• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1991 metais įsteigta „Lietpraba“ 1995 metais buvo perregistruota į VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“. Įmonė gina tauriųjų metalų ir brangakmenių vartotojų teises, saugo jų bei valstybės interesus gaminant, perdirbant, superkant, realizuojant, naudojant, saugant ir išvežant ar įvežant tauriuosius metalus bei brangakmenius. Įmonė atlieka tauriųjų metalų tyrimus, kontrolinę analizę, prabavimą, įspaudavimą, ekspertizę, nustato charakteristikas, išduoda kokybės pažymėjimus ir vykdo kitą veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 558 579 594 710
Pardavimo savikaina 267 292 301 353
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 291 287 293 357
Bendrojo pelno marža 52% 50% 49% 50%
Veiklos sąnaudos 300 252 273 324
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -9 35 21 34
Tipinės veiklos pelno marža -2% 6% 3% 5%
EBITDA 57 111 84 89
EBITDA marža 10% 19% 14% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 36 20 24
Grynojo pelno marža 0% 6% 3% 3%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 260 273 329 202
Pardavimo savikaina 160 137 151 155
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 100 136 178 47
Bendrojo pelno marža 38% 50% 54% 23%
Veiklos sąnaudos 109 142 142 97
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -10 -7 36 -50
Tipinės veiklos pelno marža -4% -2% 11% -25%
EBITDA 28 27 64 -18
EBITDA marža 11% 10% 20% -9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 39 -50
Grynojo pelno marža -2% -2% 12% -25%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 1 838 1 230 783 785
Nematerialus turtas 14 14 18 16
Materialus turtas 1 245 1 216 765 768
Finansinis turtas 580
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 665 2 315 1 846 1 232
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 52 45 487 45
Per vienerius metus gautinos sumos 5 6 5 2
Kitas trumpalaikis turtas 1 072 572
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 536 1 691 1 354 1 185
TURTO IŠ VISO 3 505 3 546 2 629 2 020
Nuosavas kapitalas 3 461 3 490 2 581 1 960
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 44 57 49 60
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 44 57 49 60
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 505 3 546 2 629 2 020
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 1 795 1 257 798 781
Nematerialus turtas 12 16 20 14
Materialus turtas 1 203 1 241 778 767
Finansinis turtas 580
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 728 1 381 1 277 1 114
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 54 52 44 49
Per vienerius metus gautinos sumos 56 44 55 44
Kitas trumpalaikis turtas 460 473
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 158 813 1 177 1 021
TURTO IŠ VISO 3 534 2 638 2 080 1 904
Nuosavas kapitalas 3 448 2 555 1 975 1 815
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 86 83 105 89
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 86 83 105 89
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 534 2 638 2 080 1 904

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 2% 2% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 2% 2% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 38,10 40,97 37,90 20,60
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 36,90 40,18 27,90 19,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,16 0,19 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,26 0,38 0,59 0,91
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,16 0,17 0,20 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 19% 14% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -2% 6% 3% 5%
Grynojo pelno marža 0% 6% 3% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 929 204 95
Dividendai/grynasis pelnas 0,52 25,67 10,34 4,03
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% 3% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -0% 4% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 40,97 16,70 12,13 12,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 40,18 16,08 11,71 11,95
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,09 0,14 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,18 0,32 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,09 0,15 0,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 10% 20% -9%
Tipinės veiklos pelno marža 6% -2% 11% -25%
Grynojo pelno marža 6% -2% 12% -25%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 929
Dividendai/grynasis pelnas 25,67

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas152035320
  • SektoriusKita
  • VeiklaTauriųjų metalų ir brangakmenių tyrimai ir susijusios paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.lpr.lt/
Grąža valstybei

137 tūkst. eurų

ROE

2,6%

Darbuotojų skaičius

25

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys