• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Projektų ekspertizė“ įregistruota 1995 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – inžinerijos ir su ja susijusios techninės konsultacijos, naujai statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų statinių projektų bendroji ir dalinė ekspertizė, statinių ekspertizė.


          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 721 796 1 008 901
Pardavimo savikaina 371 505 628 548
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 350 290 380 352
Bendrojo pelno marža 49% 37% 38% 39%
Veiklos sąnaudos 285 164 210 211
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 65 126 170 141
Tipinės veiklos pelno marža 9% 16% 17% 16%
EBITDA 79 138 180 154
EBITDA marža 11% 17% 18% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 57 114 139 122
Grynojo pelno marža 8% 14% 14% 14%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 274 358 344 354
Pardavimo savikaina 165 232 217 220
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 109 127 127 134
Bendrojo pelno marža % % 35% 38%
Veiklos sąnaudos 67 68 75 83
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 42 59 52 51
Tipinės veiklos pelno marža % % 16% 14%
EBITDA 66 57
EBITDA marža % % 18% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 37 52 44 45
Grynojo pelno marža % % 15% 13%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 311 308 307 155
Nematerialus turtas 1 1 1 1
Materialus turtas 160 158 156 154
Finansinis turtas 150 150 150
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 284 324 480 587
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 3 7 16
Per vienerius metus gautinos sumos 61 109 212 208
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 220 213 261 364
TURTO IŠ VISO 597 635 790 752
Nuosavas kapitalas 542 578 624 626
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 55 56 166 126
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 55 56 166 126
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 597 635 790 752
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 260 307 207
Nematerialus turtas 0 1 1
Materialus turtas 160 156 156
Finansinis turtas 100 150 50
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 349 285 477
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 3 7
Per vienerius metus gautinos sumos 151 138 170
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 197 145 300
TURTO IŠ VISO 617 602 694
Nuosavas kapitalas 517 529 548
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 100 73 146
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 617 602 694

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 9% 18% 20% 16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 20% 23% 20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 25% 45% 55% 46%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,19 5,75 2,90 4,65
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,14 5,70 2,86 4,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,14 1,29 1,41 1,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,98 2,57 3,28 3,90
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,26 1,42 1,68 1,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 17% 18% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 16% 17% 16%
Grynojo pelno marža 8% 14% 14% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 77 93 121 143
Dividendai/grynasis pelnas 1,36 0,82 0,87 1,17
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 22%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 26%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 20% 15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,16 0,56 0,55
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,75 1,21 1,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,39 0,66 0,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 18% 16%
Tipinės veiklos pelno marža % 16% 14%
Grynojo pelno marža % 15% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Projektų ekspertizė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120091161
  • SektoriusKita
  • VeiklaObjektų projektų bei pastatų ir statinių ekspertizė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.proex.lt/
Grąža valstybei

143 tūkst. eurų

ROE

19,6%

Darbuotojų skaičius

23

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arvydas KuralavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01