• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1991 metais įsteigta „Lietpraba“ 1995 metais buvo perregistruota į VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“. Įmonė gina tauriųjų metalų ir brangakmenių vartotojų teises, saugo jų bei valstybės interesus gaminant, perdirbant, superkant, realizuojant, naudojant, saugant ir išvežant ar įvežant tauriuosius metalus bei brangakmenius. Įmonė atlieka tauriųjų metalų tyrimus, kontrolinę analizę, prabavimą, įspaudavimą, ekspertizę, nustato charakteristikas, išduoda kokybės pažymėjimus ir vykdo kitą veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 579 594 710 604
Pardavimo savikaina 292 301 353 304
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 287 293 357 300
Bendrojo pelno marža 50% 49% 50% 50%
Veiklos sąnaudos 252 273 324 211
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 35 21 34 89
Tipinės veiklos pelno marža 6% 3% 5% 15%
EBITDA 111 84 89 154
EBITDA marža 19% 14% 13% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 36 20 24 78
Grynojo pelno marža 6% 3% 3% 13%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 273 329 202 261
Pardavimo savikaina 137 151 155 169
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 136 178 47 92
Bendrojo pelno marža % % 54% 35%
Veiklos sąnaudos 142 142 97 101
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -7 36 -50 -8
Tipinės veiklos pelno marža % % 11% -3%
EBITDA 64 24
EBITDA marža % % 20% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 39 -50 -8
Grynojo pelno marža % % 12% -3%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 230 783 785 699
Nematerialus turtas 14 18 16 11
Materialus turtas 1 216 765 768 688
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 315 1 846 1 232 1 228
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 487 45 47
Per vienerius metus gautinos sumos 6 5 2 17
Kitas trumpalaikis turtas 572
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 691 1 354 1 185 1 163
TURTO IŠ VISO 3 546 2 629 2 020 1 928
Nuosavas kapitalas 3 490 2 581 1 960 1 841
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 57 49 60 87
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 57 49 60 87
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 546 2 629 2 020 1 928
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 798 781 667
Nematerialus turtas 20 14 9
Materialus turtas 778 767 658
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 277 1 114 977
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 49 48
Per vienerius metus gautinos sumos 55 44 36
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 177 1 021 893
TURTO IŠ VISO 2 080 1 904 1 650
Nuosavas kapitalas 1 975 1 815 1 574
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 105 89 76
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 080 1 904 1 650

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 3% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% 3% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% 4% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 40,97 37,90 20,60 14,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 40,18 27,90 19,85 13,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,19 0,31 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,59 0,91 0,81
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,20 0,31 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 14% 13% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 3% 5% 15%
Grynojo pelno marža 6% 3% 3% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 929 204 95 259
Dividendai/grynasis pelnas 25,67 10,34 4,03 3,33
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % % 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % % 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -2% 3% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 40,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 40,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,32 0,10 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,82 0,26 0,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,33 0,11 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% % 20% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 6% % 11% -3%
Grynojo pelno marža 6% % 12% -3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 929
Dividendai/grynasis pelnas 25,67

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • SektoriusKita
  • VeiklaTauriųjų metalų ir brangakmenių tyrimai ir susijusios paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.lpr.lt/
Grąža valstybei

292 tūkst. eurų

ROE

5,6%

Darbuotojų skaičius

25