• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1998 m. įregistruota įmonė, kuri atlieka ūkio mašinų ir įrengimų, žemės ir miškų ūkių traktorių, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir medienos apdorojimo įrangos bei kitų mašinų ir įrengimų sertifikavimą ir bandymus, nustatant vartojimo savybių atitiktį norminių dokumentų reikalavimams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 254 410 277
Pardavimo savikaina 146 111 101
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 108 300 177
Bendrojo pelno marža 42% 73% 64%
Veiklos sąnaudos 289 266 157
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -181 34 19
Tipinės veiklos pelno marža -71% 8% 7%
EBITDA -172 41 35
EBITDA marža -68% 10% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 30 17
Grynojo pelno marža 6% 7% 6%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 21 33 1 012
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 21 33 1 012
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 64 57 83
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 1
Per vienerius metus gautinos sumos 39 23 23
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 25 33 59
TURTO IŠ VISO 85 90 1 094
Nuosavas kapitalas 12 42 1 053
Dotacijos, subsidijos 9 8 6
Įsipareigojimai 64 40 36
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 40 36
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 85 90 1 095
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13% 35% 3% %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 34% 114% 3% %
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1722% 139% 4% %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,00 1,41 2,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99 1,40 2,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,07 4,70 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,92 15,17 0,53
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,41 15,34 0,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -68% 10% 13% %
Tipinės veiklos pelno marža -71% 8% 7% %
Grynojo pelno marža 6% 7% 6% %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 13
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-vvi.php on line 340
Dividendai/grynasis pelnas 0,05 0,75
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-vvi.php on line 342
2018-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 34%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1722%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,92
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -68%
Tipinės veiklos pelno marža -71%
Grynojo pelno marža 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

13,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Mašinų bandymo stotis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaPramonės įrangos ir žemės ūkio technikos bandymas ir sertifikavimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bandymai.lt
ROE

%