• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1998 m. įregistruota įmonė, kuri atlieka ūkio mašinų ir įrengimų, žemės ir miškų ūkių traktorių, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir medienos apdorojimo įrangos bei kitų mašinų ir įrengimų sertifikavimą ir bandymus, nustatant vartojimo savybių atitiktį norminių dokumentų reikalavimams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2018
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 35%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 114%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 139%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 4,70
Ilgalaikio turto apyvartumas 15,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 15,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10%
Tipinės veiklos pelno marža 8%
Grynojo pelno marža 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1
Dividendai/grynasis pelnas 0,05
2018-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 34%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1722%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,92
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -68%
Tipinės veiklos pelno marža -71%
Grynojo pelno marža 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Mašinų bandymo stotis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaPramonės įrangos ir žemės ūkio technikos bandymas ir sertifikavimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bandymai.lt
ROE

%