• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1998 m. įregistruota įmonė, kuri atlieka ūkio mašinų ir įrengimų, žemės ir miškų ūkių traktorių, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir medienos apdorojimo įrangos bei kitų mašinų ir įrengimų sertifikavimą ir bandymus, nustatant vartojimo savybių atitiktį norminių dokumentų reikalavimams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 249 254 410 277
Pardavimo savikaina 128 146 111 101
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 121 108 300 177
Bendrojo pelno marža 48% 42% 73% 64%
Veiklos sąnaudos 288 289 266 157
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -168 -181 34 19
Tipinės veiklos pelno marža -67% -71% 8% 7%
EBITDA -159 -172 41 35
EBITDA marža -64% -68% 10% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 16 30 17
Grynojo pelno marža 6% 6% 7% 6%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 135 137 137 138
Pardavimo savikaina 79 60 48 53
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 56 77 89 85
Bendrojo pelno marža 41% 56% 65% 61%
Veiklos sąnaudos 149 142 76 74
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -93 -65 13 11
Tipinės veiklos pelno marža -69% -47% 9% 8%
EBITDA -89 -62 17 20
EBITDA marža -66% -45% 12% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 4 11 10
Grynojo pelno marža 4% 18% 8% 7%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 52 21 33 1 012
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 24 21 33 1 012
Finansinis turtas 29
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 58 64 57 83
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 0 0 1
Per vienerius metus gautinos sumos 32 39 23 23
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18 25 33 59
TURTO IŠ VISO 161 85 90 1 094
Nuosavas kapitalas 82 12 42 1 053
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 15 9 8 6
Įsipareigojimai 64 64 40 36
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 64 40 36
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 161 85 90 1 095
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 54 36 30 1 003
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 26 36 30 1 003
Finansinis turtas 29
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 100 62 85 86
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 33 40 27 27
Kitas trumpalaikis turtas 51
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 21 58 58
TURTO IŠ VISO 154 98 114 1 089
Nuosavas kapitalas 81 35 52 1 050
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 10 8 7 5
Įsipareigojimai 63 54 56 35
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 63 54 56 35
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 154 98 114 1 089

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 10% 13% 35% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 34% 114% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -345% -1722% 139% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,91 1,00 1,41 2,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,79 0,99 1,40 2,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,62 2,07 4,70 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,69 6,92 15,17 0,53
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,31 5,41 15,34 0,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -64% -68% 10% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -67% -71% 8% 7%
Grynojo pelno marža 6% 6% 7% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7 1 13
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,05 0,75
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13% 28% 17% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 34% 60% 41% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1722% -297% 46% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,00 1,14 1,52 2,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99 1,14 1,52 2,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,07 1,09 1,29 0,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,92 3,03 4,18 0,27
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,41 2,36 3,15 0,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -68% -45% 12% 15%
Tipinės veiklos pelno marža -71% -47% 9% 8%
Grynojo pelno marža 6% 18% 8% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

13,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Mašinų bandymo stotis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaPramonės įrangos ir žemės ūkio technikos bandymas ir sertifikavimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bandymai.lt
Grąža valstybei

14 tūkst. eurų

ROE

3,3%

Darbuotojų skaičius

11