• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Projektų ekspertizė“ įregistruota 1995 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – inžinerijos ir su ja susijusios techninės konsultacijos, naujai statomų ir rekonstruojamų bei remontuojamų statinių projektų bendroji ir dalinė ekspertizė bei statinių ekspertizė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 572 648 721 796
Pardavimo savikaina 238 292 371 505
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 335 356 350 290
Bendrojo pelno marža 58% 55% 49% 37%
Veiklos sąnaudos 266 277 285 164
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 68 79 65 126
Tipinės veiklos pelno marža 12% 12% 9% 16%
EBITDA 81 94 79 138
EBITDA marža 14% 14% 11% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 60 71 57 114
Grynojo pelno marža 10% 11% 8% 14%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 216 274 358 344
Pardavimo savikaina 114 165 232 217
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 102 109 127 127
Bendrojo pelno marža 47% 40% 35% 37%
Veiklos sąnaudos 70 67 68 75
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 32 42 59 52
Tipinės veiklos pelno marža 15% 15% 16% 15%
EBITDA 38 49 65 56
EBITDA marža 18% 18% 18% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 8 52 44
Grynojo pelno marža 13% 14% 15% 13%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 475 417 311 308
Nematerialus turtas 0 1 1 1
Materialus turtas 175 168 160 158
Finansinis turtas 300 249 150 150
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 348 250 284 324
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 3 3 3
Per vienerius metus gautinos sumos 81 82 61 109
Kitas trumpalaikis turtas 25
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 239 165 220 213
TURTO IŠ VISO 826 673 597 635
Nuosavas kapitalas 779 602 542 578
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 47 71 55 56
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 47 71 55 56
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 826 673 597 635
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 422 313 260 307
Nematerialus turtas 1 1 0 1
Materialus turtas 172 162 160 156
Finansinis turtas 249 150 100 150
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 135 228 349 285
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 13 2 3
Per vienerius metus gautinos sumos 97 110 151 138
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28 105 197 145
TURTO IŠ VISO 556 541 617 602
Nuosavas kapitalas 491 458 517 529
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 65 83 100 73
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 65 83 100 73
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 556 541 617 602

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 9% 9% 18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 10% 10% 20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 28% 25% 45%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,40 3,51 5,19 5,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 7,33 3,47 5,14 5,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,69 0,86 1,14 1,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,20 1,45 1,98 2,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,73 0,94 1,26 1,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 14% 11% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 12% 9% 16%
Grynojo pelno marža 10% 11% 8% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 248 104 77 93
Dividendai/grynasis pelnas 4,14 1,46 1,36 0,82
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 9% 13% 12% 17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 15% 15% 20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 28% 19% 23% 20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,51 2,75 3,50 3,89
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,47 2,59 3,48 3,86
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,86 0,50 0,62 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,45 0,75 1,25 1,21
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,94 0,58 0,74 0,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 18% 18% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 15% 16% 15%
Grynojo pelno marža 11% 14% 15% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 104
Dividendai/grynasis pelnas 1,46

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Projektų ekspertizė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120091161
  • SektoriusKita
  • VeiklaObjektų projektų bei pastatų ir statinių ekspertizė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.proex.lt/
Grąža valstybei

93 tūkst. eurų

ROE

20,3%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys