• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1991 metais įsteigta „Lietpraba“ 1995 metais buvo perregistruota į VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“. Įmonė gina tauriųjų metalų ir brangakmenių vartotojų teises, saugo jų bei valstybės interesus gaminant, perdirbant, superkant, realizuojant, naudojant, saugant ir išvežant ar įvežant tauriuosius metalus bei brangakmenius. Įmonė atlieka tauriųjų metalų tyrimus, kontrolinę analizę, prabavimą, įspaudavimą, ekspertizę, nustato charakteristikas, išduoda kokybės pažymėjimus ir vykdo kitą veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 273 329 202 261
Pardavimo savikaina 137 151 155 169
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 136 178 47 92
Bendrojo pelno marža % % 54% 35%
Veiklos sąnaudos 142 142 97 101
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -7 36 -50 -8
Tipinės veiklos pelno marža % % 11% -3%
EBITDA 64 24
EBITDA marža % % 20% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 39 -50 -8
Grynojo pelno marža % % 12% -3%

Balansas

Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 798 781 667
Nematerialus turtas 20 14 9
Materialus turtas 778 767 658
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 277 1 114 977
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 49 48
Per vienerius metus gautinos sumos 55 44 36
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 177 1 021 893
TURTO IŠ VISO 2 080 1 904 1 650
Nuosavas kapitalas 1 975 1 815 1 574
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 105 89 76
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 080 1 904 1 650

Finansiniai rodikliai

2018
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 37,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 27,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14%
Tipinės veiklos pelno marža 3%
Grynojo pelno marža 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 204
Dividendai/grynasis pelnas 10,34
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % % 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % % 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -2% 3% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 40,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 40,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,32 0,10 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,82 0,26 0,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,33 0,11 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% % 20% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 6% % 11% -3%
Grynojo pelno marža 6% % 12% -3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 929
Dividendai/grynasis pelnas 25,67

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • SektoriusKita
  • VeiklaTauriųjų metalų ir brangakmenių tyrimai ir susijusios paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.lpr.lt/
ROE

%