• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„NT Valdos“ rūpinasi nekilnojamojo turto disponavimu ir kita su tuo susijusia veikla bei paslaugų teikimu. Įsteigimo data ir registras: 2007 m. sausio 18 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos 3 735 523
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 735 523
Bendrojo pelno marža 100% 100%
Veiklos sąnaudos 4 512 974
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -777 -451
Tipinės veiklos pelno marža -21% -86%
EBITDA -735 -442
EBITDA marža -20% -85%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 179 -144
Grynojo pelno marža -32% -28%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 751
Nematerialus turtas 2
Materialus turtas 37
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 1 712
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 8 334 5 651
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 507 466
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 45 5 185
TURTO IŠ VISO 10 089 5 652
Nuosavas kapitalas 9 274 5 501
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 815 143
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 25
Trumpalaikiai įsipareigojimai 790 143
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 10 089 5 652
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -23% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% -25% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% -17% -16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,60
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,51 10,55 39,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,72 6,11 36,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,74 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,50 4,27 0,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,96 0,81 0,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% -20% -85%
Tipinės veiklos pelno marža 15% -21% -86%
Grynojo pelno marža 6% -32% -28%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasNT Valdos, UAB
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaNekilnojamojo turto ir transporto nuomos paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucija„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Valstybei priklausanti dalis100%
https://www.valdos.eu
ROE

-1,9%

Darbuotojų skaičius

1