• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė poilsio namai „Baltija“ buvo įkurta 1991 m. sausį. Poilsio namų veikla – apgyvendinimo paslaugos, reabilitacinis gydymas, palaikomoji ir ambulatorinė reabilitacija, komercinio gydymo paslaugos, viešojo maitinimo, komunalinės paslaugos bei konferencijų ir pasitarimų organizavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 708 599 200
Pardavimo savikaina 688 549 37
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 20 50 163
Bendrojo pelno marža 3% 8% 82%
Veiklos sąnaudos 696 400 379
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -676 -351 -215
Tipinės veiklos pelno marža -96% -59% -108%
EBITDA 501 -190 -74
EBITDA marža 71% -32% -37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -685 -393 -264
Grynojo pelno marža -97% -66% -132%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 5 258 5 097 4 956
Nematerialus turtas 6 2
Materialus turtas 5 252 5 095 4 956
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 37 11 45
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 27 2 4
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 9 41
TURTO IŠ VISO 5 295 5 108 5 002
Nuosavas kapitalas 3 991 3 598 3 333
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 1 304 1 511 1 668
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 747 1 136 1 283
Ilgalaikiai įsipareigojimai 744 1 136 1 283
Trumpalaikiai įsipareigojimai 217 40 63
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 295 5 108 5 002
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -13% -8% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -16% -10% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -27% -14% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,19 0,32 0,39
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,17 0,28 0,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,15 0,27 0,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,12 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,12 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,16 0,16 0,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 71% -32% -37%
Tipinės veiklos pelno marža -96% -59% -108%
Grynojo pelno marža -97% -66% -132%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,32
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -32%
Tipinės veiklos pelno marža -59%
Grynojo pelno marža -66%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB poilsio namai „Baltija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaApgyvendinimo paslaugos, reabilitacijos centras
  • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis0%
http://www.baltijahotel.lt/
ROE

%