• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Lietuvos paminklai“ savo veiklą pradėjo 1991 m. Įmonės rūpinasi, kad būtų tinkamai tvarkomas, tiriamas, saugomas architektūrinis bei dailės paveldas, organizuoja tvarkomuosius statybos darbus, teikia viešąsias paslaugas ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 5 941 6 555 7 174 6 610
Pardavimo savikaina 5 488 6 046 6 646 6 139
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 453 509 528 471
Bendrojo pelno marža 8% 8% 7% 7%
Veiklos sąnaudos 424 493 502 460
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 29 15 25 12
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
EBITDA 52 39 39 16
EBITDA marža 1% 1% 1% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 11 23 16
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 208 188 9 24
Nematerialus turtas 5 2 0 1
Materialus turtas 202 186 9 24
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 484 487 742 609
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 3 2 0
Per vienerius metus gautinos sumos 153 67 114 96
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 328 417 626 513
TURTO IŠ VISO 698 676 755 638
Nuosavas kapitalas 534 533 391 275
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 31
Įsipareigojimai 164 143 364 332
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 164 143 364 332
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 698 676 755 638
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 2% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 2% 5% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 6% 13% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,95 3,40 2,04 1,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,94 3,38 2,03 1,84
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 7,34 9,54 10,03 9,49
Ilgalaikio turto apyvartumas 27,53 33,17 72,93 395,02
Nuosavo kapitalo apyvartumas 11,15 12,29 15,54 19,86
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 1% 1% 0%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 132 51
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 5,81 3,15
2017-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 9,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 33,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 12,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1%
Tipinės veiklos pelno marža 0%
Grynojo pelno marža 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Lietuvos paminklai“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • SektoriusKita
  • VeiklaKultūros paveldo objektų ir vietovių priežiūra
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKultūros paveldo departamentas
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://lpaminklai.lt/
ROE

%