• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Projektų ekspertizė“ įregistruota 1995 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – inžinerijos ir su ja susijusios techninės konsultacijos, naujai statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų statinių projektų bendroji ir dalinė ekspertizė, statinių ekspertizė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 648 721 796 1 008
Pardavimo savikaina 292 371 505 628
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 356 350 290 380
Bendrojo pelno marža 55% 49% 37% 38%
Veiklos sąnaudos 277 285 164 210
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 79 65 126 170
Tipinės veiklos pelno marža 12% 9% 16% 17%
EBITDA 94 79 138 180
EBITDA marža 14% 11% 17% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 71 57 114 139
Grynojo pelno marža 11% 8% 14% 14%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 274 358 344 354
Pardavimo savikaina 165 232 217 220
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 109 127 127 134
Bendrojo pelno marža % % 35% 38%
Veiklos sąnaudos 67 68 75 83
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 42 59 52 51
Tipinės veiklos pelno marža % % 16% 14%
EBITDA 66 57
EBITDA marža % % 18% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 37 52 44 45
Grynojo pelno marža % % 15% 13%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 417 311 308 307
Nematerialus turtas 1 1 1 1
Materialus turtas 168 160 158 156
Finansinis turtas 249 150 150 150
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 250 284 324 480
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 3 3 7
Per vienerius metus gautinos sumos 82 61 109 212
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 165 220 213 261
TURTO IŠ VISO 673 597 635 790
Nuosavas kapitalas 602 542 578 624
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 71 55 56 166
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 71 55 56 166
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 673 597 635 790
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 260 307 207
Nematerialus turtas 0 1 1
Materialus turtas 160 156 156
Finansinis turtas 100 150 50
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 349 285 477
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 3 7
Per vienerius metus gautinos sumos 151 138 170
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 197 145 300
TURTO IŠ VISO 617 602 694
Nuosavas kapitalas 517 529 548
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 100 73 146
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 617 602 694

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 9% 18% 20%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 20% 23%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 25% 45% 55%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,19 5,75 2,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,14 5,70 2,86
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,14 1,29 1,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,98 2,57 3,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,26 1,42 1,68
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 17% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 16% 17%
Grynojo pelno marža 8% 14% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 77 93 121
Dividendai/grynasis pelnas 1,36 0,82 0,87
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 22%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 26%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 20% 15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,16 0,56 0,55
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,75 1,21 1,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,39 0,66 0,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 18% 16%
Tipinės veiklos pelno marža % 16% 14%
Grynojo pelno marža % 15% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Projektų ekspertizė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120091161
  • SektoriusKita
  • VeiklaObjektų projektų bei pastatų ir statinių ekspertizė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.proex.lt/
Grąža valstybei

121 tūkst. eurų

ROE

23,2%

Darbuotojų skaičius

25

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arvydas KuralavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01