• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Projektų ekspertizė“ įregistruota 1995 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – inžinerijos ir su ja susijusios techninės konsultacijos, naujai statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų statinių projektų bendroji ir dalinė ekspertizė, statinių ekspertizė.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

           


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 796 1 008 901 1 112
Pardavimo savikaina 505 628 548 686
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 290 380 352 426
Bendrojo pelno marža 37% 38% 39% 38%
Veiklos sąnaudos 164 210 211 245
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 126 170 141 181
Tipinės veiklos pelno marža 16% 17% 16% 16%
EBITDA 138 180 154 196
EBITDA marža 17% 18% 17% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 114 139 123 153
Grynojo pelno marža 14% 14% 14% 14%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 344 354 476 724
Pardavimo savikaina 217 220 276 457
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 127 134 201 268
Bendrojo pelno marža 37% 38% 42% 37%
Veiklos sąnaudos 75 83 101 114
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 52 51 100 154
Tipinės veiklos pelno marža 15% 14% 21% 21%
EBITDA 56 57 107 162
EBITDA marža 16% 16% 22% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 44 45 86 132
Grynojo pelno marža 13% 13% 18% 18%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 308 307 155 163
Nematerialus turtas 1 1 1 14
Materialus turtas 158 156 154 150
Finansinis turtas 150 150
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 324 480 587 641
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 7 16 3
Per vienerius metus gautinos sumos 109 212 208 328
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 213 261 364 311
TURTO IŠ VISO 635 790 752 810
Nuosavas kapitalas 578 624 626 636
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 56 166 126 173
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 56 166 126 173
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 635 790 752 810
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 307 207 164 163
Nematerialus turtas 1 1 15 12
Materialus turtas 156 156 149 151
Finansinis turtas 150 50
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 285 477 553 730
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 7 3 2
Per vienerius metus gautinos sumos 138 170 264 161
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 145 300 287 567
TURTO IŠ VISO 602 694 730 904
Nuosavas kapitalas 529 548 568 639
Dotacijos, subsidijos 0
Įsipareigojimai 73 146 162 266
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 73 146 162 266
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 602 694 730 904

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 18% 20% 16% 20%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 20% 23% 20% 24%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 22% 27% 23% 28%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,75 2,90 4,65 3,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,70 2,86 4,53 3,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,25 1,28 1,20 1,37
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,58 3,28 5,82 6,81
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,38 1,61 1,44 1,75
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 18% 17% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 17% 16% 16%
Grynojo pelno marža 14% 14% 14% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 93 121 143 129
Dividendai/grynasis pelnas 0,82 0,87 1,17 0,84
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 17% 22% 23% 24%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 20% 26% 29% 33%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 9% 18% 24%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,89 3,27 3,41 2,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,86 3,22 3,40 2,74
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,57 0,51 0,65 0,80
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,12 1,71 2,90 4,45
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,65 0,84 1,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 16% 22% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 14% 21% 21%
Grynojo pelno marža 13% 13% 18% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Projektų ekspertizė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120091161
  • SektoriusKita
  • VeiklaObjektų projektų bei pastatų ir statinių ekspertizė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.proex.lt/
Grąža valstybei

129 tūkst. eurų

ROE

24,3%

Darbuotojų skaičius

24

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arvydas KuralavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2023/11/03