• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

1998 m. įregistruota įmonė, kuri atlieka ūkio mašinų ir įrengimų, žemės ir miškų ūkių traktorių, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir medienos apdorojimo įrangos bei kitų mašinų ir įrengimų sertifikavimą ir bandymus, nustatant vartojimo savybių atitiktį norminių dokumentų reikalavimams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 249 254 410 277
Pardavimo savikaina 128 146 111 101
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 121 108 300 177
Bendrojo pelno marža 48% 42% 73% 64%
Veiklos sąnaudos 288 289 266 157
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -168 -181 34 19
Tipinės veiklos pelno marža -67% -71% 8% 7%
EBITDA -159 -172 41 35
EBITDA marža -64% -68% 10% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 16 30 17
Grynojo pelno marža 6% 6% 7% 6%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 133 133 121 137
Pardavimo savikaina 30 0 146 60
Bendrasis pelnas 103 133 -26 77
Bendrojo pelno marža 77% 100% -21% 56%
Veiklos sąnaudos 93 128 160 142
Tipinės veiklos pelnas 9 5 -186 -65
Tipinės veiklos pelno marža 7% 4% -154% -47%
EBITDA 14 9 -181 -62
EBITDA marža 10% 7% -149% -45%
Grynasis pelnas 8 5 10 24
Grynojo pelno marža 6% 4% 8% 18%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 52 21 33 1 012
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 24 21 33 1 012
Finansinis turtas 29
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 58 64 57 83
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 0 0 1
Per vienerius metus gautinos sumos 32 39 23 23
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18 25 33 59
TURTO IŠ VISO 161 85 90 1 094
Nuosavas kapitalas 82 12 42 1 053
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 15 9 8 6
Įsipareigojimai 64 64 40 36
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 64 40 36
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 161 85 90 1 095
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 52 54 21 36
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 24 26 21 36
Finansinis turtas 29 29 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 109 100 64 62
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 1 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 32 33 39 40
Kitas trumpalaikis turtas 51 51 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 18 16 25 21
Turto iš viso 161 154 85 98
Nuosavas kapitalas 82 81 12 35
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 15 10 9 8
Įsipareigojimai 64 63 64 54
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 63 64 54
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 161 154 85 98

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 10% 13% 35% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 34% 114% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -345% -1722% 139% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,91 1,00 1,41 2,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,79 0,99 1,40 2,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,62 2,07 4,70 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,69 6,92 15,17 0,53
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,31 5,41 15,34 0,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -64% -68% 10% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -67% -71% 8% 7%
Grynojo pelno marža 6% 6% 7% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7 1 13
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,05 0,75
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 10% 9% 13% 28%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 18% 34% 60%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 17% -304% -372%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,71 1,58 1,00 1,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,59 1,57 0,99 1,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,62 1,61 2,07 2,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,69 6,37 6,92 5,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,30 3,44 5,40 4,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 7% -149% -45%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 4% -154% -47%
Grynojo pelno marža 6% 4% 8% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

3,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Mašinų bandymo stotis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas190819979
  • SektoriusKita
  • VeiklaPramonės įrangos ir žemės ūkio technikos bandymas ir sertifikavimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bandymai.lt
Grąža valstybei

14 tūkst. eurų

ROE

3,3%

Darbuotojų skaičius

11

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Paulius KalinaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01