• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Įmonės likvidavimas įregistruotas Juridinių asmenų registre 2018 metų kovo 19 d.

Baigus įmonės likvidavimą, atsiskaičius su kreditoriais, Vyriausybė ketina perduoti įmonės turtą Palangos miesto savivaldybei (viešbutį „Tenisas“ ir teniso kortus, esančius Palangoje) kūno kultūrai ir sportui plėtoti. Kaip teigiama Vyriausybės kanceliarijos pažymoje, 2017 metų birželio 5 d. bendrovės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto tikroji vertė buvo 2 435 400 eurų.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 97 79 30 54
Pardavimo savikaina 49 46 10 34
Bendrasis pelnas 49 33 20 19
Bendrojo pelno marža 50% 42% 67% 36%
Veiklos sąnaudos 37 50 78 162
Tipinės veiklos pelnas 12 -17 -59 -143
Tipinės veiklos pelno marža 12% -21% -198% -265%
EBITDA 13 -15 -59 -51
EBITDA marža 14% -19% -198% -94%
Grynasis pelnas 11 -17 -59 -146
Grynojo pelno marža 11% -21% -198% -271%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 18 0 54
Pardavimo savikaina 4 0 34
Bendrasis pelnas 13 0 20
Bendrojo pelno marža 77% % 37%
Veiklos sąnaudos 54 33 130
Tipinės veiklos pelnas -40 -33 -110
Tipinės veiklos pelno marža -230% % -204%
EBITDA -50 -28 -23
EBITDA marža -285% % -42%
Grynasis pelnas -40 -33 -113
Grynojo pelno marža -230% % -210%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 67 42 26 2 365
Nematerialus turtas 0 0 26 0
Materialus turtas 67 42 0 2 365
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 1 4 6
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 1 1
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0 3 4
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 0 0 0 1
Turto iš viso 69 43 31 2 371
Nuosavas kapitalas -4 -28 -89 2 194
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 39 24 22 23
Įsipareigojimai 34 47 98 154
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 34 47 98 154
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 69 43 31 2 371
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 26 2 439 2 365
Nematerialus turtas 26 0 0
Materialus turtas 0 2 439 2 365
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0
Trumpalaikis turtas 4 5 6
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 1
Per vienerius metus gautinos sumos 3 4 4
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 0 0 1
Turto iš viso 31 2 445 2 371
Nuosavas kapitalas -89 2 296 2 194
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 22 22 23
Įsipareigojimai 98 127 154
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 98 127 154
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 31 2 445 2 371

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 12% -30% -159% -12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 105% 100% -14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -109% 164% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,05 0,03 0,04 0,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,01 0,00 0,03 0,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 1,41 0,80 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,14 1,45 0,87 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas -19,76 -4,92 -0,50 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% -19% -198% -94%
Tipinės veiklos pelno marža 12% -21% -198% -265%
Grynojo pelno marža 11% -21% -198% -271%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -159% -6% -12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 100% -7% -14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 164% -6% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,04 0,04 0,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,03 0,03 0,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,80 0,01 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87 0,01 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas -0,50 0,02 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -285% % -42%
Tipinės veiklos pelno marža -230% % -204%
Grynojo pelno marža -230% % -210%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Respublikinė mokomoji sportinė bazė
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaLauko teniso turnyrų organizavimas, aikštynų nuoma, trumpalaikio apgyvendnimo veikla
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKūno kultūros ir sporto departamentas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.sportinfo.lt/kksd-istaigos/319-uab-respublikine-mokomoji-sportine-baze
ROE

%

Darbuotojų skaičius

5