% 1% 2% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 30
Dividendai/grynasis pelnas 0,67

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,7%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės polderiai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177002890
  • SektoriusKita
  • VeiklaPolderių sistemos (statyba)
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis81%
http://polderiai.lt/
Grąža valstybei

55 tūkst. eurų

ROE

9,5%

Darbuotojų skaičius

88

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys